Atbilstoši „Darba aizsardzības likuma” 1. panta 18. punktam uzticības persona ir nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā.

17.09.2002. MK noteikumi Nr.427 „Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība” nosaka, ka uzņēmumā, neatkarīgi no tā komercdarbības veida, kurā nodarbināti vismaz pieci nodarbinātie, ieteicams ievēlēt vienu uzticības personu, kas nodarbojas ar darba aizsardzības jautājumu risināšanu – veic darba vides iekšējo uzraudzību, darba vides risku novērtēšanu, īsteno darba aizsardzības pasākumus.

Lai efektīvi tiktu īstenoti darba aizsardzības pasākumi, 17.09.2002. MK noteikumu Nr.427 „Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība” prasības nosaka ieteicamo uzticības personu skaitu uzņēmumā proporcionāli nodarbināto skaitam uzņēmumā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 2012. gada 18. decembra grozījumiem un to 1.5. punktu, uzticības personas nepieciešamās zināšanas darba aizsardzības jautājumos iegūst, apgūstot darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas teorijas sadaļu.

Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība
Kursa apjoms: 40 akadēmiskās stundas
Izsniedzamais dokuments: apliecība par kursu beigšanu
Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
•    Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
•    Darba vides riska faktori
•    Darba vides riska samazināšana
•    Ugunsdrošības pamati
•    Elektrodrošības pamati
•    Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635
e-pasts: liepa@mcliepa.lv

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.