TUVĀKO KURSU DATUMI:

Darba aizsardzības speciālists veido darba aizsardzības sistēmu un rūpējas par tās uzturēšanu uzņēmumā, organizē darba vides iekšējo uzraudzību un novērtē darba vides riskus un nosaka pasākumus, kā šos riskus samazināt vai novērst. Darba aizsardzības speciālists uzņēmumā nosaka noteikumus drošai darbu veikšanai, organizē un apmāca darbiniekus darba aizsardzībā, nosaka un izvēlas individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī drošības zīmes un plakātus. Sakārto un uztur darba aizsardzības dokumentus atbilstoši noteiktajām prasībām valstī. MK noteikumi Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” (stājas spēkā 01.10.2010.) nosaka, ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem, darba devējam vai darba devēja norīkotai personai ir jāiegūst profesionālās pilnveides izglītības programma, kas sniedz pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā.

Mācību kurss ir piemērots: Personām, kuras vēlas kļūt par darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju darba aizsardzībā.
Personām, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par darba aizsardzību.

lektors

KURSU VADA:

Jolanta Jurāne – Praktizējoša darba aizsardzības vecākā speciāliste kopš 2006.gada. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā. Vada dažādus kursus un lekcijas kopš 2014.gada. Ieguvusi profesionālo augstāko izglītību sociālajā darbā un sociālā pedagoģijā.
Liene Vancāne – Darba tiesību juriste.
Laimonis Bivbāns – Tehniķis – elektriķis, specializējies darba aizsardzības jautājumos darbam ar bīstamajām iekārtām.
Olivers Lapčinskis – Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris.
Ilze Bermaka – Pirmās palīdzibas speciāliste.

saraksts

MĀCĪBU TĒMAS:

Darba aizsardzības organizatoriskās prasības

Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes, darba vides risku samazināšana

Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde

Kontroles un uzraudzības sistēma

Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra

Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā

Darba tiesiskās attiecības

Bīstamās iekārtas uzņēmumos

Elektrodrošības pamati

Ugunsdrošības pamati

Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā

izglitiba

NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA:
pamatizglītība

sertifikats

IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS:
apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» apguvi, atbilstoši MK noteikumu Nr. 52 prasībām

ilgums

KURSA ILGUMS:
60 akad. stundas

cena

MĀCĪBU MAKSA:
135 EUR  (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu)

vieta

NORISES VIETA:
Klātiene – Rīga, Braslas iela 24C
Attālināti – Zoom platformā

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   info

   Jautājumu gadījumā
   sazinies ar mums:

   Tālr. +371 25446635
   E-pasts: liepa@mcliepa.lv

   ATSAUKSMES

   •      

    Serviss bija augstā līmenī. Viss noritēja ļoti gludi un pārliecinoši. Ieguvām visu nepieciešamo, gan materiāli, gan informatīvi. Augsta iegūtā vērtība pret izmaksām, jo tagad esam pilnībā sakārtojuši darba aizsardzības lauciņu, gan arī zinām kā rīkoties nākotnē.

    Paldies!

    SIA "Nethart Latvia"
   • Es vēlos izteikt Jums pateicību par augsto izglītības kvalitāti. Visi Jūsu pasniedzēji ir atsaucīgi, pozitīvi, daudz skaidro ar dzīves piemēriem. Īpašs paldies Jolantai Jurānei- ļoti pozitīvai, mierīgai un draudzīgai skolotājai.

   • Man ļoti patika. Jolanta izcili māca visu paskaidro.

   • Esam apmierināti ar SIA "Mācību centrs Liepa" sniegto pakalpojumu un sadarbību vertējam kā ļoti pozitīvu. Uzņēmuma speciālista izpildītais darbs ir profesionāls un kvalitatīvs. Kopējās sadarbības laikā SIA 'Macību centrs Liepa" ir pieradījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri. Būsim priecīgi par turpmāko sadarbību.

    Pārcelšanās24.lv
   • “Vēlos pateikties visiem pasniedzējiem, kas pasniedza darba aizsardzības kursus. Tas entuziasms un pozitīvā pieeja pie mācībām noturēja uzmanību no lekcijas sākuma līdz beigām. Paldies par ieguldīto darbu, laiku, pozitīvismu un zināšanām! Lai veicas noturēt šo zināšanu dzirksteli un nodot tālāk!”

   KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS