MK noteikumi Nr.138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” (pieņemti 16.02.2010.) nosaka prasības, kas jāievēro, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, organizējot un veicot darbus ar sadedzināšanas iekārtām, kurās kurināmā ķīmiskā enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā karstā ūdens iegūšanai ar temperatūru līdz 110 oC.

Katliekārtas izvietojumu, atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu, piemērojamo standartu un šo noteikumu minēto dokumentu prasībām nodrošina katliekārtas valdītājs, lai nepieļautu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
icon-check-square-o
Galvenās prasības elektrodrošībā
icon-check-square-o
Galvenās prasības ugunsdrošībā
icon-check-square-o
Pamatprasības katliekārtām
icon-check-square-o
Katliekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
icon-check-square-o
Likumdošanas akti
icon-check-square-o
Rīcība ārkārtas situācijās
icon-check-square-o
Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, katliekārtu raksturlielumi
icon-check-square-o
Pirmās palīdzības sniegšana

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv