APMĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI (Zoom), HIBRĪDA MODELĪ (klātienē un Zoom) vai KLĀTIENĒ (Braslas iela 24C, Rīga).
KURSUS IESPĒJAMS APGŪT ARĪ  MŪSU E-APMĀCĪBU PLATFORMĀ –
WWW.LIEPAMACA.LV

RĀDĪT KATEGORIJAS

Kategorijas

NOŅEMT FILTRUS
< 2024 >
Jūlijs
«
»
Pirm.
Otrd.
Trešd.
Cet.
Piektd.
Sestd.
Svetd.
1
2
 • 02. jūlijs DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 60st. 09:00
  09:00 -16:15
  July 2, 2024-August 6, 2024

  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

  DA-majis-2020

  Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  •  vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
  •  pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
  •  izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
    izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
  •  pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
   paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

  Mērķauditorija:
  •  Personas, kuras vēlas kļūt par darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju darba aizsardzībā.
  •  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par darba aizsardzību.

  Prasības interesentiem: iepriekš apgūta vismaz pamatizglītība.

  Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
  •  Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti;
  •  Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
  •  Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes;
  • 
  Darba vides risku samazināšana;
  •  Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
  •  Kontroles un uzraudzības sistēma;
  •  Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra;
  •  Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;
  •  Darba tiesiskās attiecības;
  •  Bīstamās iekārtas uzņēmumos;
  •  Elektrodrošības pamati;
  •  Ugunsdrošības pamati;
  •  Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā.

  Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskiem piemēriem, patstāvīgiem darbiem un prakses.
  Kursa noslēgumā – prakses darbs un EKSĀMENS.

  Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» apguvi.

  Mācību datumi:  02.07. – 06.08.2024.

  Mācību maksa: 135 EUR
  (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu) 

  Maksā iekļauts: Izdales materiāli elektroniskā formātā un apliecības izgatavošana.

  Šo kursu vada 6 jomas speciālisti:

  1. Darba aizsardzībā un ergonomikā
  2. Pirmās palīdzības sniegšanā
  3. Elektrodrošībā
  4. Darba tiesiskajās attiecībās
  5. Bīstamās iekārtās uzņēmumā
  6. Ugunsdrošībā (būvniecība)

  Uzzināt vairāk Jūs varat:       zvanot: +371 25446635      rakstot: liepa@mcliepa.lv   

  * PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.

  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.

  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  FIZISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   JURIDISKA PERSONA

    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   3
   • 3. jūlijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
    09:00 -13:30
    July 3, 2024

    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

    elektriki-kal

    Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
    Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

    Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

    A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
    B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
    B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
    C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
    C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

    B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

    Izsniedzamais dokuments: apliecība

    Mācību maksa:

    • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

    • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

    • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

    • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

    FIZISKA PERSONA

     INFORMĀCIJA

     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

     JURIDISKA PERSONA

      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

       

     • 3. jūlijs ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI bez PRIEKŠZINĀŠANĀM (2 dienas) / 09:00-15:00
      09:00 -15:00
      July 3, 2024

      elektrotehniskie-merijumi-kal

      Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

      Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

      Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

      Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
      Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
      Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
      Individuālie aizsardzības līdzekļi
      Darbu organizēšana
      Objekta apsekošana
      Izolācijas pretestības mērījumi
      Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
      Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
      Zemējuma kontūra mērījumi
      Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
      Termokameras mērījumi
      Papildus elektrotehniskie mērījumi
      Pareiza dokumentācijas aizpilde
      Praktiskā mērījumu veikšana

      Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

      Mācību datumi: 03.07. un 05.07.2024.

      Mācību maksa: 250.00 EUR + PVN
      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

      Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

      FIZISKA PERSONA

       INFORMĀCIJA

       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

       JURIDISKA PERSONA

        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

       4
       5
       6
       7
       8
       • 8. jūlijs INDUSTRIĀLAIS ALPĪNISMS DIENAS GRUPA /KLĀTIENE/ 08:00-15:15/ GRUPA PILNA
        08:00 -15:15
        July 8, 2024

        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

        industr-kal

        Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

        Par industriālā alpīnista darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.

        Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.
        Kursa ietvaros 4 dienas (08.07. (ZOOM), 10.,11. un 12.07.2024.(klātiene) Plkst.: 08:00 – 15:15) notiek praktiskās nodarbības instruktora uzraudzībā:

        1.diena (teorija/prakse)
        • 
        LR normatīvais regulējums darbam augstumā

        •  Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
        •  Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude
        •  Mezgli un virves marķēšana
        •  Iekares pašdrošināšanas virves uzsiešana

        2.diena
        •  Pacelšanās ar pacelšanās ierīci un nolaišanās ar nolaišanās ierīci
        •  Pacelšanās ar nolaišanās ierīci un nolaišanās ar pacelšanās ierīci
        •  Pacelšanās pār mezglu, nolaišanās pār mezglu
        •  Pārsēšanās no virves virvē
        •  Virves aizsarglīdzekļi un to apiešana

        3.diena
        •  Y-veida stacijas izveidošana

        •  Atsaites izveidošana un tās šķērsošana
        •  Pārvietošanās izmantojot pašdrošināšanās virves
        •  Nolaišanās/pacelšanās pār karnīzi/jumta malu
        •  Pārvietošanās pa cilpā iesietām virvēm
        •  Sēdekļa izmantošana

        4.diena
        •  Stacijas izveidošana ar virvju izvilkšanu

        •  Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
        •  Smagumu pacelšana
        •  Glābšanas darbi nolaižot cietušo
        •  Glābšanas darbi paceļot cietušo
        •  Eksāmens – visu vingrinājumu demonstrēšana

        Izsniedzamais dokuments: apliecība

        Mācību maksa:
        pirmreizējas mācības: 430 EUR + PVN
        atkārtotas mācības: 335 EUR + PVN

        🔥  Nāc mācīties kopā ar draugu un katrs saņemiet 15% atlaidi! Pieejamie mācību sākuma datumi akcijas ietvaros: 8. jūlijs / 5. augusts. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka nāksi ar draugu.

         


        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

        FIZISKA PERSONA

         INFORMĀCIJA

         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

         JURIDISKA PERSONA

          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

         • 8. jūlijs AUGSTKĀPĒJA DARBS/KLĀTIENE/ 08:00-15:15
          08:00 -15:15
          July 8, 2024

          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

          Kalendārs (8)

          Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

          Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

          Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

          Teorētiskā daļa:
          – Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā

          – Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā
          – Kritienu riska novērtēšana
          – Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
          – Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai, pareiza aprīkojuma lietošana, aprīkojuma pārbaude
          – Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

          Praktiskā daļa:
          – LR normatīvais regulējums darbam augstumā

          – Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
          – Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to uzstādīšana un lietošana
          – Individuālie aizsardzības līdzekļi, to pārbaudes un lietošana
          – Rīcība bīstamu situāciju gadījumā
          – Nelaimes gadījumu statistikas analīze
          – Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
          – Pārvietošanās izmantojot drošības līnijas (vertikālas, horizontālas)
          – Darbs izmantojot pozicionēšanās ierīci (sakabi)
          – Darbs uz kāpnēm
          – Glābšanas darbi – cietušā evakuācija

          Mācību datumi:  08.07.2024. no 08:00 – 13:30 (klātienē); 09.07.2024. no 08:00 – 15:15 (klātienē)

          Izsniedzamais dokuments:apliecība

          Mācību maksa:
          pirmreizējas mācības: 280 EUR + PVN
          atkārtotas mācības: 215 EUR + PVN
          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

          FIZISKA PERSONA

           INFORMĀCIJA

           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

           JURIDISKA PERSONA

            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

           • 8. jūlijs INDUSTRIĀLAIS ALPĪNISMS VAKARA GRUPA /KLĀTIENE/ 16:00-21:30
            16:00 -21:30
            July 8, 2024

            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

            industr-kal

            Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

            Par industriālā alpīnista darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.

            Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.
            Kursa ietvaros 4 dienas (08., 09., 10., 11.07.2024. Plkst.: 16:00 – 21:30) notiek praktiskās nodarbības instruktora uzraudzībā:

            1.diena (teorija/prakse)
            • 
            LR normatīvais regulējums darbam augstumā

            •  Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
            •  Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude
            •  Mezgli un virves marķēšana
            •  Iekares pašdrošināšanas virves uzsiešana

            2.diena
            •  Pacelšanās ar pacelšanās ierīci un nolaišanās ar nolaišanās ierīci
            •  Pacelšanās ar nolaišanās ierīci un nolaišanās ar pacelšanās ierīci
            •  Pacelšanās pār mezglu, nolaišanās pār mezglu
            •  Pārsēšanās no virves virvē
            •  Virves aizsarglīdzekļi un to apiešana

            3.diena
            •  Y-veida stacijas izveidošana

            •  Atsaites izveidošana un tās šķērsošana
            •  Pārvietošanās izmantojot pašdrošināšanās virves
            •  Nolaišanās/pacelšanās pār karnīzi/jumta malu
            •  Pārvietošanās pa cilpā iesietām virvēm
            •  Sēdekļa izmantošana

            4.diena
            •  Stacijas izveidošana ar virvju izvilkšanu

            •  Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
            •  Smagumu pacelšana
            •  Glābšanas darbi nolaižot cietušo
            •  Glābšanas darbi paceļot cietušo
            •  Eksāmens – visu vingrinājumu demonstrēšana

            Izsniedzamais dokuments: apliecība

            Mācību maksa:
            pirmreizējas mācības: 430 EUR + PVN
            atkārtotas mācības: 335 EUR + PVN

            🔥  Nāc mācīties kopā ar draugu un katrs saņemiet 15% atlaidi! Pieejamie mācību sākuma datumi akcijas ietvaros: 8. jūlijs / 5. augusts. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka nāksi ar draugu.

             


            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

            FIZISKA PERSONA

             INFORMĀCIJA

             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

             JURIDISKA PERSONA

              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

             • 8. jūlijs BĒRNU APRŪPE, 40 stundas VAKARA GRUPA 18:00
              18:00 -21:15
              July 8, 2024

              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

              Bez nosaukuma (938 x 377 px) (2)

              Pamatojums – Ministru kabineta noteikumi Nr.404 (pieņemti Rīgā 2013.gada 16.jūlijā (prot. Nr.40 21.§) “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma  50.3 panta ceturto daļu, kas nosaka profesionālās kvalifikācijas  un drošības prasības, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu un pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

              Izglītības programmas mērķis: attīstīt un pilnveidot izglītojamo zināšanas un prasmes bērnu aprūpē, sniegt  profesionālas iemaņas bērnu pieskatīšanā no zīdaiņa līdz pirmsskolas vecumam, rūpēs par bērnu drošību, psihisko un fizisko veselību, ēdināšanu, ķermeņa un apģērba tīrību, par bērnam attīstošu nodarbību un rotaļu organizēšanu, un audzināšanu atbilstoši vecāku izvēlētiem mērķiem un prasībām.

              Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

              Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

              Mācību kursā ietvertās tēmas:
              Darba uzsākšana bērnu aprūpes jomā
              Zīdaiņu un mazuļu aprūpes īpatnības
              Vecumposmu psiholoģija
              Saskarsme, tās būtība, funkcijas, nozīme
              Bērnu intelektuālo spēju un praktisko iemaņu attīstīšana
              Bērnu audzināšanā izmantojamās metodikas
              Dienas režīms
              Sanitārie noteikumi un higiēna
              Pirmā palīdzības sniegšanas pamatprincipi
              Mediācija

              Mācību norises laiks: 08.07.2024. – 30.07.2024.
              Mācību maksa:  120 EUR (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu), 1 dalībniekam

              Uzdot jautājumus un pieteikties mācībām variet sazinoties:

              Tālr. +371 25446635
              E-pasts: liepa@mcliepa.lv


              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

              FIZISKA PERSONA

               INFORMĀCIJA

               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

               JURIDISKA PERSONA

                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

               9
               • 9. jūlijs AUTOIEKRĀVĒJA VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30
                09:00 -12:30
                July 9, 2024

                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                iekraveji-kalendar

                Izglītības programmas mērķis:

                sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                • Vadības aparatūra
                • Darba iekārta
                • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                • Darba drošības noteikumi

                Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

                Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                FIZISKA PERSONA

                 INFORMĀCIJA

                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                 JURIDISKA PERSONA

                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                   

                 • 9. jūlijs HIDRAULISKĀ MANIPULATORA OPERATORS /HIBRĪDS/ 9:00-12:30
                  09:00 -12:30
                  July 9, 2024

                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                  hidraulisk-manip-op-kal

                  Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt hidrauliskā manipulatora tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot darba drošības noteikumus.

                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                  •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi;
                  •    Galvenās prasības elektrodrošībā;
                  •    Galvenās prasības ugunsdrošībā;
                  •    Hidrauliskā manipulatora darba tehnoloģija;
                  •    Celtņu iedalījums, to klasifikācija pēc konstrukcijas, pielietojuma, piedziņas, darba režīma, galvenie raksturlielumi;
                  •    Pamatprasības hidrauliskajiem manipulatoriem un to galvenajiem mehānismiem;
                  •    Hidraulisko manipulatoru raksturlielumi un aprīkojums;
                  •    Hidraulisko manipulatoru sagatavošana darbam un lietošana, droša ekspluatācija.

                  Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                  *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                  FIZISKA PERSONA

                   INFORMĀCIJA

                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                   JURIDISKA PERSONA

                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                     

                   • 9. jūlijs PAMATAPMĀCĪBA 2. REĢISTRĀCIJAS KLASES AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJIEM /ATTĀLINĀTI/ 27st. 18:00
                    18:00 -21:15
                    July 9, 2024

                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                    23

                    Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskas zināšanas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.

                    Mācību kursu vadīs: Iveta Ozola
                    Dārzkopības nozarē pasniedzēja strādā vairāk kā 14 gadus. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi agronoma un parka dārznieka kvalifikāciju. Ir dendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja, stādaudzētāja. Vairākus gadus bijusi skolotāja Bulduru dārzkopības vidusskolā.

                    Mācību kursā ietvertās galvenās tēmas:

                    • Augu kaitēkļu un slimību klasifikācija, raksturojums un to ierobežošana;
                    • Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi;
                    • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;
                    • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;
                    • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski un viltojumu identificēšana;
                    • Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība;
                    • Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas);
                    • Iespējamie riski un apdraudējumi cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem) , kuri iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā.

                    * iepriekšēja pieteikšanās ir OBLIGĀTA

                    Mācību datumi: 09.07.,11.07.,16.07.,18.07.,23.07., un 25.07. plkst. 18:00 – 21:15, ar eksāmenu 25.07. plkst. 21:00.

                    Iegūstamais dokuments: Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem (derīga 5 gadus)

                    Mācību maksa: vienam dalībniekam  135.00 EUR + PVN, kopā 163.35 EUR. Mācību maksā iekļauts VAAD tests un apliecība.

                    Atkārtotām mācībām: 50.00 EUR + PVN, kopā 60.50 EUR. Klausās tikai pēdējā dienā, eksāmens nav jākārto.

                    🔥  Iegādājies Traktortehnikas vadītāju kursus + Pamatapmācību 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un saņem 10% atlaidi abām mācībām! Pieejamie mācību sākuma datumi traktortehnikas vadītājiem akcijas ietvaros: 25. jūlijs / 26. augusts. Pieejamie mācību sākuma datumi 2. reģistācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem akcijas ietvaros: 9. jūlijs. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka mācīsies komplektu.

                     


                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                    FIZISKA PERSONA

                     INFORMĀCIJA

                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                     JURIDISKA PERSONA

                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                       

                     10
                     • 10. jūlijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                      09:00 -13:30
                      July 10, 2024

                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                      elektriki-kal

                      Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                      Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                      Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                      A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                      B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                      B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                      C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                      C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                      B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                      Mācību maksa:

                      • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                      • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                      • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                      • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                      FIZISKA PERSONA

                       INFORMĀCIJA

                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                       JURIDISKA PERSONA

                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                         

                       • 10. jūlijs KRAVAS CELTŅI /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                        09:00 -12:30
                        July 10, 2024

                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                        kravsa-celt-2kalend

                        Izglītības programmas mērķis:

                        Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                        •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                        •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                        •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                        •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                        •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                        •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                        •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                        •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                        •    Normatīvo dokumentu apmācība

                        Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                        *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                        Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN

                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                        FIZISKA PERSONA

                         INFORMĀCIJA

                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                         JURIDISKA PERSONA

                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                           

                         • 10. jūlijs ATB. PERSONA PAR GĀZES SAIMNIECĪBU /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
                          09:00 -16:00
                          July 10, 2024

                          Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

                          Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                          Izglītības programmas galvenais mērķis:

                          Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                          • Dabasgāzes apgādes sistēma
                          • Dabasgāzes parametri un īpašības
                          • Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
                          • Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
                          • Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
                          • Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
                          • Dabasgāzes izmantošanas iespējas
                          • Gāzesvadu elementi
                          • Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
                          • Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā.

                          Mācības norisināsies trīs dienas – 10., 11. un 12.07.2024.

                          Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus

                          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 265,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 145,00 EUR + PVN.

                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                          FIZISKA PERSONA

                           INFORMĀCIJA

                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                           JURIDISKA PERSONA

                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                           • 10. jūlijs ATB. PERSONA PAR GĀZES SAIMNIECĪBU AR TIESĪBĀM VADĪT (IZPILDĪT) GĀZBĪSTAMOS DARBUS LĪDZ 16 BAR /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
                            09:00 -16:00
                            July 10, 2024

                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                            “Atbildīgā persona par gāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus līdz 16 bar”

                            Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

                            Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                            Izglītības programmas galvenais mērķis:

                            Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                            • Dabasgāzes apgādes sistēma
                            • Dabasgāzes parametri un īpašības
                            • Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
                            • Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
                            • Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
                            • Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
                            • Dabasgāzes izmantošanas iespējas
                            • Gāzesvadu elementi
                            • Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
                            • Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā

                            Mācības norisināsies trīs dienas – 10., 11. un 12.07.2024.

                            Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus.

                            Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 300,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 165,00 EUR + PVN.

                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                            FIZISKA PERSONA

                             INFORMĀCIJA

                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                             JURIDISKA PERSONA

                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                             • 10. jūlijs ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM /HIBRĪDS/ 13:30-17:00
                              13:30 -17:00
                              July 10, 2024

                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                              kravascelt-3kalend

                              Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
                              Pienākumos ietilpst:
                              •    Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
                              •    Sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā
                              •    Nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu
                              •    Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to
                              •    Nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu
                              •    Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos

                              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                              •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                              •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                              •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                              •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                              •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                              •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                              •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                              •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                              •    Normatīvo dokumentu apmācība

                              Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                              *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                              Mācību maksa:

                              • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN

                              • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                              FIZISKA PERSONA

                               INFORMĀCIJA

                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                               JURIDISKA PERSONA

                                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                 

                               11
                               12
                               • 12. jūlijs ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00
                                09:00 -16:00
                                July 12, 2024

                                elektrotehniskie-merijumi-kal

                                Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
                                Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                Darbu organizēšana
                                Objekta apsekošana
                                Izolācijas pretestības mērījumi
                                Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
                                Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
                                Zemējuma kontūra mērījumi
                                Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
                                Termokameras mērījumi
                                Papildus elektrotehniskie mērījumi
                                Pareiza dokumentācijas aizpilde
                                Praktiskā mērījumu veikšana

                                Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                Mācību maksa: 175.00 EUR + PVN
                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                FIZISKA PERSONA

                                 INFORMĀCIJA

                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                 JURIDISKA PERSONA

                                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                 13
                                 14
                                 15
                                 • 15. jūlijs AUGSTKĀPĒJA DARBS/KLĀTIENE/ 08:00-15:15
                                  08:00 -15:15
                                  July 15, 2024

                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                  Kalendārs (8)

                                  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                  Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                  Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                  Teorētiskā daļa:
                                  – Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā

                                  – Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā
                                  – Kritienu riska novērtēšana
                                  – Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                  – Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai, pareiza aprīkojuma lietošana, aprīkojuma pārbaude
                                  – Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                  Praktiskā daļa:
                                  – LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                  – Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                  – Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to uzstādīšana un lietošana
                                  – Individuālie aizsardzības līdzekļi, to pārbaudes un lietošana
                                  – Rīcība bīstamu situāciju gadījumā
                                  – Nelaimes gadījumu statistikas analīze
                                  – Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                  – Pārvietošanās izmantojot drošības līnijas (vertikālas, horizontālas)
                                  – Darbs izmantojot pozicionēšanās ierīci (sakabi)
                                  – Darbs uz kāpnēm
                                  – Glābšanas darbi – cietušā evakuācija

                                  Mācību datumi: 15.07.2024. no 08:00 – 13:30 (klātienē); 16.07.2024. no 08:00 – 15:15 (klātiene)

                                  Izsniedzamais dokuments:apliecība

                                  Mācību maksa:
                                  pirmreizējas mācības: 280 EUR + PVN
                                  atkārtotas mācības: 215 EUR + PVN
                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                  FIZISKA PERSONA

                                   INFORMĀCIJA

                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                   JURIDISKA PERSONA

                                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                   16
                                   • 16. jūlijs AUTOIEKRĀVĒJA VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS (kriev. val.) /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                                    09:00 -12:30
                                    July 16, 2024

                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                    iekraveji-kalendar

                                    Izglītības programmas mērķis:

                                    Sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                                    Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                                    Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                    • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                                    • Vadības aparatūra
                                    • Darba iekārta
                                    • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                                    • Darba drošības noteikumi

                                    Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

                                    Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                    *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                    Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                    FIZISKA PERSONA

                                     INFORMĀCIJA

                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                     JURIDISKA PERSONA

                                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                       

                                     • 16. jūlijs STROPĒTĀJS – SIGNALIZĒTĀJS /HIBRĪDS/ 13:30-17:00
                                      13:30 -17:00
                                      July 16, 2024

                                      Stropetajs-kalendars

                                      Izglītības programmas mērķis:

                                      apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                      •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                      •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                      •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                      •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
                                      •    Stropu brāķēšana
                                      •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
                                      •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
                                      •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
                                      •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                      •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                      •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

                                      Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                      *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                      FIZISKA PERSONA

                                       INFORMĀCIJA

                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                       JURIDISKA PERSONA

                                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                         

                                       17
                                       • 17. jūlijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                                        09:00 -13:30
                                        July 17, 2024

                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                        elektriki-kal

                                        Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                        Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                        Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                        A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                        B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                        B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                        C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                        C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                        B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                        Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                        Mācību maksa:

                                        • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                        • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                        • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                        • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                        FIZISKA PERSONA

                                         INFORMĀCIJA

                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                         JURIDISKA PERSONA

                                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                           

                                         18
                                         • 18. jūlijs DABASGĀZES IEKĀRTU OPERATORS (ATSLĒDZNIEKS) AR TIESĪBĀM IZPILDĪT GĀZBĪSTAMOS DARBUS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
                                          09:00 -16:00
                                          July 18, 2024

                                          gazes-iek-op-kal

                                          Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                          Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                          Izglītības programmas mērķis:  apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                          •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā
                                          •   Normatīvo aktu prasības
                                             Deggāzes un to īpašības
                                          •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                          •   Ūdens sildāmie katli
                                             Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai
                                          •   Gāzes patēriņa uzskaite
                                             Mērinstrumentu ekspluatācija
                                          •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde
                                             Prasības gazificētām katlu mājām
                                          •   Degļu ierīces
                                          •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika
                                          •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija

                                          Izsniedzamais dokuments: Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu operators un tehniskās apkopes atslēdznieks darbam ar dabasgāzi, ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus” apliecība

                                          Mācības norisināsies 2 dienas – 18.07. un 19.07.2024.

                                          Mācību maksa:  – pirmreizēja apmācība – 240,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 165,00 EUR + PVN.

                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                          FIZISKA PERSONA

                                           INFORMĀCIJA

                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                           JURIDISKA PERSONA

                                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                           • 18. jūlijs DABASGĀZES IEKĀRTU OPERATORS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
                                            09:00 -16:00
                                            July 18, 2024

                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                            gazes-iek-op-kal

                                            Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                            Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                            Izglītības programmas mērķis: apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                            •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā;
                                            •   Normatīvo aktu prasības;
                                               Deggāzes un to īpašības;
                                            •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija;
                                            •   Ūdens sildāmie katli;
                                               Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai;
                                            •   Gāzes patēriņa uzskaite;
                                               Mērinstrumentu ekspluatācija;
                                            •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde;
                                               Prasības gazificētām katlu mājām;
                                            •   Degļu ierīces;
                                            •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika;
                                            •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija.

                                            Izsniedzamais dokuments:Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu (darbam ar dabasgāzi) operators” apliecība

                                            Mācības norisināsies 2 dienas – 18.07. un 19.07.2024.

                                            Mācību maksa:
                                            •    pirmreizēja apmācība – 190,00 EUR + PVN
                                            •    
                                            atkārtota apmācība – 130,00 EUR + PVN

                                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                            FIZISKA PERSONA

                                             INFORMĀCIJA

                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                             JURIDISKA PERSONA

                                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                             19
                                             • 19. jūlijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) (kriev. val.) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                                              09:00 -13:30
                                              July 19, 2024

                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                              ee-1

                                              Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                              Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                              Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                              A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības)
                                              B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz)
                                              B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B)
                                              C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz)
                                              C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C)

                                              B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                              Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                              Mācību maksa:

                                              • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                              • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                              • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                              • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                              FIZISKA PERSONA

                                               INFORMĀCIJA

                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                               JURIDISKA PERSONA

                                                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                 

                                               20
                                               21
                                               22
                                               • 22. jūlijs ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00
                                                09:00 -16:00
                                                July 22, 2024

                                                elektrotehniskie-merijumi-kal

                                                Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                                Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                                Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                                Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                                Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                                Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
                                                Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                                Darbu organizēšana
                                                Objekta apsekošana
                                                Izolācijas pretestības mērījumi
                                                Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
                                                Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
                                                Zemējuma kontūra mērījumi
                                                Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
                                                Termokameras mērījumi
                                                Papildus elektrotehniskie mērījumi
                                                Pareiza dokumentācijas aizpilde
                                                Praktiskā mērījumu veikšana

                                                Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                                Mācību maksa: 175.00 EUR + PVN
                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                FIZISKA PERSONA

                                                 INFORMĀCIJA

                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                 JURIDISKA PERSONA

                                                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                 23
                                                 • 23. jūlijs AUTOIEKRĀVĒJA VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                                                  09:00 -12:30
                                                  July 23, 2024

                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                  iekraveji-kalendar

                                                  Izglītības programmas mērķis:

                                                  sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                                                  Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                                                  Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                  • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                                                  • Vadības aparatūra
                                                  • Darba iekārta
                                                  • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                                                  • Darba drošības noteikumi

                                                  Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

                                                  Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                  *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                  FIZISKA PERSONA

                                                   INFORMĀCIJA

                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                   JURIDISKA PERSONA

                                                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                     

                                                   • 23. jūlijs ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANU /HIBRĪDS/ 13:30-17:30
                                                    13:30 -17:30
                                                    July 23, 2024

                                                    cil-cels-kal

                                                    Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                                                    •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                                    •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                                    •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                                    •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                    •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                    •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                    •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                    •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                    •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                    •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                    Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                    *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                    Mācību maksa:

                                                    • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN
                                                    • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                    FIZISKA PERSONA

                                                     INFORMĀCIJA

                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                     JURIDISKA PERSONA

                                                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                       

                                                     • 23. jūlijs CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS /HIBRĪDS/ 13:30-17:00
                                                      13:30 -17:00
                                                      July 23, 2024

                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                      cil-cels-kal

                                                      Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                      •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                      •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                      •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                      •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                      •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                      •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                      Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                                                      1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                                                      •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                      •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                      •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                      •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                      2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                                                      •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                      •    visos virzienos.

                                                      Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                                                      •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                      •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                                                      •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                      •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                                                      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.

                                                      Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                      *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                      FIZISKA PERSONA

                                                       INFORMĀCIJA

                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                       JURIDISKA PERSONA

                                                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                         

                                                       24
                                                       • 24. jūlijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                                                        09:00 -13:30
                                                        July 24, 2024

                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                        elektriki-kal

                                                        Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                        Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                        Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                        A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                                        B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                        B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                        C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                        C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                        B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                        Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                        Mācību maksa:

                                                        • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                                        • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                                        • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                                        • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                        FIZISKA PERSONA

                                                         INFORMĀCIJA

                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                         JURIDISKA PERSONA

                                                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                           

                                                         25
                                                         • 25. jūlijs DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                                                          09:00 -12:30
                                                          July 25, 2024

                                                          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                          darba-augstuma-kal

                                                          Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                          “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                          PIEDĀVĀJAM KURSU:
                                                          Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                                                          Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                          Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                          •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
                                                             Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
                                                          •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
                                                             Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
                                                          •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

                                                          Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                          *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                          Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.


                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                          FIZISKA PERSONA

                                                           INFORMĀCIJA

                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                           JURIDISKA PERSONA

                                                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                             

                                                           • 25. jūlijs DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                                                            09:00 -12:30
                                                            July 25, 2024

                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                            darba-augstuma-kal

                                                            Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                            “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                            PIEDĀVĀJAM KURSU:
                                                            Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                                                            Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                            Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                            •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
                                                               Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
                                                            •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
                                                               Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
                                                            •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

                                                            Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                            *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                            Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                            Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.


                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                            FIZISKA PERSONA

                                                             INFORMĀCIJA

                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                             JURIDISKA PERSONA

                                                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                               

                                                             • 25. jūlijs ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATNĒM /HIBRĪDS/ 13:30-17:30
                                                              13:30 -17:30
                                                              July 25, 2024

                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                              sast-mont-demont-kal

                                                              MK noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) nosaka, ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm.

                                                              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                              •    Drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā
                                                              •    Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju
                                                              •    Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību
                                                              •    Pieļaujamā sastatņu slodze
                                                              •    Citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi

                                                              Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                              *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                              Mācību maksa:

                                                              • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                                              • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                               

                                                              Dairis Kravalis
                                                              SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                              Mācību darba koordinators
                                                              Tālr. +371 25730074
                                                              E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                               


                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                              FIZISKA PERSONA

                                                               INFORMĀCIJA

                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                               JURIDISKA PERSONA

                                                                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                 

                                                                 

                                                               • 25. jūlijs SASTATŅU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA /HIBRĪDS/ 13:30-17:00
                                                                13:30 -17:00
                                                                July 25, 2024

                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                sast-mont-demont-kal

                                                                Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm (par sastatnēm atbildīgais speciālists).

                                                                Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

                                                                Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                Katram kursa dalībniekam tiek izsniegts apjomīgs mācību materiāls, kurš pēc kursa noklausīšanās paliek katra īpašumā.

                                                                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                • Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
                                                                • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                • Sastatņu montāža/demontāža
                                                                • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana;
                                                                • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                                • Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai
                                                                • Pareiza aprīkojuma lietošana
                                                                • Aprīkojuma pārbaude
                                                                • Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                                Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                                *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                                Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                 

                                                                Dairis Kravalis
                                                                SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                Mācību darba koordinators
                                                                Tālr. +371 25730074
                                                                E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                 


                                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                FIZISKA PERSONA

                                                                 INFORMĀCIJA

                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                 JURIDISKA PERSONA

                                                                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                 • 25. jūlijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Talsos 18:00
                                                                  18:00 -21:00
                                                                  July 25, 2024

                                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                  Traktori-Talsi-ar-karti

                                                                   

                                                                  Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                                  • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                  • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                  • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                  🔥  Nāc mācīties kopā ar draugu un katrs saņemiet 15% atlaidi! Pieejamie mācību sākuma datumi akcijas ietvaros: 27. jūnijs / 25. jūlijs / 26. augusts. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka nāksi ar draugu. 

                                                                  🔥  Iegādājies Traktortehnikas vadītāju kursus + Pamatapmācību 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un saņem 10% atlaidi abām mācībām! Pieejamie mācību sākuma datumi traktortehnikas vadītājiem akcijas ietvaros: 25. jūlijs / 26. augusts. Pieejamie mācību sākuma datumi 2. reģistācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem akcijas ietvaros: 9. jūlijs. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka mācīsies komplektu.

                                                                  Atlaides nesummējas!

                                                                   

                                                                  Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                                  Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                                  Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                                   

                                                                  Mācību maksa:

                                                                              TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                              TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                              TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                  • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                                  • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                                   

                                                                  Mācību maksā iekļauts: 

                                                                  • Teorētiskās mācības;

                                                                  • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                                  • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                                  • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                                  • Reģistrācija grupā;

                                                                  • Dokumentu noformēšana;

                                                                  • Skolas CSN eksāmens;

                                                                  Papildus izdevumi:

                                                                  • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                                  • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                                  • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                  • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                   

                                                                  Ieguvumi:

                                                                  • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                                  • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                                  • Ērts nodarbību laiks;

                                                                  • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                                  • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                                  • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                                  • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                                   

                                                                  98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                                   

                                                                  Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                                  +371 20212064

                                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                   INFORMĀCIJA

                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                   Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                                   Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                                   Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                                    

                                                                  • 25. jūlijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Valmierā 18:00
                                                                   18:00 -21:00
                                                                   July 25, 2024

                                                                   Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                   Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                   Traktori-Talsi-ar-karti

                                                                    

                                                                   Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                                   • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                   • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                   • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                   🔥  Nāc mācīties kopā ar draugu un katrs saņemiet 15% atlaidi! Pieejamie mācību sākuma datumi akcijas ietvaros: 27. jūnijs / 25. jūlijs / 26. augusts. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka nāksi ar draugu. 

                                                                   🔥  Iegādājies Traktortehnikas vadītāju kursus + Pamatapmācību 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un saņem 10% atlaidi abām mācībām! Pieejamie mācību sākuma datumi traktortehnikas vadītājiem akcijas ietvaros: 25. jūlijs / 26. augusts. Pieejamie mācību sākuma datumi 2. reģistācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem akcijas ietvaros: 9. jūlijs. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka mācīsies komplektu.

                                                                   Atlaides nesummējas!

                                                                    

                                                                   Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                                   Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                                   Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                                    

                                                                   Mācību maksa:

                                                                               TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                               TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                               TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                   • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                                   • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                                    

                                                                   Mācību maksā iekļauts: 

                                                                   • Teorētiskās mācības;

                                                                   • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                                   • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                                   • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                                   • Reģistrācija grupā;

                                                                   • Dokumentu noformēšana;

                                                                   • Skolas CSN eksāmens;

                                                                   Papildus izdevumi:

                                                                   • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                                   • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                                   • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                   • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                    

                                                                   Ieguvumi:

                                                                   • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                                   • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                                   • Ērts nodarbību laiks;

                                                                   • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                                   • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                                   • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                                   • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                                    

                                                                   98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                                    

                                                                   Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                                   +371 20212064

                                                                   PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                    INFORMĀCIJA

                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                    Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                                    Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                                    Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                                     

                                                                   • 25. jūlijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Rīgā 18:00
                                                                    18:00 -21:00
                                                                    July 25, 2024

                                                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                    Traktori-Talsi-ar-karti

                                                                     

                                                                    Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                                    • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                    • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                    • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                    🔥  Nāc mācīties kopā ar draugu un katrs saņemiet 15% atlaidi! Pieejamie mācību sākuma datumi akcijas ietvaros: 27. jūnijs / 25. jūlijs / 26. augusts. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka nāksi ar draugu. 

                                                                    🔥  Iegādājies Traktortehnikas vadītāju kursus + Pamatapmācību 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un saņem 10% atlaidi abām mācībām! Pieejamie mācību sākuma datumi traktortehnikas vadītājiem akcijas ietvaros: 25. jūlijs / 26. augusts. Pieejamie mācību sākuma datumi 2. reģistācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem akcijas ietvaros: 9. jūlijs. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka mācīsies komplektu.

                                                                    Atlaides nesummējas!

                                                                     

                                                                    Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                                    Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                                    Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                                     

                                                                    Mācību maksa:

                                                                                TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                    • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                                    • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                                     

                                                                    Mācību maksā iekļauts: 

                                                                    • Teorētiskās mācības;

                                                                    • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                                    • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                                    • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                                    • Reģistrācija grupā;

                                                                    • Dokumentu noformēšana;

                                                                    • Skolas CSN eksāmens;

                                                                    Papildus izdevumi:

                                                                    • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                                    • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                                    • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                    • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                     

                                                                    Ieguvumi:

                                                                    • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                                    • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                                    • Ērts nodarbību laiks;

                                                                    • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                                    • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                                    • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                                    • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                                     

                                                                    98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                                     

                                                                    Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                                    +371 20212064

                                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                     INFORMĀCIJA

                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                     Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                                     Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                                     Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                                      

                                                                    26
                                                                    • 26. jūlijs ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00
                                                                     09:00 -16:00
                                                                     July 26, 2024

                                                                     elektrotehniskie-merijumi-kal

                                                                     Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                                                     Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                                                     Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                                                     Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                                                     Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                                                     Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                                                     Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                     Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
                                                                     Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                                                     Darbu organizēšana
                                                                     Objekta apsekošana
                                                                     Izolācijas pretestības mērījumi
                                                                     Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
                                                                     Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
                                                                     Zemējuma kontūra mērījumi
                                                                     Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
                                                                     Termokameras mērījumi
                                                                     Papildus elektrotehniskie mērījumi
                                                                     Pareiza dokumentācijas aizpilde
                                                                     Praktiskā mērījumu veikšana

                                                                     Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                                                     Mācību maksa: 175.00 EUR + PVN
                                                                     Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                                     Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                                                     Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                     FIZISKA PERSONA

                                                                      INFORMĀCIJA

                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                      JURIDISKA PERSONA

                                                                       INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                       INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                      27
                                                                      28
                                                                      29
                                                                      • 29. jūlijs INDUSTRIĀLAIS ALPĪNISMS DIENAS GRUPA /KLĀTIENE/ 09:00-15:30
                                                                       09:00 -15:30
                                                                       July 29, 2024

                                                                       Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                       Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                       industr-kal

                                                                       Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                       Par industriālā alpīnista darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.

                                                                       Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.
                                                                       Kursa ietvaros 4 dienas (29.07., 30.07., 31.07. un 01.08.2024.(klātiene) Plkst.: 08:00 – 15:30) notiek praktiskās nodarbības instruktora uzraudzībā:

                                                                       1.diena (teorija/prakse)
                                                                       • 
                                                                       LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                                                       •  Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                                                       •  Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude
                                                                       •  Mezgli un virves marķēšana
                                                                       •  Iekares pašdrošināšanas virves uzsiešana

                                                                       2.diena
                                                                       •  Pacelšanās ar pacelšanās ierīci un nolaišanās ar nolaišanās ierīci
                                                                       •  Pacelšanās ar nolaišanās ierīci un nolaišanās ar pacelšanās ierīci
                                                                       •  Pacelšanās pār mezglu, nolaišanās pār mezglu
                                                                       •  Pārsēšanās no virves virvē
                                                                       •  Virves aizsarglīdzekļi un to apiešana

                                                                       3.diena
                                                                       •  Y-veida stacijas izveidošana

                                                                       •  Atsaites izveidošana un tās šķērsošana
                                                                       •  Pārvietošanās izmantojot pašdrošināšanās virves
                                                                       •  Nolaišanās/pacelšanās pār karnīzi/jumta malu
                                                                       •  Pārvietošanās pa cilpā iesietām virvēm
                                                                       •  Sēdekļa izmantošana

                                                                       4.diena
                                                                       •  Stacijas izveidošana ar virvju izvilkšanu

                                                                       •  Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                                                       •  Smagumu pacelšana
                                                                       •  Glābšanas darbi nolaižot cietušo
                                                                       •  Glābšanas darbi paceļot cietušo
                                                                       •  Eksāmens – visu vingrinājumu demonstrēšana

                                                                       Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                       Mācību maksa:
                                                                       pirmreizējas mācības: 430 EUR + PVN
                                                                       atkārtotas mācības: 335 EUR + PVN

                                                                       🔥  Nāc mācīties kopā ar draugu un katrs saņemiet 15% atlaidi! Pieejamie mācību sākuma datumi akcijas ietvaros: 8. jūlijs / 5. augusts. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka nāksi ar draugu.

                                                                        


                                                                       PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                       FIZISKA PERSONA

                                                                        INFORMĀCIJA

                                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                        JURIDISKA PERSONA

                                                                         INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                         INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                        • 29. jūlijs AUGSTKĀPĒJA DARBS/KLĀTIENE/ 09:00-15:30
                                                                         09:00 -15:30
                                                                         July 29, 2024

                                                                         Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                         Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                         Kalendārs (8)

                                                                         Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                         Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                                         Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                         Teorētiskā daļa:
                                                                         – Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā

                                                                         – Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā
                                                                         – Kritienu riska novērtēšana
                                                                         – Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                                         – Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai, pareiza aprīkojuma lietošana, aprīkojuma pārbaude
                                                                         – Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                                         Praktiskā daļa:
                                                                         – LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                                                         – Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                                                         – Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to uzstādīšana un lietošana
                                                                         – Individuālie aizsardzības līdzekļi, to pārbaudes un lietošana
                                                                         – Rīcība bīstamu situāciju gadījumā
                                                                         – Nelaimes gadījumu statistikas analīze
                                                                         – Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                                                         – Pārvietošanās izmantojot drošības līnijas (vertikālas, horizontālas)
                                                                         – Darbs izmantojot pozicionēšanās ierīci (sakabi)
                                                                         – Darbs uz kāpnēm
                                                                         – Glābšanas darbi – cietušā evakuācija

                                                                         Mācību datumi:  29.07.2024. no 09:00 – 15:30 (klātienē) ; 30.07.2024. no 16:00 – 21:00(klātienē)

                                                                         Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                         Mācību maksa:
                                                                         pirmreizējas mācības: 280 EUR + PVN
                                                                         atkārtotas mācības: 215 EUR + PVN
                                                                         Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                         Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                         PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                         FIZISKA PERSONA

                                                                          INFORMĀCIJA

                                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                          JURIDISKA PERSONA

                                                                           INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                           INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                          30
                                                                          31
                                                                          • 31. jūlijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                                                                           09:00 -13:30
                                                                           July 31, 2024

                                                                           Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                           Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                           elektriki-kal

                                                                           Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                                           Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                           Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                           A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                                                           B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                           B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                           C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                           C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                           B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                           Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                           Mācību maksa:

                                                                           • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                                                           • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                                                           • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                                                           • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                                                           Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                           Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                           PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                           FIZISKA PERSONA

                                                                            INFORMĀCIJA

                                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                            JURIDISKA PERSONA

                                                                             INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                             INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                              

                                                                            Augusts
                                                                            Augusts
                                                                            Augusts
                                                                            Augusts
                                                                            RĀDĪT KATEGORIJAS

                                                                            Kategorijas

                                                                            NOŅEMT FILTRUS
                                                                            < 2024 >
                                                                            Jūlijs 24 - Jūlijs 30
                                                                            «
                                                                            »
                                                                            • 24
                                                                             Jūlijs 24, 2024

                                                                             24. jūlijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30

                                                                             09:00 -13:30
                                                                             July 24, 2024
                                                                             Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                             Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                             elektriki-kal

                                                                             Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                                             Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                             Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                             A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                                                             B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                             B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                             C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                             C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                             B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                             Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                             Mācību maksa:

                                                                             • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                                                             • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                                                             • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                                                             • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                                                             Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                             Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                             PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                             FIZISKA PERSONA

                                                                              INFORMĀCIJA

                                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                              JURIDISKA PERSONA

                                                                               INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                               INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                

                                                                              • 25
                                                                               Jūlijs 25, 2024

                                                                               25. jūlijs DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) /HIBRĪDS/ 09:00-12:30

                                                                               09:00 -12:30
                                                                               July 25, 2024
                                                                               Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                               Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                               darba-augstuma-kal

                                                                               Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                               “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                                               PIEDĀVĀJAM KURSU:
                                                                               Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                                                                               Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                               Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                               •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
                                                                                  Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
                                                                               •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
                                                                                  Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
                                                                               •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

                                                                               Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                                               *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                                               Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                               Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.


                                                                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                               FIZISKA PERSONA

                                                                                INFORMĀCIJA

                                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                JURIDISKA PERSONA

                                                                                 INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                 INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                  

                                                                                 25. jūlijs DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) /HIBRĪDS/ 09:00-12:30

                                                                                 09:00 -12:30
                                                                                 July 25, 2024
                                                                                 Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                                 Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                 darba-augstuma-kal

                                                                                 Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                                 “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                                                 PIEDĀVĀJAM KURSU:
                                                                                 Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                                                                                 Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                                 Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                 •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
                                                                                    Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
                                                                                 •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
                                                                                    Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
                                                                                 •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

                                                                                 Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                                                 *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                                                 Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                                 Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.


                                                                                 PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                 FIZISKA PERSONA

                                                                                  INFORMĀCIJA

                                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                  JURIDISKA PERSONA

                                                                                   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                    

                                                                                   25. jūlijs ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATNĒM /HIBRĪDS/ 13:30-17:30

                                                                                   13:30 -17:30
                                                                                   July 25, 2024
                                                                                   Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                                   Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                   sast-mont-demont-kal

                                                                                   MK noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) nosaka, ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm.

                                                                                   Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                   •    Drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā
                                                                                   •    Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju
                                                                                   •    Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību
                                                                                   •    Pieļaujamā sastatņu slodze
                                                                                   •    Citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi

                                                                                   Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                                                   *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                                                   Mācību maksa:

                                                                                   • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                                                                   • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                                                                                   Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                                                                   Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                    

                                                                                   Dairis Kravalis
                                                                                   SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                                   Mācību darba koordinators
                                                                                   Tālr. +371 25730074
                                                                                   E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                                    


                                                                                   PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                   FIZISKA PERSONA

                                                                                    INFORMĀCIJA

                                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                    JURIDISKA PERSONA

                                                                                     INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                     INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                     25. jūlijs SASTATŅU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA /HIBRĪDS/ 13:30-17:00

                                                                                     13:30 -17:00
                                                                                     July 25, 2024
                                                                                     Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                                     Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                     sast-mont-demont-kal

                                                                                     Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm (par sastatnēm atbildīgais speciālists).

                                                                                     Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

                                                                                     Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                                     Katram kursa dalībniekam tiek izsniegts apjomīgs mācību materiāls, kurš pēc kursa noklausīšanās paliek katra īpašumā.

                                                                                     Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                                     • Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
                                                                                     • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                     • Sastatņu montāža/demontāža
                                                                                     • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana;
                                                                                     • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                                                     • Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai
                                                                                     • Pareiza aprīkojuma lietošana
                                                                                     • Aprīkojuma pārbaude
                                                                                     • Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                                                     Izsniedzamais dokuments: Apliecība latviešu un angļu valodā, dokumenta derīguma termiņš ir 5 gadi*.

                                                                                     *Dokumenta derīguma termiņa periodā veiktās atkārtotās mācības tiek atspoguļotas ar uzlīmi uz esošās apliecības, norādot mācību protokola datumu.

                                                                                     Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                                     Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                                     Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                      

                                                                                     Dairis Kravalis
                                                                                     SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                                     Mācību darba koordinators
                                                                                     Tālr. +371 25730074
                                                                                     E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                                      


                                                                                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                     FIZISKA PERSONA

                                                                                      INFORMĀCIJA

                                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                      JURIDISKA PERSONA

                                                                                       INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                       INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                       25. jūlijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Talsos 18:00

                                                                                       18:00 -21:00
                                                                                       July 25, 2024
                                                                                       Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                                       Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                       Traktori-Talsi-ar-karti

                                                                                        

                                                                                       Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                                                       • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                       • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                       • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                       🔥  Nāc mācīties kopā ar draugu un katrs saņemiet 15% atlaidi! Pieejamie mācību sākuma datumi akcijas ietvaros: 27. jūnijs / 25. jūlijs / 26. augusts. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka nāksi ar draugu. 

                                                                                       🔥  Iegādājies Traktortehnikas vadītāju kursus + Pamatapmācību 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un saņem 10% atlaidi abām mācībām! Pieejamie mācību sākuma datumi traktortehnikas vadītājiem akcijas ietvaros: 25. jūlijs / 26. augusts. Pieejamie mācību sākuma datumi 2. reģistācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem akcijas ietvaros: 9. jūlijs. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka mācīsies komplektu.

                                                                                       Atlaides nesummējas!

                                                                                        

                                                                                       Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                                                       Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                                                       Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                                                        

                                                                                       Mācību maksa:

                                                                                                   TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                                   TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                                   TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                       • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                                                       • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                                                        

                                                                                       Mācību maksā iekļauts: 

                                                                                       • Teorētiskās mācības;

                                                                                       • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                                                       • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                                                       • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                                                       • Reģistrācija grupā;

                                                                                       • Dokumentu noformēšana;

                                                                                       • Skolas CSN eksāmens;

                                                                                       Papildus izdevumi:

                                                                                       • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                                                       • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                                                       • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                                       • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                                        

                                                                                       Ieguvumi:

                                                                                       • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                                                       • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                                                       • Ērts nodarbību laiks;

                                                                                       • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                                                       • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                                                       • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                                                       • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                                                        

                                                                                       98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                                                        

                                                                                       Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                                                       +371 20212064

                                                                                       PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                        INFORMĀCIJA

                                                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                        Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                                                        Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                                                        Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                                                         

                                                                                        25. jūlijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Valmierā 18:00

                                                                                        18:00 -21:00
                                                                                        July 25, 2024
                                                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                        Traktori-Talsi-ar-karti

                                                                                         

                                                                                        Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                                                        • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                        • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                        • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                        🔥  Nāc mācīties kopā ar draugu un katrs saņemiet 15% atlaidi! Pieejamie mācību sākuma datumi akcijas ietvaros: 27. jūnijs / 25. jūlijs / 26. augusts. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka nāksi ar draugu. 

                                                                                        🔥  Iegādājies Traktortehnikas vadītāju kursus + Pamatapmācību 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un saņem 10% atlaidi abām mācībām! Pieejamie mācību sākuma datumi traktortehnikas vadītājiem akcijas ietvaros: 25. jūlijs / 26. augusts. Pieejamie mācību sākuma datumi 2. reģistācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem akcijas ietvaros: 9. jūlijs. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka mācīsies komplektu.

                                                                                        Atlaides nesummējas!

                                                                                         

                                                                                        Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                                                        Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                                                        Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                                                         

                                                                                        Mācību maksa:

                                                                                                    TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                                    TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                                    TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                        • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                                                        • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                                                         

                                                                                        Mācību maksā iekļauts: 

                                                                                        • Teorētiskās mācības;

                                                                                        • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                                                        • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                                                        • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                                                        • Reģistrācija grupā;

                                                                                        • Dokumentu noformēšana;

                                                                                        • Skolas CSN eksāmens;

                                                                                        Papildus izdevumi:

                                                                                        • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                                                        • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                                                        • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                                        • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                                         

                                                                                        Ieguvumi:

                                                                                        • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                                                        • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                                                        • Ērts nodarbību laiks;

                                                                                        • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                                                        • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                                                        • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                                                        • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                                                         

                                                                                        98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                                                         

                                                                                        Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                                                        +371 20212064

                                                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                         INFORMĀCIJA

                                                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                         Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                                                         Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                                                         Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                                                          

                                                                                         25. jūlijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Rīgā 18:00

                                                                                         18:00 -21:00
                                                                                         July 25, 2024
                                                                                         Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                                         Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                         Traktori-Talsi-ar-karti

                                                                                          

                                                                                         Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                                                         • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                         • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                         • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                         🔥  Nāc mācīties kopā ar draugu un katrs saņemiet 15% atlaidi! Pieejamie mācību sākuma datumi akcijas ietvaros: 27. jūnijs / 25. jūlijs / 26. augusts. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka nāksi ar draugu. 

                                                                                         🔥  Iegādājies Traktortehnikas vadītāju kursus + Pamatapmācību 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un saņem 10% atlaidi abām mācībām! Pieejamie mācību sākuma datumi traktortehnikas vadītājiem akcijas ietvaros: 25. jūlijs / 26. augusts. Pieejamie mācību sākuma datumi 2. reģistācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem akcijas ietvaros: 9. jūlijs. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka mācīsies komplektu.

                                                                                         Atlaides nesummējas!

                                                                                          

                                                                                         Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                                                         Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                                                         Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                                                          

                                                                                         Mācību maksa:

                                                                                                     TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                                     TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                                     TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                         • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                                                         • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                                                          

                                                                                         Mācību maksā iekļauts: 

                                                                                         • Teorētiskās mācības;

                                                                                         • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                                                         • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                                                         • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                                                         • Reģistrācija grupā;

                                                                                         • Dokumentu noformēšana;

                                                                                         • Skolas CSN eksāmens;

                                                                                         Papildus izdevumi:

                                                                                         • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                                                         • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                                                         • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                                         • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                                          

                                                                                         Ieguvumi:

                                                                                         • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                                                         • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                                                         • Ērts nodarbību laiks;

                                                                                         • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                                                         • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                                                         • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                                                         • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                                                          

                                                                                         98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                                                          

                                                                                         Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                                                         +371 20212064

                                                                                         PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                          INFORMĀCIJA

                                                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                          Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                                                          Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                                                          Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                                                           

                                                                                         • 26
                                                                                          Jūlijs 26, 2024

                                                                                          26. jūlijs ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00

                                                                                          09:00 -16:00
                                                                                          July 26, 2024

                                                                                          elektrotehniskie-merijumi-kal

                                                                                          Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                                                                          Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                                                                          Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                                                                          Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                                                                          Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                                                                          Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                                                                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                          Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
                                                                                          Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                                                                          Darbu organizēšana
                                                                                          Objekta apsekošana
                                                                                          Izolācijas pretestības mērījumi
                                                                                          Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
                                                                                          Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
                                                                                          Zemējuma kontūra mērījumi
                                                                                          Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
                                                                                          Termokameras mērījumi
                                                                                          Papildus elektrotehniskie mērījumi
                                                                                          Pareiza dokumentācijas aizpilde
                                                                                          Praktiskā mērījumu veikšana

                                                                                          Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                                                                          Mācību maksa: 175.00 EUR + PVN
                                                                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                                                          Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                                                                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                          FIZISKA PERSONA

                                                                                           INFORMĀCIJA

                                                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                           JURIDISKA PERSONA

                                                                                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                           • 27
                                                                                            Jūlijs 27, 2024
                                                                                            NAV NOTIKUMU
                                                                                           • 28
                                                                                            Jūlijs 28, 2024
                                                                                            NAV NOTIKUMU
                                                                                           • 29
                                                                                            Jūlijs 29, 2024

                                                                                            29. jūlijs INDUSTRIĀLAIS ALPĪNISMS DIENAS GRUPA /KLĀTIENE/ 09:00-15:30

                                                                                            09:00 -15:30
                                                                                            July 29, 2024
                                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                            industr-kal

                                                                                            Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                                            Par industriālā alpīnista darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.

                                                                                            Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.
                                                                                            Kursa ietvaros 4 dienas (29.07., 30.07., 31.07. un 01.08.2024.(klātiene) Plkst.: 08:00 – 15:30) notiek praktiskās nodarbības instruktora uzraudzībā:

                                                                                            1.diena (teorija/prakse)
                                                                                            • 
                                                                                            LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                                                                            •  Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                                                                            •  Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude
                                                                                            •  Mezgli un virves marķēšana
                                                                                            •  Iekares pašdrošināšanas virves uzsiešana

                                                                                            2.diena
                                                                                            •  Pacelšanās ar pacelšanās ierīci un nolaišanās ar nolaišanās ierīci
                                                                                            •  Pacelšanās ar nolaišanās ierīci un nolaišanās ar pacelšanās ierīci
                                                                                            •  Pacelšanās pār mezglu, nolaišanās pār mezglu
                                                                                            •  Pārsēšanās no virves virvē
                                                                                            •  Virves aizsarglīdzekļi un to apiešana

                                                                                            3.diena
                                                                                            •  Y-veida stacijas izveidošana

                                                                                            •  Atsaites izveidošana un tās šķērsošana
                                                                                            •  Pārvietošanās izmantojot pašdrošināšanās virves
                                                                                            •  Nolaišanās/pacelšanās pār karnīzi/jumta malu
                                                                                            •  Pārvietošanās pa cilpā iesietām virvēm
                                                                                            •  Sēdekļa izmantošana

                                                                                            4.diena
                                                                                            •  Stacijas izveidošana ar virvju izvilkšanu

                                                                                            •  Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                                                                            •  Smagumu pacelšana
                                                                                            •  Glābšanas darbi nolaižot cietušo
                                                                                            •  Glābšanas darbi paceļot cietušo
                                                                                            •  Eksāmens – visu vingrinājumu demonstrēšana

                                                                                            Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                            Mācību maksa:
                                                                                            pirmreizējas mācības: 430 EUR + PVN
                                                                                            atkārtotas mācības: 335 EUR + PVN

                                                                                            🔥  Nāc mācīties kopā ar draugu un katrs saņemiet 15% atlaidi! Pieejamie mācību sākuma datumi akcijas ietvaros: 8. jūlijs / 5. augusts. Lai pieteiktos, zvani uz +371 25446635 vai aizpildi pieteikuma formu, piezīmēs norādot, ka nāksi ar draugu.

                                                                                             


                                                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                            FIZISKA PERSONA

                                                                                             INFORMĀCIJA

                                                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                             JURIDISKA PERSONA

                                                                                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                              29. jūlijs AUGSTKĀPĒJA DARBS/KLĀTIENE/ 09:00-15:30

                                                                                              09:00 -15:30
                                                                                              July 29, 2024
                                                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                              Kalendārs (8)

                                                                                              Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                                              Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                                                              Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                                              Teorētiskā daļa:
                                                                                              – Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā

                                                                                              – Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā
                                                                                              – Kritienu riska novērtēšana
                                                                                              – Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                                                              – Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai, pareiza aprīkojuma lietošana, aprīkojuma pārbaude
                                                                                              – Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                                                              Praktiskā daļa:
                                                                                              – LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                                                                              – Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                                                                              – Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to uzstādīšana un lietošana
                                                                                              – Individuālie aizsardzības līdzekļi, to pārbaudes un lietošana
                                                                                              – Rīcība bīstamu situāciju gadījumā
                                                                                              – Nelaimes gadījumu statistikas analīze
                                                                                              – Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                                                                              – Pārvietošanās izmantojot drošības līnijas (vertikālas, horizontālas)
                                                                                              – Darbs izmantojot pozicionēšanās ierīci (sakabi)
                                                                                              – Darbs uz kāpnēm
                                                                                              – Glābšanas darbi – cietušā evakuācija

                                                                                              Mācību datumi:  29.07.2024. no 09:00 – 15:30 (klātienē) ; 30.07.2024. no 16:00 – 21:00(klātienē)

                                                                                              Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                              Mācību maksa:
                                                                                              pirmreizējas mācības: 280 EUR + PVN
                                                                                              atkārtotas mācības: 215 EUR + PVN
                                                                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                              FIZISKA PERSONA

                                                                                               INFORMĀCIJA

                                                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                               JURIDISKA PERSONA

                                                                                                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                               • 30
                                                                                                Jūlijs 30, 2024
                                                                                                NAV NOTIKUMU

                                                                                               APMĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI (Zoom), HIBRĪDA MODELĪ (klātienē un Zoom) vai KLĀTIENĒ (Braslas iela 24C, Rīga).
                                                                                               KURSUS IESPĒJAMS APGŪT ARĪ  MŪSU E-APMĀCĪBU PLATFORMĀ –
                                                                                               WWW.LIEPAMACA.LV