APMĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI (Zoom), HIBRĪDA MODELĪ (klātienē un Zoom) vai KLĀTIENĒ (Braslas iela 24C, Rīga).
KURSUS IESPĒJAMS APGŪT ARĪ  MŪSU E-APMĀCĪBU PLATFORMĀ –
WWW.LIEPAMACA.LV

RADĪT APMĀCĪBAS KATEGORIJAS

Kategorijas

Ielikt filtru
«
»
Pirm.
Otrd.
Trešd.
Cet.
Piektd.
Sestd.
Svetd.
Februāris
Februāris
1
 • 1. marts ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
  09:00 -13:30
  2023-03-01
  Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

  Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

  elektriki-kal

  Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
  Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

  Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

  A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
  B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
  B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
  C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
  C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

  B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

  Izsniedzamais dokuments: apliecība

  Mācību maksa:

  • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

  • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

  • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

  • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

   


  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  FIZISKA PERSONA


   INFORMĀCIJA

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   JURIDISKA PERSONA


    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

     

     

   2
   3
   • 3. marts ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI /KLĀTIENE/ 09:00-16:00
    09:00 -16:00
    2023-03-03

    elektrotehniskie-merijumi-kal

    Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

    Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

    Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

    Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: formālā elektrotehniskā izglītība vai ETP kurss

    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

    Izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām
    Zemējuma pārejas pretestības mērīšana
    Darba vides riska faktori
    Pielietojamie instrumenti, aprīkojums
    Individuālie aizsardzības līdzekļi
    Izolācijas pretestības mērīšana
    Kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana
    Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana

    Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

    Mācību maksa: 165.00 EUR + PVN
    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

    Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

     


    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

    FIZISKA PERSONA


     INFORMĀCIJA

     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

     JURIDISKA PERSONA


      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

       

     4
     5
     6
     • 6. marts KRAVAS CELTŅI /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30
      09:00 -12:30
      2023-03-06
      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

      kravsa-celt-2kalend

      Izglītības programmas mērķis:

      Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
      •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
      •    Galvenās prasības elektrodrošībā
      •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
      •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
      •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
      •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
      •    Pārvietojamo kravu iedalījums
      •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
      •    Normatīvo dokumentu apmācība

      Izsniedzamais dokuments: apliecība

      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN

      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

       


      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

      FIZISKA PERSONA


       INFORMĀCIJA

       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

       JURIDISKA PERSONA


        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

         

         

         

       • 6. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM /ATTĀLINĀTI/ 09:00-13:00
        09:00 -13:00
        2023-03-06
        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

        kravascelt-3kalend

        Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
        Pienākumos ietilpst:
        •    Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
        •    Sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā
        •    Nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu
        •    Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to
        •    Nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu
        •    Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos

        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

        •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
        •    Galvenās prasības elektrodrošībā
        •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
        •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
        •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
        •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
        •    Pārvietojamo kravu iedalījums
        •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
        •    Normatīvo dokumentu apmācība

        Izsniedzamais dokuments: apliecība

        Mācību maksa:

        • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN

        • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

         


        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

        FIZISKA PERSONA


         INFORMĀCIJA

         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

         JURIDISKA PERSONA


          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

           

           

         • 6. marts STROPĒTĀJS /ATTĀLINĀTI/ 13:30-17:00
          13:30 -17:00
          2023-03-06

          Stropetajs-kalendars

          Izglītības programmas mērķis:

          apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

          •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
          •    Galvenās prasības elektrodrošībā
          •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
          •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
          •    Stropu brāķēšana
          •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
          •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
          •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
          •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
          •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
          •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

          Izsniedzamais dokuments: apliecība

          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

           


          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

          FIZISKA PERSONA


           INFORMĀCIJA

           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

           JURIDISKA PERSONA


            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

             

             

             

           7
           • 7. marts AUTOIEKRĀVĒJA VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30
            09:00 -12:30
            2023-03-07
            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

            iekraveji-kalendar

            Izglītības programmas mērķis:

            sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

            Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

            Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
            • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
            • Vadības aparatūra
            • Darba iekārta
            • Autoiekrāvēju tehniska apkope
            • Darba drošības noteikumi

            Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

            Izsniedzamais dokuments: apliecība

            Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

             


            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

            FIZISKA PERSONA


             INFORMĀCIJA

             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

             JURIDISKA PERSONA


              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

               

               

             8
             9
             • 9. marts DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30
              09:00 -12:30
              2023-03-09
              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

              darba-augstuma-kal

              Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

              “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

              PIEDĀVĀJAM KURSU:
              Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

              Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

              Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
              •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
                 Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
              •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
                 Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
              •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

              Izsniedzamais dokuments: apliecība

              Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
              Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.

               

              Dairis Kravalis
              SIA „Mācību centrs Liepa”

              Mācību darba koordinators
              Tālr. +371 25730074
              E-pasts: dairis@mcliepa.lv

               


              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

              FIZISKA PERSONA


               INFORMĀCIJA

               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

               JURIDISKA PERSONA


                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                 

                 

                 

               • 9. marts ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /KLĀTIENE/ 13:00-17:00
                13:00 -17:00
                2023-03-09
                Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                elektriki-kal

                Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                Izsniedzamais dokuments: apliecība

                Mācību maksa:

                • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                 


                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                FIZISKA PERSONA


                 INFORMĀCIJA

                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                 JURIDISKA PERSONA


                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                   

                   

                 • 9. marts CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS /ATTĀLINĀTI/ 13:30-17:00
                  13:30 -17:00
                  2023-03-09
                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                  cil-cels-kal

                  Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                  •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                  •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                  •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                  •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                  •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                  •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                  Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                  1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                  •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                  •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                  •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                  •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                  2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                  •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                  •    visos virzienos.

                  Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                  •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                  •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                  •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                  •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.

                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                   


                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                  FIZISKA PERSONA


                   INFORMĀCIJA

                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                   JURIDISKA PERSONA


                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                     

                     

                   • 9. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANU /ATTĀLINĀTI/ 13:30-17:30
                    13:30 -17:30
                    2023-03-09

                    cil-cels-kal

                    Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                    •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                    •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                    •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                    •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                    •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                    •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                    •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                    •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                    •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                    •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                    Mācību maksa:

                    • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN
                    • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                     


                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                    FIZISKA PERSONA


                     INFORMĀCIJA

                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                     JURIDISKA PERSONA


                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                       

                       

                     • 9. marts Lekcija “PAVASARA DARBI DĀRZĀ” /ATTĀLINĀTI/ 18:00-21:30
                      18:00 -21:00
                      2023-03-09
                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                      mcliepa_kalendar_photo

                      Lekciju vadīs: Iveta Ozola
                      Dārzkopības nozarē pasniedzēja strādā vairāk kā 14 gadus. Ir dendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja,  stādaudzētāja. Vairākus gadus bijusi skolotāja Bulduru dārzkopības vidusskolā.

                      Lekcijā “Pavasara darbi dārzā” ietvertās galvenās tēmas:

                      • Stādu izvēle
                      • Augu mēslošana
                      • Kokaugu veidošana
                      • Siltumnīcas sagatavošana
                      • Zāliena kopšanas darbi
                      • Darbi augļu dārzā

                       

                      Norises vieta: tiešsasitē platformā ZOOM

                      Mācību maksa: vienam dalībniekam  35.00 EUR

                      Mācību datums: 09.03.2023.

                      Mācību laiks: 18:00-21:30

                       

                      Pieteikties un uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:

                      Irēna Keiša
                      SIA „Mācību centrs Liepa”

                      Mācību darba koordinatore
                      Tālr. +371 26161157
                      E-pasts: irena@mcliepa.lv
                      www.mcliepa.lv

                       

                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                      FIZISKA PERSONA


                       INFORMĀCIJA

                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                       JURIDISKA PERSONA


                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                         

                       10
                       • 10. marts ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI /KLĀTIENE/ 09:00-16:00
                        09:00 -16:00
                        2023-03-10

                        elektrotehniskie-merijumi-kal

                        Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                        Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                        Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                        Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                        Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                        Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                        Izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām
                        Zemējuma pārejas pretestības mērīšana
                        Darba vides riska faktori
                        Pielietojamie instrumenti, aprīkojums
                        Individuālie aizsardzības līdzekļi
                        Izolācijas pretestības mērīšana
                        Kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana
                        Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana

                        Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                        Mācību maksa: 165.00 EUR + PVN
                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                        Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                         


                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                        FIZISKA PERSONA


                         INFORMĀCIJA

                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                         JURIDISKA PERSONA


                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                           

                         • 10. marts ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) (kriev. val.) /ATTĀLINĀTI/ 09:00-13:30
                          09:00 -13:30
                          2023-03-10
                          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                          ee-1

                          Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                          Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                          Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                          A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības)
                          B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz)
                          B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B)
                          C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz)
                          C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C)

                          B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                          Mācību maksa:

                          • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                          • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                          • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                          • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                           


                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                          FIZISKA PERSONA


                           INFORMĀCIJA

                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                           JURIDISKA PERSONA


                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                             

                             

                           11
                           12
                           13
                           • 13. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM (kriev. val.) /ATTĀLINĀTI/ 09:00-13:00
                            09:00 -13:00
                            2023-03-13
                            Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                            Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                            8 (002)

                            Izglītības programmas mērķis:

                            Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
                            Pienākumos ietilpst:
                            •    Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
                            •    Sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā
                            •    Nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu
                            •    Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to
                            •    Nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu
                            •    Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos

                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                            •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                            •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                            •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                            •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                            •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                            •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                            •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                            •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                            •    Normatīvo dokumentu apmācība

                            Izsniedzamais dokuments: apliecība

                            Mācību maksa:

                            • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN,

                            • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN. 

                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                             


                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                            FIZISKA PERSONA


                             INFORMĀCIJA

                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                             JURIDISKA PERSONA


                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                               

                               

                               

                             • 13. marts KRAVAS CELTŅI (kriev. val.) /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30
                              09:00 -12:30
                              2023-03-13

                              8 (002)

                              Izglītības programmas mērķis:

                              Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

                              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                              •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                              •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                              •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                              •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                              •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                              •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                              •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                              •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                              •    Normatīvo dokumentu apmācība

                              Izsniedzamais dokuments: apliecība

                              Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                               


                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                              FIZISKA PERSONA


                               INFORMĀCIJA

                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                               JURIDISKA PERSONA


                                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                 

                                 

                                 

                               • 13. marts STROPĒTĀJS (kriev. val.) /ATTĀLINĀTI/ 13:30-17:00
                                13:30 -17:00
                                2023-03-13

                                stropetajs-pro-1

                                Izglītības programmas mērķis:

                                apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
                                •    Stropu brāķēšana
                                •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
                                •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
                                •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
                                •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

                                Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.

                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                 


                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                FIZISKA PERSONA


                                 INFORMĀCIJA

                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                 JURIDISKA PERSONA


                                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                   

                                   

                                   

                                 14
                                 • 14. marts AUTOIEKRĀVĒJA VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS (kriev. val.) /HIBRĪDS/ 9:00-12:30
                                  09:00 -12:30
                                  2023-03-14
                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                  iekraveji-kalendar

                                  Izglītības programmas mērķis:

                                  Sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                                  Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                                  Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                  • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                                  • Vadības aparatūra
                                  • Darba iekārta
                                  • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                                  • Darba drošības noteikumi

                                  Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

                                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                   


                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                  FIZISKA PERSONA


                                   INFORMĀCIJA

                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                   JURIDISKA PERSONA


                                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                     

                                   • 14. marts SASTATŅU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA /ATTĀLINĀTI/ 13:30-17:00
                                    13:30 -17:00
                                    2023-03-14
                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                    sast-mont-demont-kal

                                    Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm (par sastatnēm atbildīgais speciālists).

                                    Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

                                    Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                    Katram kursa dalībniekam tiek izsniegts apjomīgs mācību materiāls, kurš pēc kursa noklausīšanās paliek katra īpašumā.

                                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                    • Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
                                    • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                    • Sastatņu montāža/demontāža
                                    • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana;
                                    • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                    • Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai
                                    • Pareiza aprīkojuma lietošana
                                    • Aprīkojuma pārbaude
                                    • Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                    Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                     

                                    Dairis Kravalis
                                    SIA „Mācību centrs Liepa”

                                    Mācību darba koordinators
                                    Tālr. +371 25730074
                                    E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                     


                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                    FIZISKA PERSONA


                                     INFORMĀCIJA

                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                     JURIDISKA PERSONA


                                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                       

                                       

                                       

                                     • 14. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATNĒM /HIBRĪDS/ 13:30-17:30
                                      13:30 -17:30
                                      2023-03-14
                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                      sast-mont-demont-kal

                                      MK noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) nosaka, ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm.

                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                      •    Drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā
                                      •    Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju
                                      •    Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību
                                      •    Pieļaujamā sastatņu slodze
                                      •    Citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi

                                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                      Mācību maksa:

                                      • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                      • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                       

                                      Dairis Kravalis
                                      SIA „Mācību centrs Liepa”

                                      Mācību darba koordinators
                                      Tālr. +371 25730074
                                      E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                       


                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                      FIZISKA PERSONA


                                       INFORMĀCIJA

                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                       JURIDISKA PERSONA


                                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                         

                                         

                                       • 14. marts Lekcija “VASARAS PUĶES DOBĒM UN BALKONIEM – SĒŠANA, AUDZĒŠANA, KOPŠANA” /ATTĀLINĀTI/ 18:00-21:30
                                        18:00 -21:30
                                        2023-03-14
                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                        Kalendārs (9)

                                         

                                        Izglītības programmas mērķis:

                                        Izglītības procesa rezultātā iepazīstināt izglītojamos ar vasaras puķu audzēšanas tehnoloģijām, to kopšanu, pavairošanu.

                                        Lekcijā ietvertās galvenās tēmas:
                                        • sortimenta izvēle
                                        • pavairošanas specifikācija
                                        • substrātu un trauku izvēle
                                        • mēslošanas īpatnības

                                        Lekciju vadīs: Iveta Ozola
                                        Dārzkopības nozarē pasniedzēja strādā vairāk kā 14 gadus. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi agronoma un parka dārznieka kvalifikāciju. Ir dendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja, stādaudzētāja. Vairākus gadus bijusi skolotāja Bulduru dārzkopības vidusskolā.

                                        Lekcijas datums un laiks : 14.03.2023.  Tiešsaistes platformā  Zoom (no plkst. 18:00 līdz 21:30).

                                        Dalības maksa: 35.00 EUR (t.sk.PVN)


                                         

                                        Uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:

                                        Irēna Keiša
                                        SIA „Mācību centrs Liepa”

                                        Mācību darba koordinatore
                                        Tālr.: +371 26161157
                                        E-pasts: irena@mcliepa.lv
                                        www.mcliepa.lv

                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                        FIZISKA PERSONA


                                         INFORMĀCIJA

                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                         JURIDISKA PERSONA


                                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                           

                                         15
                                         • 15. marts ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                                          09:00 -13:30
                                          2023-03-15
                                          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                          elektriki-kal

                                          Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                          Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                          Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                          A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                          B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                          B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                          C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                          C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                          B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                          Mācību maksa:

                                          • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                          • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                          • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                          • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                           


                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                          FIZISKA PERSONA


                                           INFORMĀCIJA

                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                           JURIDISKA PERSONA


                                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                             

                                             

                                           16
                                           • 16. marts ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI /KLĀTIENE/ 09:00-16:00
                                            09:00 -16:00
                                            2023-03-16

                                            elektrotehniskie-merijumi-kal

                                            Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                            Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                            Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                            Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                            Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                            Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                            Izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām
                                            Zemējuma pārejas pretestības mērīšana
                                            Darba vides riska faktori
                                            Pielietojamie instrumenti, aprīkojums
                                            Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                            Izolācijas pretestības mērīšana
                                            Kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana
                                            Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana

                                            Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                            Mācību maksa: 165.00 EUR + PVN
                                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                            Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                             


                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                            FIZISKA PERSONA


                                             INFORMĀCIJA

                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                             JURIDISKA PERSONA


                                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                               

                                             • 16. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SPIEDIENIEKĀRTĀM /ATTĀLINĀTI/ 09:00-13:00
                                              09:00 -13:00
                                              2023-03-16
                                              Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                              Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                              spiedieniekartas-kal

                                              Spiedieniekārtu kompleksi atkarībā no to lietošanas mērķa un rakstura iedalās:
                                              •    elementāri spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens;
                                              •    karsējami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, kuru temperatūra pārsniedz 110 °C, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens un temperatūra;
                                              •    īpaši bīstami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst I grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens, bīstamā vide un temperatūra.

                                              Uzņēmumam jānodrošina spiedieniekārtu kompleksa apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīts un instruēts par attiecīgā spiedieniekārtas kompleksa lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, ņemot vērā spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju.

                                              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                              •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                              •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                              •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                              •    Pamatprasības spiedieniekārtām
                                              •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, spiedieniekārtu raksturlielumi
                                              •    Spiediekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                              •    Spiedieniekārtu uzbūve
                                              •    Kontrolmēraparāti, automātika un drošības ierīces

                                              Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt iekārtu tehnisko stāvokli; strādāt ar tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                              Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                              Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN. 

                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                               

                                               


                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                              FIZISKA PERSONA


                                               INFORMĀCIJA

                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                               JURIDISKA PERSONA


                                                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                 

                                               • 16. marts SPIEDIENIEKĀRTU KOMPLEKSA OPERATORS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30
                                                09:00 -12:30
                                                2023-03-16
                                                Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                spiedieniekartas-kal

                                                Spiedieniekārtu kompleksi atkarībā no to lietošanas mērķa un rakstura iedalās:
                                                •    elementāri spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens;
                                                •    karsējami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, kuru temperatūra pārsniedz 110 °C, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens un temperatūra;
                                                •    īpaši bīstami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst I grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens, bīstamā vide un temperatūra.

                                                Uzņēmumam jānodrošina spiedieniekārtu kompleksa apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīts un instruēts par attiecīgā spiedieniekārtas kompleksa lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, ņemot vērā spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju.
                                                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                •    Pamatprasības spiedieniekārtām
                                                •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, spiedieniekārtu raksturlielumi
                                                •    Spiediekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                •    Spiedieniekārtu uzbūve
                                                •    Kontrolmēraparāti, automātika un drošības ierīces

                                                Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt iekārtu tehnisko stāvokli; strādāt ar tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                                Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                 


                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                FIZISKA PERSONA


                                                 INFORMĀCIJA

                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                 JURIDISKA PERSONA


                                                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                   

                                                 • 16. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KATLIEKĀRTĀM /ATTĀLINĀTI/ 9:00-13:00
                                                  09:00 -13:00
                                                  2023-03-16
                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                  katliekartas-op-atb-kal

                                                  Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar katliekārtu uzraudzīšanu. Šie darbinieki uzrauga katliekārtu tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izpildīt likumdošanas prasības par katliekārtu tehnisko uzraudzību, ievērot vides aizsardzības noteikumus, darba drošības noteikumus, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

                                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                  •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                  •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                  •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                  •    Pamatprasības katliekārtām
                                                  •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, katliekārtu raksturlielumi
                                                  •    Katliekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                  •    Likumdošanas akti
                                                  •    Rīcība ārkārtas situācijās
                                                  •    Pirmās palīdzības sniegšana

                                                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN.
                                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                   


                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                  FIZISKA PERSONA


                                                   INFORMĀCIJA

                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                   JURIDISKA PERSONA


                                                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                     

                                                   • 16. marts KATLIEKĀRTAS OPERATORS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30
                                                    09:00 -12:30
                                                    2023-03-16
                                                    Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                                    Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                                    Kalendārs (5)

                                                    Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt katliekārtu tehnisko stāvokli; ievērot darba drošības noteikumus strādājot ar katliekārtām.

                                                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                       Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                    •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                       Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                    •    Pamatprasības katliekārtām
                                                    •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, katliekārtu raksturlielumi
                                                    •    Katliekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                       Likumdošanas akti
                                                       Rīcība ārkārtas situācijās
                                                    •    Pirmās palīdzības sniegšana

                                                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                    Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                     


                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                    FIZISKA PERSONA


                                                     INFORMĀCIJA

                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                     JURIDISKA PERSONA


                                                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                       

                                                     • 16. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANU (kriev. val.) /HIBRĪDS/ 13:30-17:30
                                                      13:30 -17:30
                                                      2023-03-16

                                                      cil-cels-kal

                                                      Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                                                      •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                                      •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                                      •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                                      •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                      •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                      •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                      •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                      •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                      •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                      •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi
                                                      Kursa ilgums: 8 akadēmiskās stundas

                                                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN.

                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                       


                                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                      FIZISKA PERSONA


                                                       INFORMĀCIJA

                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                       JURIDISKA PERSONA


                                                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                         

                                                       • 16. marts CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS (kriev. val.) /HIBRĪDS/ 13:30-17:00
                                                        13:30 -17:00
                                                        2023-03-16
                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                        cil-cels-kal

                                                        Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                                                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                        •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                        •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                        •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                        •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                        •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                        •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                        Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                                                        1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                                                        •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                        •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                        •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                        •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                        2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                                                        •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                        •    visos virzienos.

                                                        Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                                                        •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                        •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                                                        •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                        •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                                                        Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.

                                                        Izsniedzamais dokuments: apliecība.

                                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                         


                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                        FIZISKA PERSONA


                                                         INFORMĀCIJA

                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                         JURIDISKA PERSONA


                                                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                           

                                                         • 16. marts PAMATAPMĀCĪBA 2. REĢISTRĀCIJAS KLASES AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJIEM /ATTĀLINĀTI/ 27st. 18:00
                                                          18:00 -21:00
                                                          2023-03-16
                                                          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                          23

                                                          Mācību kursu vadīs: Iveta Ozola

                                                          Dārzkopības nozarē pasniedzēja strādā vairāk kā 14 gadus. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi agronoma un parka dārznieka kvalifikāciju. Ir dendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja, stādaudzētāja. Vairākus gadus bijusi skolotāja Bulduru dārzkopības vidusskolā.

                                                          Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskas zināšanas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.

                                                          Mācību kursā ietvertās galvenās tēmas:

                                                          • Augu kaitēkļu un slimību klasifikācija, raksturojums un to ierobežošana;
                                                          • Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi;
                                                          • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;
                                                          • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;
                                                          • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski un viltojumu identificēšana;
                                                          • Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība;
                                                          • Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas);
                                                          • Iespējamie riski un apdraudējumi cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem) , kuri iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā.

                                                          * iepriekšēja pieteikšanās ir OBLIGĀTA

                                                          Mācību datumi: 16.03.,22.03.,23.03.,29.03.,30.03., 05.04. plkst. 18:00 – 21:15, ar eksāmenu 06.04. plkst. 15:00

                                                          Iegūstamais dokuments: Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem (derīga 5 gadus)

                                                          Mācību maksa: vienam dalībniekam  135.00 EUR + PVN, kopā 163.35 EUR. Mācību maksā iekļauts VAAD tests un apliecība.

                                                          Atkārtotām mācībām: 50.00 EUR + PVN, kopā 60.50 EUR. Klausās tikai pēdējā dienā, eksāmens nav jākārto.

                                                          Pieteikties un uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:

                                                          Irēna Keiša
                                                          SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                          Mācību darba koordinatore
                                                          Tālr. +371 26161157
                                                          E-pasts: irena@mcliepa.lv

                                                           

                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                          FIZISKA PERSONA


                                                           INFORMĀCIJA

                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                           JURIDISKA PERSONA


                                                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                             

                                                           17
                                                           18
                                                           19
                                                           20
                                                           • 20. marts INDUSTRIĀLAIS ALPĪNISMS /KLĀTIENE/ 09:00-16:00
                                                            09:00 -16:00
                                                            2023-03-20-2023-03-24
                                                            Braslas iela 24c, Видземское предместье, Рига, Латвия

                                                            Braslas iela 24c, Видземское предместье, Рига, Латвия

                                                            industr-kal

                                                            Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                            Par industriālā alpīnista darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.

                                                            Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.
                                                            Kursa ietvaros 4 dienas (20., 22., 23. un 24.03.2023.) notiek praktiskās nodarbības instruktora uzraudzībā:

                                                            1.diena (teorija/prakse)
                                                            • 
                                                            LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                                            •  Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                                            •  Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude
                                                            •  Mezgli un virves marķēšana
                                                            •  Iekares pašdrošināšanas virves uzsiešana

                                                            2.diena
                                                            •  Pacelšanās ar pacelšanās ierīci un nolaišanās ar nolaišanās ierīci
                                                            •  Pacelšanās ar nolaišanās ierīci un nolaišanās ar pacelšanās ierīci
                                                            •  Pacelšanās pār mezglu, nolaišanās pār mezglu
                                                            •  Pārsēšanās no virves virvē
                                                            •  Virves aizsarglīdzekļi un to apiešana

                                                            3.diena
                                                            •  Y-veida stacijas izveidošana

                                                            •  Atsaites izveidošana un tās šķērsošana
                                                            •  Pārvietošanās izmantojot pašdrošināšanās virves
                                                            •  Nolaišanās/pacelšanās pār karnīzi/jumta malu
                                                            •  Pārvietošanās pa cilpā iesietām virvēm
                                                            •  Sēdekļa izmantošana

                                                            4.diena
                                                            •  Stacijas izveidošana ar virvju izvilkšanu

                                                            •  Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                                            •  Smagumu pacelšana
                                                            •  Glābšanas darbi nolaižot cietušo
                                                            •  Glābšanas darbi paceļot cietušo
                                                            •  Eksāmens – visu vingrinājumu demonstrēšana

                                                            Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                            Mācību maksa:
                                                            pirmreizējas mācības: 395 EUR + PVN
                                                            atkārtotas mācības: 280 EUR + PVN

                                                            Cena norādīta par vienu personu. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                             

                                                            Dairis Kravalis
                                                            SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                            Mācību darba koordinators
                                                            Tālr. +371 25730074
                                                            E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                             


                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                            FIZISKA PERSONA


                                                             INFORMĀCIJA

                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                             JURIDISKA PERSONA


                                                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                               

                                                             • 20. marts AUGSTKĀPĒJA DARBS /HIBRĪDS/ 09:00-16:00
                                                              09:00 -16:00
                                                              2023-03-20-2023-03-21
                                                              Braslas iela 24c, Видземское предместье, Рига, Латвия

                                                              Braslas iela 24c, Видземское предместье, Рига, Латвия

                                                              Kalendārs (8)

                                                               

                                                              Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                              Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                              Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                              Teorētiskā daļa:
                                                              – Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā

                                                              – Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā
                                                              – Kritienu riska novērtēšana
                                                              – Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                              – Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai, pareiza aprīkojuma lietošana, aprīkojuma pārbaude
                                                              – Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                              Praktiskā daļa:
                                                              – LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                                              – Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                                              – Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to uzstādīšana un lietošana
                                                              – Individuālie aizsardzības līdzekļi, to pārbaudes un lietošana
                                                              – Rīcība bīstamu situāciju gadījumā
                                                              – Nelaimes gadījumu statistikas analīze
                                                              – Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                                              – Pārvietošanās izmantojot drošības līnijas (vertikālas, horizontālas)
                                                              – Darbs izmantojot pozicionēšanās ierīci (sakabi)
                                                              – Darbs uz kāpnēm
                                                              – Glābšanas darbi – cietušā evakuācija

                                                              Mācību datumi:  20.03.(Zoom) un 21.03.2023.(klātiene)

                                                              Izsniedzamais dokuments:apliecība

                                                              Mācību maksa:
                                                              pirmreizējas mācības: 250 EUR + PVN
                                                              atkārtotas mācības: 185 EUR + PVN
                                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                               

                                                              Dairis Kravalis
                                                              SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                              Mācību darba koordinators
                                                              Tālr. +371 25730074
                                                              E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                               

                                                               


                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                              FIZISKA PERSONA


                                                               INFORMĀCIJA

                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                               JURIDISKA PERSONA


                                                                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                 

                                                               • 20. marts DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) (kriev. val.) /ATTĀLINĀTI/ 09:00-13:00
                                                                09:00 -12:30
                                                                2023-03-20
                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                darba-augstuma-kal

                                                                Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                                PIEDĀVĀJAM KURSU:
                                                                Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                                                                Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
                                                                   Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana
                                                                •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                                   Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude
                                                                •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                                Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.

                                                                 

                                                                Dairis Kravalis
                                                                SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                Mācību darba koordinators
                                                                Tālr. +371 25730074
                                                                E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                 


                                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                FIZISKA PERSONA


                                                                 INFORMĀCIJA

                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                 JURIDISKA PERSONA


                                                                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                   

                                                                 21
                                                                 • 21. marts ATB. SPECIĀLISTS PAR DABASGĀZES SAIMNIECĪBU AR TIESĪBĀM VADĪT (IZPILDĪT) GĀZBĪSTAMOS DARBUS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
                                                                  09:00 -16:00
                                                                  2023-03-21
                                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                                  “Sadales un lietotāju dabasgāzes apgades sistēmas ekspluatācijas un tehniskās apkopes atbildīgais specialists ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzes bīstamos darbus (ar darba spiedienu PN līdz 16 bar)”

                                                                  Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

                                                                  Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                  Izglītības programmas galvenais mērķis:

                                                                  Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                  • Dabasgāzes apgādes sistēma
                                                                  • Dabasgāzes parametri un īpašības
                                                                  • Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
                                                                  • Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
                                                                  • Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
                                                                  • Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
                                                                  • Dabasgāzes izmantošanas iespējas
                                                                  • Gāzesvadu elementi
                                                                  • Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
                                                                  • Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā

                                                                  Mācības norisināsies trīs dienas – 21., 22. un 23.03.2023.

                                                                  Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus.

                                                                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 285,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 160,00 EUR + PVN.

                                                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                   


                                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                  FIZISKA PERSONA


                                                                   INFORMĀCIJA

                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                   JURIDISKA PERSONA


                                                                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                   • 21. marts ATB. SPECIĀLISTS PAR DABASGĀZES SAIMNIECĪBU /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
                                                                    09:00 -16:00
                                                                    2023-03-21

                                                                    Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

                                                                    Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                    Izglītības programmas galvenais mērķis:

                                                                    Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                    • Dabasgāzes apgādes sistēma
                                                                    • Dabasgāzes parametri un īpašības
                                                                    • Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
                                                                    • Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
                                                                    • Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
                                                                    • Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
                                                                    • Dabasgāzes izmantošanas iespējas
                                                                    • Gāzesvadu elementi
                                                                    • Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
                                                                    • Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā.

                                                                    Mācības norisināsies trīs dienas – 21.,22. un 23.03.2023.

                                                                    Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus

                                                                    Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 240,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 165,00 EUR + PVN.

                                                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                     


                                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                    FIZISKA PERSONA


                                                                     INFORMĀCIJA

                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                     JURIDISKA PERSONA


                                                                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                     • 21. marts AUTOIEKRĀVĒJA VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                                                                      09:00 -12:30
                                                                      2023-03-21
                                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                      iekraveji-kalendar

                                                                      Izglītības programmas mērķis:

                                                                      sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                                                                      Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                                                                      Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                      • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                                                                      • Vadības aparatūra
                                                                      • Darba iekārta
                                                                      • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                                                                      • Darba drošības noteikumi

                                                                      Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

                                                                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                       


                                                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                      FIZISKA PERSONA


                                                                       INFORMĀCIJA

                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                       JURIDISKA PERSONA


                                                                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                         

                                                                         

                                                                       22
                                                                       • 22. marts ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                                                                        09:00 -13:30
                                                                        2023-03-22
                                                                        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                        elektriki-kal

                                                                        Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                                        Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                        Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                        A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                                                        B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                        B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                        C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                        C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                        B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                        Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                        Mācību maksa:

                                                                        • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                                                        • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                                                        • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                                                        • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                         


                                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                        FIZISKA PERSONA


                                                                         INFORMĀCIJA

                                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                         JURIDISKA PERSONA


                                                                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                           

                                                                           

                                                                         23
                                                                         • 23. marts MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA OPERATORS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30
                                                                          09:00 -12:30
                                                                          2023-03-23
                                                                          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                          motorzagis-kalend

                                                                          Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; ievērot darba drošības noteikumus; veikt motorzāģa un krūmgrieža tehnisko apkopi; veikt pareizus motorzāģa un krūmgrieža degvielas uzpildīšanas un glabāšanas darbus; ievērot darba aizsardzības prasības koku gāšanas, atzarošanas un sagarumošanas darbos.

                                                                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                          •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                          •    Pamatprasības mežizstrādē, kokapstrādē
                                                                          •    Mežizstrādes, kokapstrādes pamati, materiālmācība un  raksturlielumi
                                                                          •    Motorzāģu un krūmgriežu uzbūve un ekspluatācija
                                                                          •    Likumdošanas akti
                                                                          •    Rīcība ārkārtas situācijās

                                                                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.

                                                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                           


                                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                          FIZISKA PERSONA


                                                                           INFORMĀCIJA

                                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                           JURIDISKA PERSONA


                                                                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                           • 23. marts PIRMĀ PALĪDZĪBA ZĪDAIŅIEM UN BĒRNIEM DZĪVĪBAI KRITISKOS STĀVOKĻOS /KLĀTIENE/ 10:00-14:00
                                                                            10:00 -14:00
                                                                            2023-03-23

                                                                            pirma_palidziba_berniem

                                                                            Pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) tā dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī, savu zināšanu un iespēju apjomā var sniegt personas ar kvalifikāciju medicīnā un arī bez tās.

                                                                            Sadzīviskas traumas ļoti bieži iegūst tieši bērni, kas nespēj izvērtēt riskus un bīstamības dažādās situācijās. Liela nozīme ir tam, lai vecāki atbilstoši rīkotos gadījumā, ja radusies trauma, viņiem nepieciešamas priekšzināšanas un praktiskas iemaņas pirmās palīdzības sniegšanas kārtībā un zināšanas par kārtību, kādā sazināties ar veselības aprūpes iestādi, lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu cietušajam un saņemtu nepieciešamo palīdzību.

                                                                            Piedāvājam lekciju par dažādiem kritiskiem stāvokļiem zīdaiņu un bērnu dzīvībām, lekcijas laikā iegūtās zināšanas nostiprināsim praktiski, izmantojot manekenu.

                                                                            Laikus apzinātas bīstamas situācijas un potenciālā riska paredzēšana var novērst traumu rašanās iespējamības!

                                                                            Kursa laikā apgūsiet šādas tēmas:

                                                                            Vispārējie pasākumi:
                                                                            •  rīcība negadījuma vietā;
                                                                            •  kad izsaukt Ātro palīdzību;
                                                                            •  kā izsaukt Ātro palīdzību.

                                                                            Tūlītējie pasākumi:
                                                                            •  dzīvībai svarīgu funkciju pārbaude;
                                                                            •  stabilā sānu poza;
                                                                            •  atdzīvināšanas pasākumi;
                                                                            •  rīcība aizrīšanās gadījumā.

                                                                            Citi pirmās palīdzības pasākumi:
                                                                            •  rīcība dažādu traumu gadījumos;
                                                                            •  rīcība pārkaršanas gadījumos;
                                                                            •  rīcība apdegumu gadījumos;
                                                                            •  rīcība slīkšanas un citos gadījumos.

                                                                            Kursu pasniedz: Irina Sircova
                                                                            Viena no 11 pirmās palīdzības instruktoriem Latvijā, ar padziļinātu zināšanu apguvi pirmās palīdzības sniegšanā zīdaiņiem un bērniem.

                                                                            Mācību norises laiks: 23.03.2023., plkst. 10:00-14:00
                                                                            Norises vieta: Klātiene – Rīgā, Braslas ielā 24C
                                                                            Izsniedzamais dokuments: Sertifikāts
                                                                            Mācību maksa:  65 EUR + PVN

                                                                            Uzdot jautājumus un pieteikties mācībām variet:

                                                                            Dairis Kravalis
                                                                            SIA „Mācību centrs Liepa”
                                                                            Mācību darba koordinators
                                                                            Tālr. +371 25730074
                                                                            E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                             

                                                                           24
                                                                           • 24. marts ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) (kriev. val.) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                                                                            09:00 -13:30
                                                                            2023-03-24
                                                                            Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                            Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                            ee-1

                                                                            Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                                            Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                            Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                            A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības)
                                                                            B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz)
                                                                            B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B)
                                                                            C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz)
                                                                            C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C)

                                                                            B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                            Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                            Mācību maksa:

                                                                            • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                                                            • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                                                            • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                                                            • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                                                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                             


                                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                            FIZISKA PERSONA


                                                                             INFORMĀCIJA

                                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                             JURIDISKA PERSONA


                                                                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                               

                                                                               

                                                                             25
                                                                             26
                                                                             27
                                                                             • 27. marts KRAVAS CELTŅI /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                                                                              09:00 -13:00
                                                                              2023-03-27
                                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                              kravsa-celt-2kalend

                                                                              Izglītības programmas mērķis:

                                                                              Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

                                                                              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                              •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                              •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                              •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                              •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                              •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                              •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                                                              •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                                                              •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                                                              •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                                                              Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                              Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN

                                                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                               


                                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                              FIZISKA PERSONA


                                                                               INFORMĀCIJA

                                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                               JURIDISKA PERSONA


                                                                                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                               • 27. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM /HIBRĪDS/ 09:00-13:00
                                                                                09:00 -13:00
                                                                                2023-03-27
                                                                                Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                                Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                                kravascelt-3kalend

                                                                                Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
                                                                                Pienākumos ietilpst:
                                                                                •    Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
                                                                                •    Sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā
                                                                                •    Nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu
                                                                                •    Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to
                                                                                •    Nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu
                                                                                •    Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos

                                                                                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                                •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                                •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                                •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                                •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                                •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                                                                •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                                                                •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                                                                •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                                                                Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                Mācību maksa:

                                                                                • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                                                                • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                                                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                 


                                                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                FIZISKA PERSONA


                                                                                 INFORMĀCIJA

                                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                 JURIDISKA PERSONA


                                                                                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                 • 27. marts STROPĒTĀJS /HIBRĪDS/ 13:30-17:00
                                                                                  13:30 -17:00
                                                                                  2023-03-27

                                                                                  Stropetajs-kalendars

                                                                                  Izglītības programmas mērķis:

                                                                                  apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                                                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                                  •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                  •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                                  •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                                  •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
                                                                                  •    Stropu brāķēšana
                                                                                  •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
                                                                                  •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
                                                                                  •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
                                                                                  •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                                  •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                                  •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

                                                                                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                                   


                                                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                  FIZISKA PERSONA


                                                                                   INFORMĀCIJA

                                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                   JURIDISKA PERSONA


                                                                                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                   28
                                                                                   • 28. marts ELEKTROINSTALĀCIJU MONTĀŽA, 32st. /KLĀTIENĒ/ 09:00
                                                                                    09:00 -17:00
                                                                                    2023-03-28
                                                                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                    Kalendārs

                                                                                    Elektroinstalācijas montāža ir sazarotas elektroapgādes sistēmas izveide dzīvoklī, mājā, ēkā vai
                                                                                    būvē.

                                                                                    Mācību kurss “Elektroinstalāciju montāža” sniegs Jums teorētiskās un praktiskās zināšanas materiālu
                                                                                    izvēlē un pielietošanā veicot montāžas darbus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Mūsu pasniedzēju uzkrātā pieredze un kvalifikācija sniegs Jums praktiskas zināšanas un prasmes veikt mūsdienīgu elektroinstalāciju montāžu, kā arī izstrādāt kompetentus risinājumus klientiem.

                                                                                    Mērķauditorija: Elektrotehniķi un elektromontieri ar priekšzināšanām.

                                                                                    Prasības pretendentiem: priekšzināšanas elektrotehnikas pamatos un derīga Elektrodrošības Bz
                                                                                    grupa.

                                                                                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                    •   Darba vides riska faktori
                                                                                    •   Drošības prasības veicot elektroinstalāciju montāžu
                                                                                    •   Aizsargierīces un to izvēle
                                                                                    •   Kabeļu un vadu izvēle
                                                                                    •   Slēdžu un rozešu izvēle
                                                                                    •   Attālinātās vadības izvēle
                                                                                    •   Mēriekārtas
                                                                                    •   Pielietojamie instrumenti un aprīkojums

                                                                                    Kursa ilgums: 32 akadēmiskās stundas no kurām 24 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

                                                                                    Mācību laiks: 28.03.,05.04.,11.04., un 14.04. plkst. 9:00-17:00

                                                                                    Izsniedzamais izglītības dokuments: sertifikāts

                                                                                    Mācību maksa vienai personai: 450 EUR + PVN 350 EUR + PVN (cenā iekļautas materiālu izmaksas)

                                                                                     

                                                                                    Uzdot jautājumus un pieteikties mācībām variet:

                                                                                    Inga Gorjuna
                                                                                    SIA „Mācību centrs Liepa”
                                                                                    Mācību darba koordinatore
                                                                                    Tālr. +371 29905611
                                                                                    E-pasts: inga@mcliepa.lv

                                                                                     

                                                                                     


                                                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                    FIZISKA PERSONA


                                                                                     INFORMĀCIJA

                                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                     JURIDISKA PERSONA


                                                                                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                       

                                                                                     • 28. marts GĀZES IEKĀRTU OPERATORS (ATSLĒDZNIEKS) AR TIESĪBĀM IZPILDĪT GĀZBĪSTAMOS DARBUS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
                                                                                      09:00 -16:00
                                                                                      2023-03-28

                                                                                      gazes-iek-op-kal

                                                                                      Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                                                                      Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                                      Izglītības programmas mērķis:  apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                      •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā
                                                                                      •   Normatīvo aktu prasības
                                                                                         Deggāzes un to īpašības
                                                                                      •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                                                      •   Ūdens sildāmie katli
                                                                                         Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai
                                                                                      •   Gāzes patēriņa uzskaite
                                                                                         Mērinstrumentu ekspluatācija
                                                                                      •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde
                                                                                         Prasības gazificētām katlu mājām
                                                                                      •   Degļu ierīces
                                                                                      •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika
                                                                                      •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija

                                                                                      Izsniedzamais dokuments: Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu operators un tehniskās apkopes atslēdznieks darbam ar dabasgāzi, ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus” apliecība

                                                                                      Mācības norisināsies 2 dienas – 28.03. un 29.03.2023.

                                                                                      Mācību maksa:  – pirmreizēja apmācība – 240,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 165,00 EUR + PVN.

                                                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                       


                                                                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                      FIZISKA PERSONA


                                                                                       INFORMĀCIJA

                                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                       JURIDISKA PERSONA


                                                                                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                         

                                                                                       • 28. marts GĀZES IEKĀRTU OPERATORS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
                                                                                        09:00 -16:00
                                                                                        2023-03-28
                                                                                        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                        gazes-iek-op-kal

                                                                                        Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                                                                        Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                                        Izglītības programmas mērķis: apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                        •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā;
                                                                                        •   Normatīvo aktu prasības;
                                                                                           Deggāzes un to īpašības;
                                                                                        •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija;
                                                                                        •   Ūdens sildāmie katli;
                                                                                           Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai;
                                                                                        •   Gāzes patēriņa uzskaite;
                                                                                           Mērinstrumentu ekspluatācija;
                                                                                        •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde;
                                                                                           Prasības gazificētām katlu mājām;
                                                                                        •   Degļu ierīces;
                                                                                        •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika;
                                                                                        •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija.

                                                                                        Izsniedzamais dokuments:Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu (darbam ar dabasgāzi) operators” apliecība

                                                                                        Mācības norisināsies 2 dienas – 28.03. un 29.03.2023.

                                                                                        Mācību maksa:
                                                                                        •    pirmreizēja apmācība – 190,00 EUR + PVN
                                                                                        •    
                                                                                        atkārtota apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                                                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                         

                                                                                         


                                                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                        FIZISKA PERSONA


                                                                                         INFORMĀCIJA

                                                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                         JURIDISKA PERSONA


                                                                                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                           

                                                                                         29
                                                                                         • 29. marts ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                                                                                          09:00 -13:30
                                                                                          2023-03-29
                                                                                          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                                          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                                          elektriki-kal

                                                                                          Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                                                          Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                                          Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                                          A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                                                                          B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                                          B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                                          C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                                          C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                                          B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                          Mācību maksa:

                                                                                          • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                                                                          • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                                                                          • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                                                                          • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                                                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                           


                                                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                          FIZISKA PERSONA


                                                                                           INFORMĀCIJA

                                                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                           JURIDISKA PERSONA


                                                                                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                           30
                                                                                           • 30. marts DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                                                                                            09:00 -12:30
                                                                                            2023-03-30
                                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                            darba-augstuma-kal

                                                                                            Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                                            “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                                                            PIEDĀVĀJAM KURSU:
                                                                                            Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                                                                                            Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                                            Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                            •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
                                                                                               Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
                                                                                            •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
                                                                                               Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
                                                                                            •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

                                                                                            Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                            Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                                            Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.

                                                                                             

                                                                                            Dairis Kravalis
                                                                                            SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                                            Mācību darba koordinators
                                                                                            Tālr. +371 25730074
                                                                                            E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                                             


                                                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                            FIZISKA PERSONA


                                                                                             INFORMĀCIJA

                                                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                             JURIDISKA PERSONA


                                                                                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                             • 30. marts CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS /HIBRĪDS/ 13:30-17:00
                                                                                              13:30 -17:00
                                                                                              2023-03-30
                                                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                              cil-cels-kal

                                                                                              Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                                                                                              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                              •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                                                              •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                                                              •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                                                              •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                                                              •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                                                              •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                                                              Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                                                                                              1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                                                                                              •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                              •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                                                              •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                              •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                                                              2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                                                                                              •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                              •    visos virzienos.

                                                                                              Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                                                                                              •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                                                              •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                                                                                              •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                                                              •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                                                                                              Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.

                                                                                              Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                                                                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                               


                                                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                              FIZISKA PERSONA


                                                                                               INFORMĀCIJA

                                                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                               JURIDISKA PERSONA


                                                                                                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                               • 30. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANU /HIBRĪDS/ 13:30-17:30
                                                                                                13:30 -17:30
                                                                                                2023-03-30

                                                                                                cil-cels-kal

                                                                                                Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                                                                                                •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                                                                                •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                                                                                •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                                                                                •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                                                                                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                                                                •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                                                                •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                                                                •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                                                                •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                                                                •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                                                                Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                Mācību maksa:

                                                                                                • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN
                                                                                                • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                                                                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                                                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                 


                                                                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                FIZISKA PERSONA


                                                                                                 INFORMĀCIJA

                                                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                 JURIDISKA PERSONA


                                                                                                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                 • 30. marts ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA (960 stundas)
                                                                                                  14:30 -18:30
                                                                                                  2023-03-30

                                                                                                  energetika-un elektrotehnika

                                                                                                  Izglītības programmas mērķis: Sagatavot elektrotehniķi, kurš plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais  uzņēmējs, vai pašnodarbināta persona.

                                                                                                  Mācību kursā ietvertās galvenās tēmas:
                                                                                                  • Elektrotehniskie materiāli;
                                                                                                  • Elektrotehnika un elektriskie mērījumi;
                                                                                                  Elektronika;
                                                                                                  Elektroiekārtas, montāža, apkope;
                                                                                                  Elektroapgāde;
                                                                                                  Elektriskās mašīnas, piedziņa un vadība;
                                                                                                  Jaunās tehnoloģijas enerģētikā;
                                                                                                  Darba organizācijas pamati;
                                                                                                  Darba tiesiskās attiecības;
                                                                                                  Darba un vides aizsardzība.

                                                                                                  Iegūstamā kvalifikācija: Elektrotehniķis (piešķiramā kvalifikācija atbilst 3. kvalifikācijas līmenim).

                                                                                                  Nepieciešamā izglītība: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.

                                                                                                  Izsniedzamais dokuments: Elektrotehniķis (piešķirtā kvalifikācija atbilst 3. kvalifikācijas līmenim un 4.LKI līmenim)
                                                                                                  Izglītības programmas kods: 30T522011
                                                                                                  Akreditācijas ID: AP_2433 (Akreditācijas derīguma termiņš 09.03.2028)

                                                                                                  Mācību maksa: Pirmā iemaksa: 400,00 EUR 
                                                                                                  Pilna kursa maksa: 1490,00 EUR*
                                                                                                  *
                                                                                                  PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu

                                                                                                  Mācību ilgums: 11 mēneši.

                                                                                                  Papildus ieguvumi:
                                                                                                  • Tiek nodrošināta materiālu bāze praktiskajām apmācībā;
                                                                                                  • Pēc mācību kursa beigām Jums bez maksas tiks piešķirta C elektrodrošības grupa;
                                                                                                  • Apmeklējot mācības, varēsiet izmantot plašu bezmaksas autostāvvietu.

                                                                                                   

                                                                                                  Pieteikties un uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:

                                                                                                  Inga Gorjuna
                                                                                                  SIA “Mācību centrs Liepa”
                                                                                                  Mācību darbu koordinatore
                                                                                                  Tālr.
                                                                                                  +371 29905611
                                                                                                  E-pasts:
                                                                                                  inga@mcliepa.lv

                                                                                                  ATSAUKSMES

                                                                                                  Liels paldies pasniedzējiem – viņi ir ļoti labi (Olivera un Laimoņa tandēms Mc Liepas dārgakmeņi). Paldies MCLiepa.

                                                                                                  Māris

                                                                                                  Tiešām pasniedzējiem liels paldies, jo tādus pasniedzējus vēl vajadzētu pameklēt!

                                                                                                  Juris

                                                                                                  Paldies pasniedzējiem un personālam.

                                                                                                  Oskars

                                                                                                  Liels paldies visam kolektīvam.

                                                                                                  Renārs

                                                                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                  FIZISKA PERSONA


                                                                                                   INFORMĀCIJA

                                                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                   JURIDISKA PERSONA


                                                                                                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                     

                                                                                                   31
                                                                                                   • 31. marts ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI /KLĀTIENE/ 09:00-16:00
                                                                                                    09:00 -16:00
                                                                                                    2023-03-31

                                                                                                    elektrotehniskie-merijumi-kal

                                                                                                    Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                                                                                    Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                                                                                    Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                                                                                    Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                                                                                    Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                                                                                    Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                                                                                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                    Izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām
                                                                                                    Zemējuma pārejas pretestības mērīšana
                                                                                                    Darba vides riska faktori
                                                                                                    Pielietojamie instrumenti, aprīkojums
                                                                                                    Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                                                                                    Izolācijas pretestības mērīšana
                                                                                                    Kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana
                                                                                                    Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana

                                                                                                    Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                                                                                    Mācību maksa: 165.00 EUR + PVN
                                                                                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                                                                    Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                                                                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                     


                                                                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                    FIZISKA PERSONA


                                                                                                     INFORMĀCIJA

                                                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                     JURIDISKA PERSONA


                                                                                                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                       

                                                                                                     Aprīlis
                                                                                                     Aprīlis
                                                                                                     RADĪT APMĀCĪBAS KATEGORIJAS

                                                                                                     Kategorijas

                                                                                                     Ielikt filtru
                                                                                                     < 2023 >
                                                                                                     Marts 27 - Aprīlis 02
                                                                                                     «
                                                                                                     »
                                                                                                     • 27
                                                                                                      2023-03-27

                                                                                                      27. marts KRAVAS CELTŅI /HIBRĪDS/ 09:00-12:30

                                                                                                      09:00 -13:00
                                                                                                      2023-03-27
                                                                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                      kravsa-celt-2kalend

                                                                                                      Izglītības programmas mērķis:

                                                                                                      Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

                                                                                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                      •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                                      •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                                                      •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                                                      •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                                                      •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                                                      •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                                                                                      •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                                                                                      •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                                                                                      •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                                                                                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN

                                                                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                       


                                                                                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                      FIZISKA PERSONA


                                                                                                       INFORMĀCIJA

                                                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                       JURIDISKA PERSONA


                                                                                                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                        27. marts ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM /HIBRĪDS/ 09:00-13:00

                                                                                                        09:00 -13:00
                                                                                                        2023-03-27
                                                                                                        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                                                        kravascelt-3kalend

                                                                                                        Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
                                                                                                        Pienākumos ietilpst:
                                                                                                        •    Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
                                                                                                        •    Sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā
                                                                                                        •    Nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu
                                                                                                        •    Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to
                                                                                                        •    Nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu
                                                                                                        •    Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos

                                                                                                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                                                        •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                                        •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                                                        •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                                                        •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                                                        •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                                                        •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                                                                                        •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                                                                                        •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                                                                                        •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                                                                                        Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                        Mācību maksa:

                                                                                                        • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                                                                                        • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                                                                                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                                                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                         


                                                                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                        FIZISKA PERSONA


                                                                                                         INFORMĀCIJA

                                                                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                         JURIDISKA PERSONA


                                                                                                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                          27. marts STROPĒTĀJS /HIBRĪDS/ 13:30-17:00

                                                                                                          13:30 -17:00
                                                                                                          2023-03-27

                                                                                                          Stropetajs-kalendars

                                                                                                          Izglītības programmas mērķis:

                                                                                                          apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                                                                                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                                                          •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                                          •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                                                          •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                                                          •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
                                                                                                          •    Stropu brāķēšana
                                                                                                          •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
                                                                                                          •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
                                                                                                          •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
                                                                                                          •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                                                          •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                                                          •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

                                                                                                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                                                                                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                                                           


                                                                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                          FIZISKA PERSONA


                                                                                                           INFORMĀCIJA

                                                                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                           JURIDISKA PERSONA


                                                                                                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                           • 28
                                                                                                            2023-03-28

                                                                                                            28. marts ELEKTROINSTALĀCIJU MONTĀŽA, 32st. /KLĀTIENĒ/ 09:00

                                                                                                            09:00 -17:00
                                                                                                            2023-03-28
                                                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                            Kalendārs

                                                                                                            Elektroinstalācijas montāža ir sazarotas elektroapgādes sistēmas izveide dzīvoklī, mājā, ēkā vai
                                                                                                            būvē.

                                                                                                            Mācību kurss “Elektroinstalāciju montāža” sniegs Jums teorētiskās un praktiskās zināšanas materiālu
                                                                                                            izvēlē un pielietošanā veicot montāžas darbus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Mūsu pasniedzēju uzkrātā pieredze un kvalifikācija sniegs Jums praktiskas zināšanas un prasmes veikt mūsdienīgu elektroinstalāciju montāžu, kā arī izstrādāt kompetentus risinājumus klientiem.

                                                                                                            Mērķauditorija: Elektrotehniķi un elektromontieri ar priekšzināšanām.

                                                                                                            Prasības pretendentiem: priekšzināšanas elektrotehnikas pamatos un derīga Elektrodrošības Bz
                                                                                                            grupa.

                                                                                                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                            •   Darba vides riska faktori
                                                                                                            •   Drošības prasības veicot elektroinstalāciju montāžu
                                                                                                            •   Aizsargierīces un to izvēle
                                                                                                            •   Kabeļu un vadu izvēle
                                                                                                            •   Slēdžu un rozešu izvēle
                                                                                                            •   Attālinātās vadības izvēle
                                                                                                            •   Mēriekārtas
                                                                                                            •   Pielietojamie instrumenti un aprīkojums

                                                                                                            Kursa ilgums: 32 akadēmiskās stundas no kurām 24 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

                                                                                                            Mācību laiks: 28.03.,05.04.,11.04., un 14.04. plkst. 9:00-17:00

                                                                                                            Izsniedzamais izglītības dokuments: sertifikāts

                                                                                                            Mācību maksa vienai personai: 450 EUR + PVN 350 EUR + PVN (cenā iekļautas materiālu izmaksas)

                                                                                                             

                                                                                                            Uzdot jautājumus un pieteikties mācībām variet:

                                                                                                            Inga Gorjuna
                                                                                                            SIA „Mācību centrs Liepa”
                                                                                                            Mācību darba koordinatore
                                                                                                            Tālr. +371 29905611
                                                                                                            E-pasts: inga@mcliepa.lv

                                                                                                             

                                                                                                             


                                                                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                            FIZISKA PERSONA


                                                                                                             INFORMĀCIJA

                                                                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                             JURIDISKA PERSONA


                                                                                                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                               

                                                                                                              28. marts GĀZES IEKĀRTU OPERATORS (ATSLĒDZNIEKS) AR TIESĪBĀM IZPILDĪT GĀZBĪSTAMOS DARBUS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00

                                                                                                              09:00 -16:00
                                                                                                              2023-03-28

                                                                                                              gazes-iek-op-kal

                                                                                                              Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                                                                                              Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                                                              Izglītības programmas mērķis:  apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                                                              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                              •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā
                                                                                                              •   Normatīvo aktu prasības
                                                                                                                 Deggāzes un to īpašības
                                                                                                              •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                                                                              •   Ūdens sildāmie katli
                                                                                                                 Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai
                                                                                                              •   Gāzes patēriņa uzskaite
                                                                                                                 Mērinstrumentu ekspluatācija
                                                                                                              •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde
                                                                                                                 Prasības gazificētām katlu mājām
                                                                                                              •   Degļu ierīces
                                                                                                              •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika
                                                                                                              •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija

                                                                                                              Izsniedzamais dokuments: Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu operators un tehniskās apkopes atslēdznieks darbam ar dabasgāzi, ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus” apliecība

                                                                                                              Mācības norisināsies 2 dienas – 28.03. un 29.03.2023.

                                                                                                              Mācību maksa:  – pirmreizēja apmācība – 240,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 165,00 EUR + PVN.

                                                                                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                               


                                                                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                              FIZISKA PERSONA


                                                                                                               INFORMĀCIJA

                                                                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                               JURIDISKA PERSONA


                                                                                                                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                 

                                                                                                                28. marts GĀZES IEKĀRTU OPERATORS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00

                                                                                                                09:00 -16:00
                                                                                                                2023-03-28
                                                                                                                Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                                gazes-iek-op-kal

                                                                                                                Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                                                                                                Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                                                                Izglītības programmas mērķis: apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                                                                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                                •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā;
                                                                                                                •   Normatīvo aktu prasības;
                                                                                                                   Deggāzes un to īpašības;
                                                                                                                •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija;
                                                                                                                •   Ūdens sildāmie katli;
                                                                                                                   Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai;
                                                                                                                •   Gāzes patēriņa uzskaite;
                                                                                                                   Mērinstrumentu ekspluatācija;
                                                                                                                •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde;
                                                                                                                   Prasības gazificētām katlu mājām;
                                                                                                                •   Degļu ierīces;
                                                                                                                •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika;
                                                                                                                •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija.

                                                                                                                Izsniedzamais dokuments:Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu (darbam ar dabasgāzi) operators” apliecība

                                                                                                                Mācības norisināsies 2 dienas – 28.03. un 29.03.2023.

                                                                                                                Mācību maksa:
                                                                                                                •    pirmreizēja apmācība – 190,00 EUR + PVN
                                                                                                                •    
                                                                                                                atkārtota apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                                                                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                                 

                                                                                                                 


                                                                                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                                FIZISKA PERSONA


                                                                                                                 INFORMĀCIJA

                                                                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                 JURIDISKA PERSONA


                                                                                                                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                   

                                                                                                                 • 29
                                                                                                                  2023-03-29

                                                                                                                  29. marts ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30

                                                                                                                  09:00 -13:30
                                                                                                                  2023-03-29
                                                                                                                  Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                                                                  elektriki-kal

                                                                                                                  Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                                                                                  Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                                                                  Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                                                                  A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                                                                                                  B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                                                                  B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                                                                  C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                                                                  C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                                                                  B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                                                                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                                  Mācību maksa:

                                                                                                                  • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                                                                                                  • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                                                                                                  • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                                                                                                  • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                                                                                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                                                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                                   


                                                                                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                                  FIZISKA PERSONA


                                                                                                                   INFORMĀCIJA

                                                                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                   JURIDISKA PERSONA


                                                                                                                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                   • 30
                                                                                                                    2023-03-30

                                                                                                                    30. marts DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) /HIBRĪDS/ 09:00-12:30

                                                                                                                    09:00 -12:30
                                                                                                                    2023-03-30
                                                                                                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                                    darba-augstuma-kal

                                                                                                                    Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                                                                                                    “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                                                                                                    PIEDĀVĀJAM KURSU:
                                                                                                                    Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                                                                                                                    Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                                                                    Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                                    •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
                                                                                                                       Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
                                                                                                                    •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
                                                                                                                       Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
                                                                                                                    •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

                                                                                                                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                                    Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                                                                                                    Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.

                                                                                                                     

                                                                                                                    Dairis Kravalis
                                                                                                                    SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                                                                    Mācību darba koordinators
                                                                                                                    Tālr. +371 25730074
                                                                                                                    E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                                                                                                     


                                                                                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                                    FIZISKA PERSONA


                                                                                                                     INFORMĀCIJA

                                                                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                     JURIDISKA PERSONA


                                                                                                                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                      30. marts CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS /HIBRĪDS/ 13:30-17:00

                                                                                                                      13:30 -17:00
                                                                                                                      2023-03-30
                                                                                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                                      cil-cels-kal

                                                                                                                      Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                                                                                                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                                      •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                                                                                      •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                                                                                      •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                                                                                      •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                                                                                      •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                                                                                      •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                                                                                      Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                                                                                                                      1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                                                                                                                      •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                                                      •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                                                                                      •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                                                      •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                                                                                      2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                                                                                                                      •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                                                      •    visos virzienos.

                                                                                                                      Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                                                                                                                      •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                                                                                      •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                                                                                                                      •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                                                                                      •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                                                                                                                      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.

                                                                                                                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                                                                                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                                       


                                                                                                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                                      FIZISKA PERSONA


                                                                                                                       INFORMĀCIJA

                                                                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                                                       JURIDISKA PERSONA


                                                                                                                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                                                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.