TUVĀKO KURSU DATUMI:

Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas. 

Situācijas, kad nepieciešama pārbaude:

›  Lai nodotu ekspluatācijā jaunu būvobjektu;

›  Elektroinstalāciju vājo vietu noteikšanai. Īpaši svarīgi vecos objektos, kas celti padomju vai pirmskara laikos, lai noteiktu potenciāli bīstamas elektroinstalācijas vietas;

›  Ugunsgrēka iespējas samazināšanai;

›  Elektroinstalāciju pārbaudes dokumentāciju var pieprasīt apdrošinātāji pirms nekustamā īpašuma apdrošināšanas gadījuma izmaksas.

KURSU VADA:

Olivers Lapčinskis


Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

Andris Putniņš


Sertificēts būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā. Veic elektroinstalāciju montāžu, elektrotehniskos mērījumus un saules paneļu uzstādīšanu

saraksts

KURSA TĒMAS:

Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
Individuālie aizsardzības līdzekļi
Darbu organizēšana
Objekta apsekošana
Izolācijas pretestības mērīšana
Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
Zemējuma kontūra mērījumi
Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
Termokameras mērījumi
Papildus elektrotehniskie mērījumi
Pareiza dokumentācijas aizpilde
Praktiskā mērījumu veikšana

izglitiba

NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA:
Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

sertifikats

IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS:
Sertifikāts (derīgs 5 gadus), kas dod tiesības nodot ekspluatācijā elektroobjektus un veikt pārbaudes

ilgums

KURSA ILGUMS:
8 stundas (1 diena) – kursantiem ar elektrotehnisko izglītību vai zināšanām elektrotehnikas pamatos
12 stundas (2 dienas) – kursantiem bez priekšzināšanām

cena

MĀCĪBU MAKSA:
8 stundu kurss – 175 € + PVN
12 stundu kurss250 € + PVN

vieta

NORISES VIETA:
Klātiene – Mācību centrs Liepa, Braslas iela 24C

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   info

   Jautājumu gadījumā
   sazinies ar mums:

   Tālr. +371 25446635
   E-pasts: liepa@mcliepa.lv

   KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS