TUVĀKO KURSU DATUMI:

Elektroinstalācijas montāža ir sazarotas elektroapgādes sistēmas izveide dzīvoklī, mājā, ēkā vai būvē. Šajā mācību kursā iegūsiet teorētiskās un praktiskās zināšanas materiālu izvēlē un to pielietošanā, veicot elektroinstalācijas montāžas darbus. Mūsu lektori, kursa laikā sniegs praktiskus padomus mūsdienīgas un energoefektīvas elektroinstalācijas izveidei. Iegūtās zināšanas lieti noderēs gan esošajiem, gan arī topošajiem elektroinstalāciju montieriem.

KURSU VADA:

Olivers Lapčinskis


Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

Andris Putniņš


Sertificēts būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā. Veic elektroinstalāciju montāžu, elektrotehniskos mērījumus un saules paneļu uzstādīšanu

Laimonis Bivbāns


Sertificēts elektriķis

saraksts

KURSA TĒMAS:

Kabeļi, vadi, slēdži un kontaktligzdas – to izvēle pēc atbilstošiem parametriem un praktiskā montāža.

Aizsargierīces – pārslodzes, pārsprieguma, strāvas noplūdes un īsslēgumu strāvas aizsardzībai. Aizsargierīču praktiskā montāža.

Attālinātā vadība – gudro māju elementu integrēšana instalācijā.

Instrumenti un aprīkojums – to izvēle ātrākai un kvalitatīvākai darba veikšanai.

Mēriekārtas – svarīgāko mērījumu veikšana instalācijas pārbaudei.

Darba drošība – kādi drošības pasākumi jāievēro veicot elektroinstalāciju montāžu.

izglitiba

NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA:
Izpratne par fizikālajiem procesiem elektriskajās ķēdēs (spriegums, strāva, jauda)
Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

sertifikats

IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS:
Sertifikāts par kursa apgūšanu 32 stundu apjomā

ilgums

KURSA ILGUMS:
32 stundas (no tām 24 stundas praktiskās apmācības)

cena

MĀCĪBU MAKSA:
390 EUR + PVN

vieta

NORISES VIETA:
Klātiene – Mācību centrs Liepa, Braslas iela 24C

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   info

   Jautājumu gadījumā
   sazinies ar mums:

   Tālr. +371 25446635
   E-pasts: liepa@mcliepa.lv

   IESKATS NO ELEKTROINSTALĀCIJU MONTĀŽAS APMĀCĪBĀM

   KLIENTI, KAS MUMS UZTICAS