TUVĀKO KURSU DATUMI:

MK noteikumi Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” nosaka darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā, lai neradītu risku nodarbināto drošībai un veselībai, kā arī nosaka darba devēja pienākumus šo prasību īstenošanā.

Lai strādātu ar hidraulisko manipulatoru, to operatoriem ir jābūt apmācītiem. Mācību programma sneidz nepieciešamās zināšanas, kas jāzin personai, kuras darba pienākumi saistīti ar hidraulisko manipulatoru, kas paredzēts mehanizētai kravas iekraušanai transporta līdzeklī un izkraušanai no tā. Kā arī tiek izmantoti dažādu iekārtu un agregātu darba procesa nodrošināšanai, pareizu  tā vadīšanu, ievērojot drošības prasības par kravas celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību. Kursa laikā uzzināsiet arī par darba drošības un aizsardzības noteikumiem, un individuāliem aizsardzības līdzekļiem.

saraksts

MĀCĪBU TĒMAS:

Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

Galvenās prasības elektrodrošībā

Galvenās prasības ugunsdrošībā

Hidrauliskā manipulatora darba tehnoloģija

Celtņu iedalījums, to klasifikācija pēc konstrukcijas, pielietojuma, piedziņas, darba režīma, galvenie raksturlielumi

Pamatprasības hidrauliskajiem manipulatoriem un to galvenajiem mehānismiem

Hidraulisko manipulatoru raksturlielumi un aprīkojums

Hidraulisko manipulatoru sagatavošana darbam un lietošana, droša ekspluatācija

izglitiba

NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA:
priekšzināšanas nav nepieciešamas

sertifikats

IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS:

Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

*Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

 

ilgums

KURSA ILGUMS:
4 akad.st. (ar zināšanu pārbaudi)

vieta

NORISES VIETA:
Klātiene – Rīga, Braslas iela 24C – mācību kalendārs
Attālināti – Zoom platformā – mācību kalendārs
E-apmācību platformā – www.liepamaca.lv
Izbraukuma mācības Jūsu uzņemumā – Jums izdevīgā laikā!

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   info

   Jautājumu gadījumā sazinies:

   Tālr. +371 25446635
   E-pasts: liepa@mcliepa.lv

   KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS