Ministru kabineta noteikumi Nr.618 no 06.07.2010.

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi nosaka:

  • Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas un finansēšanas kārtību infekcijas slimības perēklī;
  • Prasības attiecībā uz profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu objektā vai teritorijā, kā arī prasības attiecībā uz to darbinieku kvalifikāciju, kuri sniedz minētos pakalpojumus;

Prasības izglītības iestādei, kurā apmāca profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējus, mācību programmas paraugu un pakalpojumu sniedzēja apliecības paraugu

Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbības saistītas ar dezinfekciju, dezinsekciju, deratizāciju. Šie darbinieki veic dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu izpildīšanu gar profilaktiskā gan infekciju slimību likvidēšanā dažādos objektos,

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

  • Ievads dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas darba organizācijā
  • Infekcijas slimību epidemioloģija
  • Dezinfekcija
  • Dezinsekcija
  • Deratizācija
  • Darba organizācija. Normatīvo aktu prasības. Darba higiēna. Darba drošības prasības

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv