ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR BĪSTAMU VIELU UZGLABĀŠANAS REZERVUĀRA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU, APKOPI, REMONTU UN REKONSTRUKCIJU

MK noteikumi Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 28.08.2001.) nosaka, ka bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra apkalpošanai jābūt, norīkotam speciālistam, kas ir atbildīgs par rezervuāra tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu, apkopi, remontu un rekonstrukciju.

Kursa laikā tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o
Normatīvo aktu regulējums (MK not. Nr. 384)

icon-check-square-o Vispārīgās prasības darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un vides aizsardzībā
icon-check-square-o
Rezervuāru klasifikācija
icon-check-square-o
Rezervuāru ekspluatācija
icon-check-square-o
Apkalpojošā personāla pienākumi un atbildības
icon-check-square-o
Drošības prasības attiecībā uz rezervuāru konstrukciju un aprīkojumu
icon-check-square-o
Rezervuāru uzbūve
icon-check-square-o
Rezervuāru iekārtas un aprīkojums
icon-check-square-o
Rezervuāru remonts vai rekonstrukcija
icon-check-square-o
Rezervuāru tehniskās pārbaudes
icon-check-square-o
Valsts uzraudzība un kontrole
icon-check-square-o
Uzglabājamās bīstamās vielas

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam, pārbaudīt bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehnisko stāvokli, ievērot darba drošības noteikumus strādājot ar bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru.

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

   Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

   Mob.: +371 25446635
   e-pasts: liepa@mcliepa.lv