MK noteikumi Nr.74 „Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 20.02.2001.) nosaka būtiskās prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām (tvertnēm, cauruļvadiem, degvielas uzpildes iekārtām un to aprīkojumu), kuru kopējais tvertņu tilpums pārsniedz 2,5 m3 un kuras paredzētas transportlīdzekļu (arī maz­izmēra kuģošanas līdzekļu — motorlaivu, ūdens motociklu, kuteru un jahtu) degvielas tvertņu uzpildīšanai, kā arī šo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, kā arī apkārtējai videi.

Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt un sagatavot darbam degvielas uzpildes stacijas (DUS) operatorus, kuri var strādāt automobiļu degvielas uzpildes stacijās un veikt degvielas pārdošanas un uzpildīšanas darbus, kuri pārzina degvielas uzpildes tehnoloģisko iekārtu pareizas ekspluatācijas noteikumus un uzglabājamo naftas produktu bīstamos un kaitīgos faktorus.

PIEDĀVĀJAM KURSUS:

icon-check-square-o Degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu operators

icon-check-square-o Atbildīgais speciālists par degvielas uzpildes stacijas uzturēšanas un apkalpošanas prasību ievērošanu

Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti, kuriem ir plašas teorētiskās un praktiskās zināšanas.  Katram kursa dalībniekam tiek piešķirts drukāts materiāls, kas paliek to īpašumā pēc kursa beigām.

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

•Vispārējās prasības darba tiesībās un darba aizsardzībā;

•Bīstamo iekārtu ekspluatācijas tehniskā uzraudzība;

•DUS tehnoloģisko iekārtu ekspluatācija un to tehniskā stāvokļa uzraudzība;

•Degvielas uzglabāšanas un uzpildes tehnoloģija;

•Vides aizsardzības prasības DUS ekspluatācijā;

•Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv