“Mācību centrs Liepa” ir viens no vadošajiem pieaugošo profesionālās kompetences  pilnveides mācību centriem un darba aizsardzības pakalpojuma sniedzējiem Latvijā.

Mūsu ikdienas klientu apkalpošana un pakalpojumu nodrošināšana ir vērsta uz Jūsu ērtībām. Spējam pielāgoties, lai katram sniegtu individuālu apkalpošanu un pakalpojumu, kas atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Mūsu moto: “Sniegt klientam vairāk kā gaidīts!”

Stāvēšana uz vietas ir solis atpakaļ – tādēļ mūsu profesionāla komanda dara visu, lai uzņēmums ikdienā darbības jomā ieviestu jaunas inovācijas, sniegtu jaunāko un aktuālāko informāciju par darba aizsardzības un apmācību jautājumiem!

“Mācību centrs Liepa” piedāvātos pakalpojumus jau vairāk kā 20 gadus atzinīgi vērtē gan kursanti, gan darba devēji Latvijā. Mūsu kompetentie darba aizsardzības speciālisti, zinošie lektori atsaucīgie darbinieki, ar savu pieredzi un atvērto komunikāciju, padarīs drošu ikviena uzņēmuma ikdienu!

Uzņēmumam ir Labklājības ministrijas piešķirts kompetentās institūcijas darba aizsardzībā statuss, kā arī ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kura atbilst ISO 9001:2015 standarta prasībām.

SIA “Mācību centrs Liepa” | www.mcliepa.lv | www.liepamaca.lv | www.traktora-tiesibas.lv

MŪSU VĒRTĪBAS

1

KVALITĀTE-PROFESIONALITĀTE
Mēs ar atbildību attiecamies pret pakalpojumiem, ko piedāvājam Jums – vienmēr sniedzam tos augstā līmenī ar kvalitātes garantiju.

2

KLIENTA ĒRTĪBAS
Saviem klientiem cenšamies sniegt vairāk, nekā no mums sagaida. Piedāvājam mācības, kas būs piemērotas un organizētas tieši Jūsu uzņēmumam, kā arī noorganizēsim tās ērti visiem – klientam ērtā laikā un vietā vai pie mums telpās, vai izbraukumā pie Jums!

3

ELASTĪBA
Mēs esam atsaucīgi un maksimāli ātri reaģējam uz jebkuru jautājumu. Esam gatavi aktīvi rīkoties, meklēt dažādus risinājumus katram klientam individuāli, lai mūsu sniegtais pakalpojums būtu klienta vajadzībām atbilstošs.

4

ATTĪSTĪBA
Pastāvīgi esam kustībā. Mūsu pedagogi, darba aizsardzības specialisti un darbinieki  izstādēs, semināros un kursos. Pedagogi seko līdzi nozares jaunumiem. Esam atvērti visam jaunajam – jaunas inovācijas ir mūsu draugs.

5

SADARBĪBA
Cienot viens otru, mēs strādājam saliedētā komandā. Esam vienmēr atvērti abpusējai ārējai un iekšējai sadarbībai.

ATSAUKSMES

 • Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu SIA "Mācību centrs Lipa" veica darba vides risku pārvērtēšanu un darba aizsardzības dokumentācijas aktualizēšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  Esam apmierināti ar SIA "Mācību centrs Liepa" sniegto pakalpojumu un sadarbību vērtējam ka ļoti pozitīvu. Uzņēmuma speciālista izpildītais darbs ir profesionāls un kvalitatīvs. Kopējās sadarbības laika SIA "Mācību centru Liepa" ir pieradījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri. Būsim priecīgi par turpmāko sadarbību.

  pārcelšanās24.lv
 • SIA "Mācību cents Liepa" sniedz apmācību pakalpojumus SIA "Fima" darbiniekiem jau vairākus gadus. Mūsu līdzšinējo sadarbību vērtējam ļoti pozitīvi, tā vienmēr ir bijusi produktīva, sniegtās apmācības bijušas kvalitatīvas un par tām esam saņēmuši tikai vislabākās mūsu darbinieku atsauksmes. SIA "Mācību cents Liepa" apmācību kursi notiek gan klātienē, gan attālināti, gan e-vidē, kas ļauj piemeklēt piemēroto apmācības veidu konkrētajam darbiniekam un gadījumam. SIA "Mācību cents Liepa" ir sniegusi SIA "Fima" darbiniekiem apmācības elektrodrošībā, augstkāpēja darbā un citas sfērās, kas ir saistošas un noderīgas SIA "Fima" darbinieku ikdienas darbu veikšanai.

  SIA “FIMA”
 • SIA "MIMD Serviss" jau kops 2016.gada ir sadarbība ar SIA „Mācību centrs Liepa" par darba vides iekšējo uzraudzību. Sadarbības laikā esam saņēmuši kvalitatīvus un profesionālus darba aizsardzības pakalpojumus, kā ari darbinieku apmācības.

  SIA „Mācību centrs Liepa" saistības izpilda korekti, profesionāli un punktuāli.

  Līguma saistības tiek izpildītas noradītā termiņā. Ņemot vērā visu augstākminēto, SIA “MMD Serviss" iesaka SIA “Mācību centrs Liepa" ka uzticamu, profesionālu sadarbības partneri.

  Mūsu darbiniekiem apmācības darbam ar elektroiekrāvēju un darbam augstumā veica pasniedzēji Janis Lipskis un Andrejs Ivanovs, kuri ir zinoši ar lielu pieredzi, kas mācību procesā dod pievienoto vērtību!

  SIA “MMD Serviss”
 • Pasniedzējs bija ieradies pie mums uzņēmumā 28.09.2022 un pasniedza kursus “Tilta celtņa operators/Stropētājs”, “Elektroiekrāvēja vadītājs” un “Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operators”.

  A. Akmens kursiem bija labi sagatavojies un kursus spēja novadīt gan latviešu, gan krievu valodās. Mums bija arī viens kursants no Ukrainas un arī ar to pasniedzējs tika galā un spēja saprotami izstāstīt visu nepieciešamo informāciju.

  Pasniedzējs kursus lasīja interesanti un visu lekcijas laiku spēja noturēt kursantu uzmanību ar interesantiem vizuālajiem uzskates materiāliem (bildēm, video) un reāliem stāstiem no dzīves.

  Es kā darba aizsardzības speciāliste novērtēju, ka pasniedzējs uzsvēra drošību, kā galveno, par ko jādomā jebkuras iekārtas operatoram. Tika demonstrēti arī video, parādot, kā pat nelielas kļūdas darbā ar aprīkojumu spēj radīt bīstamas sekas, kas lika kursantiem aizdomāties, ka darbs ar aprīkojumu ir jāuztver nopietni.

  SIA "AKG Thermotechnik Lettland"
 • Pasniedzējs kursiem bija rūpīgi sagatavojies, uzskates materiāli (prezentācija) bija ļoti labā kvalitātē un viegli uztverami. Tika parādīti daudz dažādi piemēri labākai informācijas uztveršanai. Stāstījums bija atraktīvs, kontakts ar apmācāmajiem ideāls.

  Mūsu darbinieki un arī mēs esam ļoti apmierināti ar pasniedzēja sniegumu.

  AS "Dobeles dzirnavnieks"
 • “Paldies pasniedzējai Ivetai Ozolai par ļoti vērtīgām un iedvesmojošām lekcijām! Praktiskie piemēri un pasniedzējas pieredze ļauj plašāk izprast kā veidot sev apkārt draudzīgu, lietderīgu un skaistu augu pasauli. Kursi ir ļoti vērtīgi tiem, kuriem interesē savas teritorijas iekopšana, labiekārtošana vai atjaunošana. Paldies Mācību cents LIEPA!”

 • “Vēlos pateikties visiem pasniedzējiem, kas pasniedza darba aizsardzības kursus. Tas entuziasms un pozitīvā pieeja pie mācībām noturēja uzmanību no lekcijas sākuma līdz beigām. Paldies par ieguldīto darbu, laiku, pozitīvismu un zināšanām! Lai veicas noturēt šo zināšanu dzirksteli un nodot tālāk!”

KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS

SADARBĪBAS PARTNERI