MK noteikumi Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 16.09.2003.) nosaka, ka spiedieniekārtas lietošanas laikā uzņēmumā jābūt ar rakstisku rīkojumu norīkotam atbilstošas kvalifikācijas speciālistam, kas ir atbildīgs par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o
Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
Galvenās prasības elektrodrošībā
Galvenās prasības ugunsdrošībā
Pamatprasības spiedieniekārtām
Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, spiedieniekārtu raksturlielumi
Spiedieniekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
Spiedieniekārtu uzbūve un ekspluatācija
Kontrolmēraparāti, automātika un drošības ierīces
Likumdošanas akti
Rīcība ārkārtas situācijās
Pirmās palīdzības sniegšana

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt spiedieniekārtas tehnisko stāvokli; ievērot darba drošības noteikumus strādājot ar spiedieniekārtām; izpildīt likumdošanas prasības par spiedieniekārtu tehnisko uzraudzību; ievērot vides aizsardzības noteikumus, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus; sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

*Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

   Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

   Mob.: +371 25446635
   e-pasts: liepa@mcliepa.lv