Ministru kabineta noteikumi Nr.953 (Rīgā 2009.gada 25.augustā)  par “Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība”, Izdoti saskaņā ar likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību3.panta otro daļu nosaka prasības, kas jāievēro, uzturot un lietojot sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas, kurās tiek uzpildīti sašķidrinātās naftas gāzes baloni, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, kā arī nosaka šo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību.

Mācību programma paredz apmācīt personas, kuru darbs saistīts ar propāna-butāna gāzes izmantošanu:

 • Sašķidrinātās propāna-butāna gāzes saimniecības operatori.
 • Sašķidrinātas naftas gāzes balonu nomaiņas un uzglabāšanas operators
 • Gāzes degļa operators

Izglītības programmas galvenais mērķis: Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbam ar propāna – butāna gāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un lietošanā, lai droši veiktu darba uzdevumus.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o
Sašķidrinātās propāna-butāna gāzes fizikālās un ķīmiskās īpašības
icon-check-square-o
Propāna gāzes raksturojums
icon-check-square-o
Butāna gāzes raksturojums
icon-check-square-o
Sašķidrinātās propāna-butāna gāzes bīstamie faktori
icon-check-square-o
Sašķidrinātās propāna-butāna gāzes pielietojuma sfēras
icon-check-square-o
Gāzes patēriņa uzskaite
icon-check-square-o
Sašķidrinātās gāzes uzglabāšana un transportēšana
icon-check-square-o
Drošības noteikumi un preventīvie pasākumi
icon-check-square-o
Iekārtas un ierīces paredzētas sašķidrinātās gāzes izmantošanai: sadzīvē, rūpniecībā, ražošanā, tehnoloģiskajos procesos.

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

   Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

   Mob.: +371 25446635
   e-pasts: liepa@mcliepa.lv