Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”  (pieņemti 29.09.2015.)

nosaka apmācības darbiniekiem, kas strādā pārtikas uzņēmumos:

kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;
kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

  Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam.

  Izsniedzamais dokuments: apliecība.

  Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

  Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

  SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

  1.Vispārīgā daļa:

  galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;

  pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;

  pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.

    1. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:

  pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;

  izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;

  izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.

    1. Personāla higiēnas prasības.
    2. Pārtikas higiēna:

  vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;

  laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;

  pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

  Pieteikties
  *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

  Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

  Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

  Mob.: +371 25446635, +371 67552522
  e-pasts: liepa@mcliepa.lv