Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o
Kuģu tauvošana un drošība uz piestātnes
icon-check-square-o Tauvu viedi, to īpašības un pielietošana
icon-check-square-o Tauvu funkcijas
icon-check-square-o
Tauvošanas vinčas
icon-check-square-o
Individuālo aizsardzības līdzekļu mērķis un izmantošana
icon-check-square-o
Galvenie riski, kas saistīti ar tauvošanas operācijām

Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar drošu un pareizu kuģu pietauvošanu, izmantojot iegūtās zināšanas par tauvošanas operāciju organizāciju uz kuģa vai krastā, kā arī prasmes drošam darbam ar kuģa tauvām un ievērojot drošības pasākumus. Izglītības programmā gūtās zināšanas nodrošina iemaņas kvalitatīvai un drošai kuģu tauvošanai ostā.

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv