MK noteikumos Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 16.02.2010.) skaidrots, ka pacēlājs ir cikliskas darbības celšanas mehānisms ar grozu (platformu), kas paredzēts cilvēku, instrumentu un materiālu pārvietošanai un darbu veikšanai, tai skaitā ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai augstumā, kas pārsniedz trīs metrus, gan horizontālā, gan vertikālā plaknē.

MK noteikumi „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (pieņemti 24.09.1998.) skaidro, ka bīstamās iekārtas ir iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības un kas to lietošanas laikā ir pakļautas šajā likumā noteiktajai valsts uzraudzībai un kontrolei un normatīvajos aktos noteiktajām pārbaudēm.

Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
•    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
•    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
•    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
•    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
•    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
•    visos virzienos.

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
icon-check-square-o
Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
icon-check-square-o
Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
icon-check-square-o
Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
icon-check-square-o
Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
icon-check-square-o
Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

Izsniedzamais dokuments: Apliecība

Apmācību kārtība:

  • Mācību ilgums 4 akad. st. (ar zināšanu pārbaudi)
  • Atbilstoši likumam Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, atkārtota zināšanu pārbaude jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Mācības realizējam gan pie mums mācību centrā, gan izbraukumā Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā. Tuvākajiem mācību laikiem var sekot mācību kalendārā. 

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv

Jums varētu arī interesēt: