MK noteikumi Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 28.08.2001.) nosaka, ka bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra apkalpošanai jābūt nodrošinātam pietiekamam skaitam personāla, kas apmācīts un instruēts par attiecīgā rezervuāra lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā rezervuāra konstrukciju un lietošanas apstākļus.

Kursa laikā tiek apskatītas tēmas:
icon-check-square-o
Normatīvo aktu regulējums (MK not. Nr. 384)
icon-check-square-o Vispārīgās prasības darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un vides aizsardzībā
icon-check-square-o Rezervuāru klasifikācija
icon-check-square-o Rezervuāru ekspluatācija
icon-check-square-o Apkalpojošā personāla pienākumi un atbildības
icon-check-square-o Drošības prasības attiecībā uz rezervuāru konstrukciju un aprīkojumu
icon-check-square-o Rezervuāru iekārtas un aprīkojums

Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam, pārbaudīt bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehnisko stāvokli, ievērot darba drošības noteikumus strādājot ar bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru.

Izsniedzamais dokuments: apliecība

Atkarībā no darbinieku daudzuma piedāvājam apjoma atlaides!

Pēc vienošanās apmācības ir iespējams novadīt arī Jūsu telpās, Jums izdevīgā laikā.

SIA “Mācību centrs Liepa” kopš 2002. gada realizē apmācību šajos kursos. Šajā laikā ir izveidota stabila un profesionāla pasniedzēju komanda, kas nodrošina kvalitatīvu apmācību procesu. Katram izglītojamam tiek nodrošināti drukāti izdales materiāli, kas palīdz apgūt mācību vielu.

Pieteikties
*Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

Aizpildot pieteikumu mācībām, mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsiet zvanot, vai rakstot mūsu speciālistiem.

Mob.: +371 25446635, +371 67552522
e-pasts: liepa@mcliepa.lv