TUVĀKO KURSU DATUMI:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1041 nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības. Šī noteikuma izpratnē patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa (A, B vai C elektrodrošības grupa zemspriegumā vai augstspriegumā).

KURSU VADA:

Olivers Lapčinskis


Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

Laimonis Bivbāns


Sertificēts elektriķis

izglitiba

INFORMATĪVI PAR APMĀCĪBU UN ELEKTRODROŠĪBAS GRUPU PIEŠĶIRŠANAS PRASĪBĀM:
A elektrodrošības grupa
– iepriekšējas zināšanas nav nepieciešamas
Bz elektrodrošības grupa – darba stāžs ar A elektrodrošības grupu (vismaz viens mēnesis) vai otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās
B elektrodrošības grupa – darba stāžs ar A elektrodrošības grupu (vismaz trīs mēneši) vai otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās
Cz elektrodrošības grupa – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās un darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu (vismaz viens mēnesis)
C elektrodrošības grupa – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās un darba stāžs ar B elektrodrošības grupu (vismaz trīs mēneši)

saraksts

KURSA TĒMAS:

Pamatelektroiekārtas, elektroietaises

Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu un elektrotraumu veidi

Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana

Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības

Pamatpasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību

Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvajām daļām, darbu izpildes veidi – darbs pie atslēgta sprieguma, spriegumaktīvs darbs

Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus elektroietaisēs (5 zelta likumi)

Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai elektroietaisē

izglitiba

NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA:
Izpratne par fizikālajiem procesiem elektriskajās ķēdēs (spriegums, strāva, jauda)

sertifikats

IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS:
Apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu, atbilstoši MK Noteikumu Nr. 1041 prasībām

ilgums

KURSA ILGUMS:
6 akad. st. (ar zināšanu pārbaudi)

cena

MĀCĪBU MAKSA:

• pirmreizēja atestācija (Bz, B, Cz, C grupas) – 80,00 EUR + PVN

• atkārtota atestācija (Bz, B, Cz, C grupas) – 50,00 EUR + PVN

• pirmreizēja atestācija (A grupa) – 50,00 EUR + PVN

• atkārtota atestācija (A grupa) – 35,00 EUR + PVN

vieta

NORISES VIETA:
Klātiene – Mācību centrs Liepa, Braslas iela 24C
Tiešsaistē – platfrormā Zoom
E-apmācību platformā – www.liepamaca.lv

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   info

   Jautājumu gadījumā
   sazinies ar mums:

   Tālr. +371 25446635
   E-pasts: liepa@mcliepa.lv

   KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS