AKTUĀLI

MĀCĪBAS BŪVSPECIĀLISTIEM – KVALIFIKĀCIJAS PUNKTI (BIS)

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu būvniecību un, lai tiktu uzlabota būvspeciālistu sertificēšana un patstāvīgās būvprakses uzraudzība, 2018. gada 20. martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 169 ,,Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, saskaņā ar kuriem Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 atzīti par spēku zaudējušiem. Lasīt vairāk…

DABASGĀZES SPECIĀLISTA ZINĀŠANAS
VAR APGŪT ARĪ PIE MUMS

• Gāzes iekārtu operators (atslēdznieks) ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus (dabasgāze)
• Atbildīgais speciālists par dabasgāzes saimniecību
! Programmas saskaņotas Latvijas siltuma, gāzes un ūdens Tehnoloģijas inženieru savienībā (LSGUTIS)

MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMOS

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (sanitārais minimums) ir obligāts visiem darbiniekiem, kuri savā darbā ir iesaistīti pārtikas apritē. Pārtikas aprite ir viena no visstingrāk reglamentētajām uzņēmējdarbības jomām, jo ir jāievēro virkne normatīvo aktu prasību – gan Eiropas Savienības regulas un lēmumus, gan Latvijas likumus un Ministru kabineta noteikumus. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, par pārtikas kvalitāti ir atbildīgs pārtikas uzņēmums. Lasīt vairāk…

MĀCIES GUDRI – E-VIDĒ!

Ir pienācis izaicinājumu un jaunas pieredzes laiks. Online kursi darba aizsardzības jomā jebkuram darbiniekam nodrošina drošu, produktīvu un efektīvu apmācību procesu. Lasīt vairāk…

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS

SPECIĀLISTI ATBILD