ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR TROŠU CEĻA IEKĀRTAS TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ PAREIZU LIETOŠANU UN TEHNISKO APKOPI

MK noteikumi Nr.555 „Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 14.08.2007.) nosaka, ka uzņēmumā, kurš uztur un lieto cilvēku pārvadāšanai paredzētas trošu ceļu iekārtas, jābūt rakstiski norīkotam atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par trošu ceļa tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o
Trošu ceļu uzturēšana
Drošības prasības trošu ceļu lietošanai
Trošu ceļu droša lietošana
Riska analīze
Trošu ceļa remonts vai rekonstrukcija
Trošu ceļa tehniskās pārbaudes
Trošu ceļu valsts uzraudzība un kontrole

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot drošības prasības strādājot ar trošu ceļu iekārtām.

Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

*Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

   Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

   Mob.: +371 25446635
   e-pasts: liepa@mcliepa.lv