TE IR DARBS LEKTORAM!

PIEVIENOJIES! SŪTI CV!

 • JAUNUMI E-VIDĒ!
  Nelaimes gadījumi darbā notiek un Darba aizsardzības likumu neviens nav atcēlis, tāpēc ir būtiski, lai dokumentācija būtu sakārtota. Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā […]
 • IZMĒĢINI KURSU E-VIDĒ BEZ MAKSAS!
  Izvēlieties apmācības e-vidē! Piedāvājam unikālu iespēju – izmēģināt kursu “Autoiekrāvēja vadītājs” bez maksas! Tas Jums ir pa spēkam! Pārbaudiet sevi un iegūstiet jaunas zināšanas! Noskatieties pilnu […]
 • HACCP KURSI
  Mūsdienās īpašu uzmanību pievēršam pārtikas produktu kvalitātei un drošībai. Pārtikas nozare ir ļoti sarežģīta – jebkurā pārtikas aprites posmā var rasties pārtikas drošības apdraudējumi, tāpēc ir […]
 • IEKŠTELPU GAISA KVALITĀTE. GROZĪJUMI (MK NOT. NR. 310)!
  Slikta iekštelpu gaisa kvalitāte ir būtiska vides veselības problēma. Ikdienā praktiski visi cilvēki ir pakļauti iekštelpu gaisa piesārņotāju iedarbībai. Neatbilstoša iekštelpu gaisa kvalitāte ir nopietns riska […]
 • 3 SOĻI LĪDZ JAUNĀM ZINĀŠANĀM!
  Šis ir lielisks laiks, lai sevi pilnveidotu! Izmanto e-vides priekšrocības! Reģistrējies mācībām! Maksā uzreiz (i-bankā vai ar karti)! Saņem piekļuvi mācībām tūlīt! Iegūsti apliecību 1 darba […]
 • DARBA AIZSARDZĪBA. EKONOMISKAIS IZDEVĪGUMS.
  Vai darba aizsardzība ir tikai zaudējumi? Vai arī no tās var gūt kādu labumu? Latvijā vairums darba devēju uzskata, ka darba aizsardzība ir izdevumi, nevis iespēja, […]

ATSAUKSMES

JAUNUMI

 • JAUNUMI E-VIDĒ!
  Nelaimes gadījumi darbā notiek un Darba aizsardzības likumu neviens nav atcēlis, tāpēc ir būtiski, lai dokumentācija būtu sakārtota. Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā […]
 • IZMĒĢINI KURSU E-VIDĒ BEZ MAKSAS!
  Izvēlieties apmācības e-vidē! Piedāvājam unikālu iespēju – izmēģināt kursu “Autoiekrāvēja vadītājs” bez maksas! Tas Jums ir pa spēkam! Pārbaudiet sevi un iegūstiet jaunas zināšanas! Noskatieties pilnu […]
 • HACCP KURSI
  Mūsdienās īpašu uzmanību pievēršam pārtikas produktu kvalitātei un drošībai. Pārtikas nozare ir ļoti sarežģīta – jebkurā pārtikas aprites posmā var rasties pārtikas drošības apdraudējumi, tāpēc ir […]

AKTUĀLI

MĀCĪBAS BŪVSPECIĀLISTIEM – KVALIFIKĀCIJAS PUNKTI (BIS)

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu būvniecību un, lai tiktu uzlabota būvspeciālistu sertificēšana un patstāvīgās būvprakses uzraudzība, 2018. gada 20. martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 169 ,,Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, saskaņā ar kuriem Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 atzīti par spēku zaudējušiem. Lasīt vairāk…

DABASGĀZES SPECIĀLISTA ZINĀŠANAS
VAR APGŪT ARĪ PIE MUMS

• Gāzes iekārtu operators (atslēdznieks) ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus (dabasgāze)
• Atbildīgais speciālists par dabasgāzes saimniecību
! Programmas saskaņotas Latvijas siltuma, gāzes un ūdens Tehnoloģijas inženieru savienībā (LSGUTIS)

MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMOS

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (sanitārais minimums) ir obligāts visiem darbiniekiem, kuri savā darbā ir iesaistīti pārtikas apritē. Pārtikas aprite ir viena no visstingrāk reglamentētajām uzņēmējdarbības jomām, jo ir jāievēro virkne normatīvo aktu prasību – gan Eiropas Savienības regulas un lēmumus, gan Latvijas likumus un Ministru kabineta noteikumus. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, par pārtikas kvalitāti ir atbildīgs pārtikas uzņēmums. Lasīt vairāk…

MĀCIES GUDRI – E-VIDĒ!

Ir pienācis izaicinājumu un jaunas pieredzes laiks. Online kursi darba aizsardzības jomā jebkuram darbiniekam nodrošina drošu, produktīvu un efektīvu apmācību procesu. Lasīt vairāk…

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS

SPECIĀLISTI ATBILD