KONTAKTI

Mācības, pakalpojumi un to organizēšana

Dace Sisene

Mob.: +371 25446635
E-pasts: liepa@mcliepa.lv

Administratīvie un organizatoriskie jautājumi

Ilze Rivča

Ilze Rivča

Konsultācijas darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos

Andris Strazdiņš

Mob.: +371 28794146
E-pasts: andris@mcliepa.lv

REKVIZĪTI:

SIA “Mācību centrs Liepa”
PVN reģ. Nr. LV 40003734147
Braslas iela 24C, Rīga, LV – 1035

AS Luminor Bank
Swift kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV16RIKO0002013140242

AS Swedbank
Swift kods: HABALV22
Konta Nr.:
LV70HABA0551009481962

“Mācību centrs Liepa”
Profesionālās tālākizglītības centrs
Izglītības iestādes reģistrācijas numurs – 3361802395