MK noteikumi Nr.138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” (pieņemti 16.02.2010.) nosaka, ka katliekārtas lietošanas laikā tās valdītājam ar rakstisku rīkojumu jānorīko atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
icon-check-square-o
Galvenās prasības elektrodrošībā
icon-check-square-o
Galvenās prasības ugunsdrošībā
icon-check-square-o
Pamatprasības katliekārtām
icon-check-square-o
Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, katliekārtu raksturlielumi
icon-check-square-o
Katliekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
icon-check-square-o
Likumdošanas akti
icon-check-square-o
Rīcība ārkārtas situācijās
icon-check-square-o
Pirmās palīdzības sniegšana

Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar katliekārtu uzraudzīšanu. Šie darbinieki uzrauga katliekārtu tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izpildīt likumdošanas prasības par katliekārtu tehnisko uzraudzību, ievērot vides aizsardzības noteikumus, darba drošības noteikumus, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

FIZISKA PERSONA

  INFORMĀCIJA

  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

  JURIDISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

   Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

   Mob.: +371 25446635
   e-pasts: liepa@mcliepa.lv