Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar autoklāvu – kas atbilst spiedieniekārtu kompleksu kategorijai, kas nozīmē, ka tas paredzēts tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuru temperatūra pārsniedz 1100C, tā pareizu apkalpošanu, un uzturēšanu drošā tehniskā stāvoklī un tehniski pareizu ekspluatāciju. Izglītības programma sagatavo autoklāvu operatoru, kas kuram piemīt iemaņas un prasmes sagatavot iekārtu darbam, veikt tā pārbaudi un apkopi, kas paredzēts medicīnas medicīnas preču, instrumentu un materiālu sterilizācijai.

Nodrošinām  darba veicējam sniegt zināšanas par nepieciešamiem normatīvajiem aktiem un darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības pamatprasībām strādājot ar autoklāvu.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o Pārzināt LR normatīvo regulējumu par spiedieniekārtu kompleksu tehnisko uzraudzību
icon-check-square-o
Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
icon-check-square-o
Autoklāva uzbūve, iedalījumi un darbības principi
icon-check-square-o
Pareizas darba organizācijas prasības
icon-check-square-o
Autoklāva tehnoloģiski droša un pareiza ekspluatācija
icon-check-square-o
Autoklāva operatora atbildība un pienākumi veicot darbu
icon-check-square-o
Galvenās prasības ugunsdrošībā un elektrodrošībā
icon-check-square-o
Rīcība un prasības ārkārtējās situācijās, vai iekārtas bojājumu gadījumā
icon-check-square-o
Pirmās palīdzības sniegšana

Mērķi un uzdevumi: Sniegt zināšanas par autoklāva veidiem, tehnisko uzbūvi un to drošu ekspluatēšanu.

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv