SAZINIES AR MUMS!

ADMINISTRATĪVIE UN
ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI

Aiva-Grinvalde

Aiva Grīnvalde

MĀCĪBAS, PAKALPOJUMI
UN TO ORGANIZĒŠANA

Dace-Sisene

Dace Sisene

Mob.: +371 25446635
E-pasts: liepa@mcliepa.lv

KONSULTĀCIJAS DARBA AIZSARDZĪBAS
UN UGUNSDROŠĪBAS JAUTĀJUMOS

Andris-Strazdins

Andris Strazdiņš

Mob.: +371 28794146
E-pasts: andris@mcliepa.lv

REKVIZĪTI:

SIA “Mācību centrs Liepa”
PVN reģ. Nr. LV 40003734147
Braslas iela 24C, Rīga, LV – 1035

Banka: AS Luminor Bank
Swift kods: RIKOLV2X
Konts: LV16RIKO0002013140242

“Mācību centrs Liepa”
Profesionālās tālākizglītības centrs
Izglītības iestādes reģistrācijas numurs – 3361802395