APMĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI (Zoom), HIBRĪDA MODELĪ (klātienē un Zoom) vai KLĀTIENĒ (Braslas iela 24C, Rīga).
KURSUS IESPĒJAMS APGŪT ARĪ  MŪSU E-APMĀCĪBU PLATFORMĀ –
WWW.LIEPAMACA.LV

RĀDĪT KATEGORIJAS

Kategorijas

NOŅEMT FILTRUS
«
»
Pirm.
Otrd.
Trešd.
Cet.
Piektd.
Sestd.
Svetd.
Aprīlis
Aprīlis
1
2
3
 • 3. maijs AUGSTKĀPĒJA DARBS/HIBRĪDS/ 08:00-15:15
  08:00 -15:15
  May 3, 2024

  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

  Kalendārs (8)

  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

  Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

  Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

  Teorētiskā daļa:
  – Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā

  – Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā
  – Kritienu riska novērtēšana
  – Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
  – Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai, pareiza aprīkojuma lietošana, aprīkojuma pārbaude
  – Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

  Praktiskā daļa:
  – LR normatīvais regulējums darbam augstumā

  – Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
  – Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to uzstādīšana un lietošana
  – Individuālie aizsardzības līdzekļi, to pārbaudes un lietošana
  – Rīcība bīstamu situāciju gadījumā
  – Nelaimes gadījumu statistikas analīze
  – Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
  – Pārvietošanās izmantojot drošības līnijas (vertikālas, horizontālas)
  – Darbs izmantojot pozicionēšanās ierīci (sakabi)
  – Darbs uz kāpnēm
  – Glābšanas darbi – cietušā evakuācija

  Mācību datumi:  03.05.(Zoom) un 07.05.2024.(klātiene)

  Izsniedzamais dokuments:apliecība

  Mācību maksa:
  pirmreizējas mācības: 280 EUR + PVN
  atkārtotas mācības: 215 EUR + PVN
  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  FIZISKA PERSONA

   INFORMĀCIJA

   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   JURIDISKA PERSONA

    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

   • 3. maijs INDUSTRIĀLAIS ALPĪNISMS DIENAS GRUPA /KLĀTIENE/ 08:00-15:15
    08:00 -15:15
    May 3, 2024

    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

    industr-kal

    Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

    Par industriālā alpīnista darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli, lai piekļūtu darba vietai, pozicionētu darba vietu vai nolaistos, izmanto virvi vai citus stiprinājumus, izveidojot fiksētu darba vietu augstumā.

    Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.
    Kursa ietvaros 4 dienas (03., 07., 08., 09.05.2024. Plkst.: 08:00 – 15:15) notiek praktiskās nodarbības instruktora uzraudzībā:

    1.diena (teorija/prakse)
    • 
    LR normatīvais regulējums darbam augstumā

    •  Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
    •  Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude
    •  Mezgli un virves marķēšana
    •  Iekares pašdrošināšanas virves uzsiešana

    2.diena
    •  Pacelšanās ar pacelšanās ierīci un nolaišanās ar nolaišanās ierīci
    •  Pacelšanās ar nolaišanās ierīci un nolaišanās ar pacelšanās ierīci
    •  Pacelšanās pār mezglu, nolaišanās pār mezglu
    •  Pārsēšanās no virves virvē
    •  Virves aizsarglīdzekļi un to apiešana

    3.diena
    •  Y-veida stacijas izveidošana

    •  Atsaites izveidošana un tās šķērsošana
    •  Pārvietošanās izmantojot pašdrošināšanās virves
    •  Nolaišanās/pacelšanās pār karnīzi/jumta malu
    •  Pārvietošanās pa cilpā iesietām virvēm
    •  Sēdekļa izmantošana

    4.diena
    •  Stacijas izveidošana ar virvju izvilkšanu

    •  Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
    •  Smagumu pacelšana
    •  Glābšanas darbi nolaižot cietušo
    •  Glābšanas darbi paceļot cietušo
    •  Eksāmens – visu vingrinājumu demonstrēšana

    Izsniedzamais dokuments: apliecība

    Mācību maksa:
    pirmreizējas mācības: 430 EUR + PVN
    atkārtotas mācības: 335 EUR + PVN

    Cena norādīta par vienu personu. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

    FIZISKA PERSONA

     INFORMĀCIJA

     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

     JURIDISKA PERSONA

      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

     • 3. maijs ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00
      09:00 -15:00
      May 3, 2024

      elektrotehniskie-merijumi-kal

      Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

      Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

      Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

      Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 

      Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
      Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
      Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
      Individuālie aizsardzības līdzekļi
      Darbu organizēšana
      Objekta apsekošana
      Izolācijas pretestības mērījumi
      Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
      Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
      Zemējuma kontūra mērījumi
      Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
      Termokameras mērījumi
      Papildus elektrotehniskie mērījumi
      Pareiza dokumentācijas aizpilde
      Praktiskā mērījumu veikšana

       

      Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

      Mācību maksa: 175.00 EUR + PVN
      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

      Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

      FIZISKA PERSONA

       INFORMĀCIJA

       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

       JURIDISKA PERSONA

        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

       4
       5
       6
       7
       • 7. maijs ATB. SPECIĀLISTS PAR DABASGĀZES SAIMNIECĪBU /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
        09:00 -16:00
        May 7, 2024

        Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

        Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

        Izglītības programmas galvenais mērķis:

        Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
        • Dabasgāzes apgādes sistēma
        • Dabasgāzes parametri un īpašības
        • Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
        • Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
        • Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
        • Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
        • Dabasgāzes izmantošanas iespējas
        • Gāzesvadu elementi
        • Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
        • Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā.

        Mācības norisināsies trīs dienas – 07.,08. un 09.05.2024.

        Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus

        Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 240,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 125,00 EUR + PVN.

        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

        FIZISKA PERSONA

         INFORMĀCIJA

         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

         JURIDISKA PERSONA

          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

         • 7. maijs ATB. SPECIĀLISTS PAR DABASGĀZES SAIMNIECĪBU AR TIESĪBĀM VADĪT (IZPILDĪT) GĀZBĪSTAMOS DARBUS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
          09:00 -16:00
          May 7, 2024

          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

          “Sadales un lietotāju dabasgāzes apgades sistēmas ekspluatācijas un tehniskās apkopes atbildīgais specialists ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzes bīstamos darbus (ar darba spiedienu PN līdz 16 bar)”

          Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

          Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

          Izglītības programmas galvenais mērķis:

          Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
          • Dabasgāzes apgādes sistēma
          • Dabasgāzes parametri un īpašības
          • Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
          • Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
          • Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
          • Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
          • Dabasgāzes izmantošanas iespējas
          • Gāzesvadu elementi
          • Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
          • Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā

          Mācības norisināsies trīs dienas – 07.,08. un 09.05.2024.

          Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus.

          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 285,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 160,00 EUR + PVN.

          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

          FIZISKA PERSONA

           INFORMĀCIJA

           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

           JURIDISKA PERSONA

            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

           • 7. maijs AUTOIEKRĀVĒJA VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30
            09:00 -12:30
            May 7, 2024

            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

            iekraveji-kalendar

            Izglītības programmas mērķis:

            sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

            Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

            Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
            • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
            • Vadības aparatūra
            • Darba iekārta
            • Autoiekrāvēju tehniska apkope
            • Darba drošības noteikumi

            Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

            Izsniedzamais dokuments: apliecība

            Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

            FIZISKA PERSONA

             INFORMĀCIJA

             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

             JURIDISKA PERSONA

              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

               

             8
             • 8. maijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
              09:00 -13:30
              May 8, 2024

              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

              elektriki-kal

              Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
              Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

              Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

              A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
              B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
              B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
              C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
              C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

              B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

              Izsniedzamais dokuments: apliecība

              Mācību maksa:

              • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

              • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

              • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

              • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

              FIZISKA PERSONA

               INFORMĀCIJA

               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

               JURIDISKA PERSONA

                INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                 

               9
               • 9. maijs ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00
                09:00 -16:00
                May 9, 2024

                elektrotehniskie-merijumi-kal

                Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
                Individuālie aizsardzības līdzekļi
                Darbu organizēšana
                Objekta apsekošana
                Izolācijas pretestības mērījumi
                Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
                Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
                Zemējuma kontūra mērījumi
                Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
                Termokameras mērījumi
                Papildus elektrotehniskie mērījumi
                Pareiza dokumentācijas aizpilde
                Praktiskā mērījumu veikšana

                Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                Mācību maksa: 175.00 EUR + PVN
                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                FIZISKA PERSONA

                 INFORMĀCIJA

                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                 JURIDISKA PERSONA

                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                 • 9. maijs KRAVAS CELTŅI /ATTĀLINĀTI/ 09:00-12:30
                  09:00 -12:30
                  May 9, 2024

                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                  kravsa-celt-2kalend

                  Izglītības programmas mērķis:

                  Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                  •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                  •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                  •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                  •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                  •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                  •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                  •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                  •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                  •    Normatīvo dokumentu apmācība

                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN

                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                  FIZISKA PERSONA

                   INFORMĀCIJA

                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                   JURIDISKA PERSONA

                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                     

                   • 9. maijs ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM /ATTĀLINĀTI/ 13:30-17:00
                    13:30 -17:00
                    May 9, 2024

                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                    kravascelt-3kalend

                    Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
                    Pienākumos ietilpst:
                    •    Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
                    •    Sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā
                    •    Nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu
                    •    Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to
                    •    Nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu
                    •    Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos

                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                    •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                    •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                    •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                    •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                    •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                    •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                    •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                    •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                    •    Normatīvo dokumentu apmācība

                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                    Mācību maksa:

                    • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN

                    • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                    FIZISKA PERSONA

                     INFORMĀCIJA

                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                     JURIDISKA PERSONA

                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                       

                     10
                     11
                     12
                     13
                     • 13. maijs HIDRAULISKĀ MANIPULATORA OPERATORS /HIBRĪDS/ 9:00-12:30
                      09:00 -12:30
                      May 13, 2024

                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                      hidraulisk-manip-op-kal

                      Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt hidrauliskā manipulatora tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot darba drošības noteikumus.

                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                      •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi;
                      •    Galvenās prasības elektrodrošībā;
                      •    Galvenās prasības ugunsdrošībā;
                      •    Hidrauliskā manipulatora darba tehnoloģija;
                      •    Celtņu iedalījums, to klasifikācija pēc konstrukcijas, pielietojuma, piedziņas, darba režīma, galvenie raksturlielumi;
                      •    Pamatprasības hidrauliskajiem manipulatoriem un to galvenajiem mehānismiem;
                      •    Hidraulisko manipulatoru raksturlielumi un aprīkojums;
                      •    Hidraulisko manipulatoru sagatavošana darbam un lietošana, droša ekspluatācija.

                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                      FIZISKA PERSONA

                       INFORMĀCIJA

                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                       JURIDISKA PERSONA

                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                         

                       14
                       • 14. maijs AUTOIEKRĀVĒJA VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS (kriev. val.) /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                        09:00 -12:30
                        May 14, 2024

                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                        iekraveji-kalendar

                        Izglītības programmas mērķis:

                        Sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                        Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                        Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                        • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                        • Vadības aparatūra
                        • Darba iekārta
                        • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                        • Darba drošības noteikumi

                        Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

                        Izsniedzamais dokuments: apliecība

                        Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                        FIZISKA PERSONA

                         INFORMĀCIJA

                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                         JURIDISKA PERSONA

                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                           

                         • 14. maijs STROPĒTĀJS – SIGNALIZĒTĀJS /HIBRĪDS/ 13:30-17:00
                          13:30 -17:00
                          May 14, 2024

                          Stropetajs-kalendars

                          Izglītības programmas mērķis:

                          apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                          •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                          •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                          •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                          •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
                          •    Stropu brāķēšana
                          •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
                          •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
                          •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
                          •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                          •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                          •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                          FIZISKA PERSONA

                           INFORMĀCIJA

                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                           JURIDISKA PERSONA

                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                             

                           15
                           • 15. maijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                            09:00 -13:30
                            May 15, 2024

                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                            elektriki-kal

                            Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                            Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                            Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                            A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                            B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                            B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                            C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                            C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                            B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                            Izsniedzamais dokuments: apliecība

                            Mācību maksa:

                            • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                            • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                            • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                            • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                            FIZISKA PERSONA

                             INFORMĀCIJA

                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                             JURIDISKA PERSONA

                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                               

                             • 15. maijs Lekcija “VASARAS PUĶES DOBĒS, PODOS UN KASTĒS” /ATTĀLINĀTI/ 18:00
                              18:00 -21:30
                              May 15, 2024

                              Kalendārs (9)

                              Lai līdz pat vēlam rudenim Jūs priecētu krāsainas un košas vasaras puķes, mēs aicinām uz viena vakara tiešsaistes lekciju, kurā nozares  eksperte dalīsies ar savu pieredzi un padomiem vasaras puķu audzēšanā un kopšanā!

                              Galvenās tēmas:
                              • Vasaras puķu kopšanas prasības;
                              • Sortimenta izvēle;
                              • Substrātu un trauku izvēle;
                              • Mēslošanas īpatnības.

                              Lekciju vadīs: Iveta Ozola
                              Dārzkopības nozarē pasniedzēja strādā vairāk kā 20 gadus. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi agronoma un parka dārznieka kvalifikāciju. Ir dendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja, stādaudzētāja. Vairākus gadus bijusi pedagogs Bulduru tehnikumā.

                              Datums un laiks : 15.05.2024.  no plkst. 18:00 – 21:30

                              Norises vieta: Tiešsaistē – platformā Zoom

                              Dalības maksa: 35.00 EUR (t.sk.PVN)


                              Jautājumu gadījumā sazinies ar mums:
                              Tālr.: +371 25446635
                              E-pasts: liepa@mcliepa.lv

                               

                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                               Maksātājs:*
                               Izvēlies sev ērtāko saziņas veidu:*

                               Lūdzu atzīmē, kur uzzināji par kursiem:*

                               Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Privātuma politika.

                               *Obligāti aizpildāmie lauki

                              16
                              • 16. maijs DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                               09:00 -12:30
                               May 16, 2024

                               Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                               Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                               darba-augstuma-kal

                               Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                               “MK noteikumos Nr.219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (pieņemti 10.03.2009.) skaidrots, ka darbs uzskatāms par veicamu augstumā, ja tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai , darbu veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.” Savukārt, par augstkāpēju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                               PIEDĀVĀJAM KURSU:
                               Darbs augstumā – no 1,5 m līdz 5m

                               Kursu pasniedz augsti kvalificēts speciālists ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                               Kursa „Darbs augstumā”  ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                               •   Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā;
                                  Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā. Kritienu riska novērtēšana;
                               •   Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā;
                                  Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai. Pareiza aprīkojuma lietošana. Aprīkojuma pārbaude;
                               •   Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā;

                               Izsniedzamais dokuments: apliecība

                               Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                               Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam.


                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                               FIZISKA PERSONA

                                INFORMĀCIJA

                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                JURIDISKA PERSONA

                                 INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                 INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                  

                                • 16. maijs ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATNĒM /HIBRĪDS/ 13:30-17:30
                                 13:30 -17:30
                                 May 16, 2024

                                 Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                 Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                 sast-mont-demont-kal

                                 MK noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) nosaka, ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm.

                                 Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                 •    Drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā
                                 •    Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju
                                 •    Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību
                                 •    Pieļaujamā sastatņu slodze
                                 •    Citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi

                                 Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                 Mācību maksa:

                                 • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                 • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                                 Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                 Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                  

                                 Dairis Kravalis
                                 SIA „Mācību centrs Liepa”

                                 Mācību darba koordinators
                                 Tālr. +371 25730074
                                 E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                  


                                 PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                 FIZISKA PERSONA

                                  INFORMĀCIJA

                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                  JURIDISKA PERSONA

                                   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                    

                                    

                                  • 16. maijs SASTATŅU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA /HIBRĪDS/ 13:30-17:00
                                   13:30 -17:00
                                   May 16, 2024

                                   Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                   Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                   sast-mont-demont-kal

                                   Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm (par sastatnēm atbildīgais speciālists).

                                   Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

                                   Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                   Katram kursa dalībniekam tiek izsniegts apjomīgs mācību materiāls, kurš pēc kursa noklausīšanās paliek katra īpašumā.

                                   Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                   • Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
                                   • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                   • Sastatņu montāža/demontāža
                                   • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana;
                                   • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                   • Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai
                                   • Pareiza aprīkojuma lietošana
                                   • Aprīkojuma pārbaude
                                   • Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                   Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                   Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                   Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                   Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                    

                                   Dairis Kravalis
                                   SIA „Mācību centrs Liepa”

                                   Mācību darba koordinators
                                   Tālr. +371 25730074
                                   E-pasts: dairis@mcliepa.lv

                                    


                                   PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                   FIZISKA PERSONA

                                    INFORMĀCIJA

                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                    JURIDISKA PERSONA

                                     INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                     INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                      

                                      

                                      

                                    17
                                    • 17. maijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) (kriev. val.) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                                     09:00 -13:30
                                     May 17, 2024

                                     Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                     Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                     ee-1

                                     Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                     Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                     Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                     A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības)
                                     B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz)
                                     B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B)
                                     C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz)
                                     C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C)

                                     B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                     Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                     Mācību maksa:

                                     • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                     • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                     • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                     • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                     Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                     Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                     FIZISKA PERSONA

                                      INFORMĀCIJA

                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                      JURIDISKA PERSONA

                                       INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                       INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                        

                                      18
                                      19
                                      20
                                      • 20. maijs AUGSTKĀPĒJA DARBS/HIBRĪDS/ 08:00-15:15
                                       08:00 -15:15
                                       May 20, 2024

                                       Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                       Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                       Kalendārs (8)

                                       Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                       Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                       Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                       Teorētiskā daļa:
                                       – Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā

                                       – Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā
                                       – Kritienu riska novērtēšana
                                       – Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                       – Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai, pareiza aprīkojuma lietošana, aprīkojuma pārbaude
                                       – Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                       Praktiskā daļa:
                                       – LR normatīvais regulējums darbam augstumā

                                       – Riska izvērtējums un drošības pasākumu organizēšana
                                       – Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to uzstādīšana un lietošana
                                       – Individuālie aizsardzības līdzekļi, to pārbaudes un lietošana
                                       – Rīcība bīstamu situāciju gadījumā
                                       – Nelaimes gadījumu statistikas analīze
                                       – Pārvietošanās ar karabīnēm (sakabi)
                                       – Pārvietošanās izmantojot drošības līnijas (vertikālas, horizontālas)
                                       – Darbs izmantojot pozicionēšanās ierīci (sakabi)
                                       – Darbs uz kāpnēm
                                       – Glābšanas darbi – cietušā evakuācija

                                       Mācību sākums:  20.05.2024.

                                       Izsniedzamais dokuments:apliecība

                                       Mācību maksa:
                                       pirmreizējas mācības: 280 EUR + PVN
                                       atkārtotas mācības: 215 EUR + PVN
                                       Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.

                                       Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                       PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                       FIZISKA PERSONA

                                        INFORMĀCIJA

                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                        JURIDISKA PERSONA

                                         INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                         INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                        • 20. maijs AUTOIEKRĀVĒJA VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS /HIBRĪDS/ 09:00-12:30
                                         09:00 -12:30
                                         May 20, 2024

                                         Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                         Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                         iekraveji-kalendar

                                         Izglītības programmas mērķis:

                                         sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                                         Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                                         Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                         Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                         • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                                         • Vadības aparatūra
                                         • Darba iekārta
                                         • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                                         • Darba drošības noteikumi

                                         Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

                                         Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                         Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.
                                         Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                         Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.


                                         PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                         FIZISKA PERSONA

                                          INFORMĀCIJA

                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                          JURIDISKA PERSONA

                                           INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                           INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                            

                                          • 20. maijs CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS /HIBRĪDS/ 13:30-17:00
                                           13:30 -17:00
                                           May 20, 2024

                                           Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                           Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                           cil-cels-kal

                                           Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                                           Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                           •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                           •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                           •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                           •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                           •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                           •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                           Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                                           1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                                           •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                           •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                           •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                           •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                           2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                                           •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                           •    visos virzienos.

                                           Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                                           •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                           •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                                           •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                           •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                                           Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 75,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 45,00 EUR + PVN.

                                           Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                           Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam.
                                           Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                           PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                           FIZISKA PERSONA

                                            INFORMĀCIJA

                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                            JURIDISKA PERSONA

                                             INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                             INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                              

                                            • 20. maijs ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANU /HIBRĪDS/ 13:30-17:30
                                             13:30 -17:30
                                             May 20, 2024

                                             cil-cels-kal

                                             Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                                             •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                             •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                             •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                             •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                             Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                             •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                             •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                             •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                             •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                             •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                             •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                             Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                             Mācību maksa:

                                             • pirmreizējā apmācība – 120,00 EUR + PVN
                                             • atkārtota apmācība – 80,00 EUR + PVN

                                             Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                             Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                             PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                             FIZISKA PERSONA

                                              INFORMĀCIJA

                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                              JURIDISKA PERSONA

                                               INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                               INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                

                                              • 20. maijs BĒRNU APRŪPES PAMATI, 40 stundas VAKARA GRUPA 18:00
                                               18:00 -21:15
                                               May 20, 2024

                                               Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                               Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                               Bez nosaukuma (938 x 377 px) (2)

                                               Pamatojums – Ministru kabineta noteikumi Nr.404 (pieņemti Rīgā 2013.gada 16.jūlijā (prot. Nr.40 21.§) “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma  50.3 panta ceturto daļu, kas nosaka profesionālās kvalifikācijas  un drošības prasības, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu un pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

                                               Izglītības programmas mērķis: attīstīt un pilnveidot izglītojamo zināšanas un prasmes bērnu aprūpē, sniegt  profesionālas iemaņas bērnu pieskatīšanā no zīdaiņa līdz pirmsskolas vecumam, rūpēs par bērnu drošību, psihisko un fizisko veselību, ēdināšanu, ķermeņa un apģērba tīrību, par bērnam attīstošu nodarbību un rotaļu organizēšanu, un audzināšanu atbilstoši vecāku izvēlētiem mērķiem un prasībām.

                                               Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                               Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

                                               Mācību kursā ietvertās tēmas:
                                               Darba uzsākšana bērnu aprūpes jomā
                                               Zīdaiņu un mazuļu aprūpes īpatnības
                                               Vecumposmu psiholoģija
                                               Saskarsme, tās būtība, funkcijas, nozīme
                                               Bērnu intelektuālo spēju un praktisko iemaņu attīstīšana
                                               Bērnu audzināšanā izmantojamās metodikas
                                               Dienas režīms
                                               Sanitārie noteikumi un higiēna
                                               Pirmā palīdzības sniegšanas pamatprincipi
                                               Mediācija

                                               Mācību norises laiks: 20.05.2024. – 10.06.2024.
                                               Mācību maksa:  120 EUR (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu), 1 dalībniekam

                                               Uzdot jautājumus un pieteikties mācībām variet sazinoties:

                                               Tālr. +371 25446635
                                               E-pasts: liepa@mcliepa.lv


                                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                               FIZISKA PERSONA

                                                INFORMĀCIJA

                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                JURIDISKA PERSONA

                                                 INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                 INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                21
                                                • 21. maijs PIRMĀS PALĪDZĪBAS KURSI 10:00
                                                 10:00 -15:00
                                                 May 21, 2024

                                                 Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                 Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                 mcliepa_kalendar_pirma-palidziba

                                                 MK noteikumi Nr.557 nosaka pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu un kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

                                                 Mācību programma sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā topošajiem autovadītājiem, medniekiem, ieroču nēsātājiem un galbātājiem vai jebkuriem citiem interesentiem, kuri ir sasnieguši 12 gadu vecumu.

                                                 Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                 •  Rīcība negadījuma vietā
                                                 •  Glābšanas ķēdīte
                                                 •  Atdzīvināšanas pasākumi
                                                 •  Stipra asiņošana
                                                 •  Termiski bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana
                                                 •  Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi
                                                 •  Elektrotraumas
                                                 •  Slīkšana
                                                 •  Traumas
                                                 •  Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
                                                 •  Svešķermeņi
                                                 •  Slimības
                                                 •  Pirmās palīdzības aptieciņas satura minimums

                                                 Mācību datumi:  21.05. (Zoom) un 23.05.2024. (klātiene)

                                                 Izsniedzamais dokuments:

                                                 Apliecība dzeltenā krāsā – par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa noklausīšanos bez zināšanu pārbaudes

                                                 Apliecība sarkanā krāsā par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar 3 stundu zināšanu pārbaudi (transportlīdzekļu vadītājiem, ieroču nēsātājiem un glabātājiem)


                                                 PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                 FIZISKA PERSONA

                                                  INFORMĀCIJA

                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                  JURIDISKA PERSONA

                                                   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                  22
                                                  • 22. maijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30
                                                   09:00 -13:30
                                                   May 22, 2024

                                                   Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                   Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                   elektriki-kal

                                                   Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                   Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                   Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                   A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                                   B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                   B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                   C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                   C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                   B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                   Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                   Mācību maksa:

                                                   • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                                   • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                                   • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                                   • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                                   Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                   Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                   PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                   FIZISKA PERSONA

                                                    INFORMĀCIJA

                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                    JURIDISKA PERSONA

                                                     INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                     INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                      

                                                    • 22. maijs PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS 60st. /HIBRĪDS/ 09:00
                                                     09:00 -16:00
                                                     May 22, 2024

                                                     Kroņu iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                                     Kroņu iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                                     pers.dati-kalendaram

                                                     Zināšanas fizisko personu datu aizsardzības jomā ir cieši saistītas ar visu uzņēmumu un iestāžu darbību, jo skar personas datu apstrādi visās tās formās: videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, darbinieku datu apstrāde, fizisko personu datus saturošas datu bāzes.

                                                     Mācību programmas saturs sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas fizisko personu datu aizsardzības jomā:

                                                     •  kā nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā;
                                                     •  kā sagatavot nepieciešamos dokumentus;
                                                     •  kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumus datu aizsardzības jomā;
                                                     •  kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai;
                                                     •  spēt analizēt un noteikt uzņēmuma darbības atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā;
                                                     •  zināt, kādi faktori jāņem vērā sadarbībā ar pārrobežu uzņēmumiem;
                                                     •  būt zinošiem valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetenču jautājumos.

                                                     Mērķauditorija

                                                     Mērķauditorija – jebkurš komersants, valsts vai pašvaldību iestāde, kas veic fizisko personu datu apstrādi, īpaši, subjekti, kuriem pēc 2018.gada 25.maija ir obligāti jānozīmē vai jāalgo savs personas datu apstrādes speciālists.

                                                     Prasības interesentiem: Bez priekšzināšanām, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlama augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

                                                     Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
                                                     •  Ievads Fizisko personu datu aizsardzības tiesībās.
                                                     •  Personas datu apstrādes pamatprincipi.
                                                     •  Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana.
                                                     •  Datu subjekta tiesības.
                                                     •  Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi.
                                                     •  Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.
                                                     •  Speciālie datu apstrādes noteikumi (speciālās normas).
                                                     •  Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem.

                                                     Kursa noslēgumā – pārbaudes darbs.

                                                     VADOŠAIS LEKTORS


                                                     IVO KRIEVS


                                                     Zvērināts advokāts, personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis.
                                                     Iesaistīts vairāku nozaru rīcības kodeksu izstrādē, kā arī piedalījies Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektoram.

                                                      

                                                     Pēc kursa apguves tiek izsniegts sertifikāts.

                                                     Norises laiks: 22.05.2024. – 31.05.2024.
                                                     Kursa cena: 550€ + PVN
                                                     Maksā iekļauts: Teorētiskās apmācības, izdales materiāli, sertifikāta izgatavošana

                                                     DIENADATUMSLAIKSLEKTORS
                                                     Trešdiena22.05.2024.09.00-16.00IVO KRIEVS
                                                     Piektdiena24.05.2024.09.00-16.00IVO KRIEVS
                                                     Pirmdiena27.05.2024.09.00-16.00IVO KRIEVS
                                                     Trešdiena29.05.2024.09.00-16.00ARTIS ĀBOLTS
                                                     Piektdiena31.05.2024.09.00-16.00IVO KRIEVS

                                                      VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

                                                     Uzzināt vairāk Jūs varat:
                                                     zvanot: +371 25446635   rakstot: liepa@mcliepa.lv


                                                     PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                     FIZISKA PERSONA

                                                      INFORMĀCIJA

                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                      JURIDISKA PERSONA

                                                       INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                       INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                        

                                                      23
                                                      • 23. maijs DABASGĀZES IEKĀRTU OPERATORS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
                                                       09:00 -16:00
                                                       May 23, 2024

                                                       Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                       Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                       gazes-iek-op-kal

                                                       Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                                       Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                       Izglītības programmas mērķis: apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                       Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                       •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā;
                                                       •   Normatīvo aktu prasības;
                                                          Deggāzes un to īpašības;
                                                       •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija;
                                                       •   Ūdens sildāmie katli;
                                                          Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai;
                                                       •   Gāzes patēriņa uzskaite;
                                                          Mērinstrumentu ekspluatācija;
                                                       •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde;
                                                          Prasības gazificētām katlu mājām;
                                                       •   Degļu ierīces;
                                                       •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika;
                                                       •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija.

                                                       Izsniedzamais dokuments:Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu (darbam ar dabasgāzi) operators” apliecība

                                                       Mācības norisināsies 2 dienas – 23.05. un 24.05.2024.

                                                       Mācību maksa:
                                                       •    pirmreizēja apmācība – 190,00 EUR + PVN
                                                       •    
                                                       atkārtota apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                                       Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                       PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                       FIZISKA PERSONA

                                                        INFORMĀCIJA

                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                        JURIDISKA PERSONA

                                                         INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                         INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                        • 23. maijs DABASGĀZES IEKĀRTU OPERATORS (ATSLĒDZNIEKS) AR TIESĪBĀM IZPILDĪT GĀZBĪSTAMOS DARBUS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00
                                                         09:00 -16:00
                                                         May 23, 2024

                                                         gazes-iek-op-kal

                                                         Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                                         Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                         Izglītības programmas mērķis:  apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                         Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                         •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā
                                                         •   Normatīvo aktu prasības
                                                            Deggāzes un to īpašības
                                                         •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                         •   Ūdens sildāmie katli
                                                            Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai
                                                         •   Gāzes patēriņa uzskaite
                                                            Mērinstrumentu ekspluatācija
                                                         •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde
                                                            Prasības gazificētām katlu mājām
                                                         •   Degļu ierīces
                                                         •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika
                                                         •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija

                                                         Izsniedzamais dokuments: Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu operators un tehniskās apkopes atslēdznieks darbam ar dabasgāzi, ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus” apliecība

                                                         Mācības norisināsies 2 dienas – 23.05. un 24.05.2024.

                                                         Mācību maksa:  – pirmreizēja apmācība – 240,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 165,00 EUR + PVN.

                                                         Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                         PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                         FIZISKA PERSONA

                                                          INFORMĀCIJA

                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                          JURIDISKA PERSONA

                                                           INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                           INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                          • 23. maijs ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00
                                                           09:00 -16:00
                                                           May 23, 2024

                                                           elektrotehniskie-merijumi-kal

                                                           Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                                           Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                                           Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                                           Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                                           Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                                           Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                                           Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                           Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
                                                           Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                                           Darbu organizēšana
                                                           Objekta apsekošana
                                                           Izolācijas pretestības mērījumi
                                                           Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
                                                           Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
                                                           Zemējuma kontūra mērījumi
                                                           Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
                                                           Termokameras mērījumi
                                                           Papildus elektrotehniskie mērījumi
                                                           Pareiza dokumentācijas aizpilde
                                                           Praktiskā mērījumu veikšana

                                                           Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                                           Mācību maksa: 175.00 EUR + PVN
                                                           Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                           Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                                           Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                           PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                           FIZISKA PERSONA

                                                            INFORMĀCIJA

                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                            JURIDISKA PERSONA

                                                             INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                             INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                            24
                                                            25
                                                            26
                                                            27
                                                            • 27. maijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Talsos 18:00
                                                             18:00 -21:00
                                                             May 27, 2024

                                                             Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                             Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                             Traktori-Talsi-ar-karti

                                                              

                                                             Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                             • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                             • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                             • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                              

                                                             Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                             Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                             Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                              

                                                             Mācību maksa:

                                                                         TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                         TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                         TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                             • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                             • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                              

                                                             Mācību maksā iekļauts: 

                                                             • Teorētiskās mācības;

                                                             • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                             • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                             • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                             • Reģistrācija grupā;

                                                             • Dokumentu noformēšana;

                                                             • Skolas CSN eksāmens;

                                                             Papildus izdevumi:

                                                             • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                             • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                             • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                             • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                              

                                                             Ieguvumi:

                                                             • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                             • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                             • Ērts nodarbību laiks;

                                                             • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                             • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                             • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                             • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                              

                                                             98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                              

                                                             Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                             +371 20212064

                                                             PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                              INFORMĀCIJA

                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                              Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                              Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                              Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                             • 27. maijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Valmierā 18:00
                                                              18:00 -21:00
                                                              May 27, 2024

                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                              Traktori-Valmiera-ar-karti

                                                               

                                                              Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                              • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                              • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                              • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                               

                                                              Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                              Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                              Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                               

                                                              Mācību maksa:

                                                                          TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                          TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                          TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                              • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                              • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                               

                                                              Mācību maksā iekļauts: 

                                                              • Teorētiskās mācības;

                                                              • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                              • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                              • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                              • Reģistrācija grupā;

                                                              • Dokumentu noformēšana;

                                                              • Skolas CSN eksāmens;

                                                              Papildus izdevumi:

                                                              • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                              • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                              • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                              • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                               

                                                              Ieguvumi:

                                                              • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                              • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                              • Ērts nodarbību laiks;

                                                              • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                              • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                              • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                              • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                               

                                                              98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                               

                                                              Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                              +371 20212064

                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                               INFORMĀCIJA

                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                               Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                               Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                               Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                              • 27. maijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Rīgā 18:00
                                                               18:00 -21:00
                                                               May 27, 2024

                                                               Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                               Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                

                                                               Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                               • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                               • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                               • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                

                                                               Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                               Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                               Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                                

                                                               Mācību maksa:

                                                                           TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                           TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                           TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                               • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                               • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                                

                                                               Mācību maksā iekļauts: 

                                                               • Teorētiskās mācības;

                                                               • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                               • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                               • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                               • Reģistrācija grupā;

                                                               • Dokumentu noformēšana;

                                                               • Skolas CSN eksāmens;

                                                               Papildus izdevumi:

                                                               • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                               • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                               • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                               • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                

                                                               Ieguvumi:

                                                               • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                               • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                               • Ērts nodarbību laiks;

                                                               • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                               • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                               • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                               • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                                

                                                               98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                                

                                                               Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                               +371 20212064

                                                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                INFORMĀCIJA

                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                                Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                                Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                               28
                                                               • 28. maijs DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 60st. 09:00
                                                                09:00 -16:15
                                                                May 28, 2024

                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                DA-majis-2020

                                                                Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

                                                                •  vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
                                                                •  pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
                                                                •  izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
                                                                  izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
                                                                •  pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
                                                                 paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

                                                                Mērķauditorija:
                                                                •  Personas, kuras vēlas kļūt par darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju darba aizsardzībā.
                                                                •  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par darba aizsardzību.

                                                                Prasības interesentiem: iepriekš apgūta vismaz pamatizglītība.

                                                                Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
                                                                •  Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti;
                                                                •  Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
                                                                •  Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes;
                                                                • 
                                                                Darba vides risku samazināšana;
                                                                •  Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
                                                                •  Kontroles un uzraudzības sistēma;
                                                                •  Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra;
                                                                •  Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;
                                                                •  Darba tiesiskās attiecības;
                                                                •  Bīstamās iekārtas uzņēmumos;
                                                                •  Elektrodrošības pamati;
                                                                •  Ugunsdrošības pamati;
                                                                •  Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā.

                                                                Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskiem piemēriem, patstāvīgiem darbiem un prakses.
                                                                Kursa noslēgumā – prakses darbs un EKSĀMENS.

                                                                Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» apguvi.

                                                                Mācību datumi:  28.05. – 17.06.2024.

                                                                Mācību maksa: 135 EUR
                                                                (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu) 

                                                                Maksā iekļauts: Izdales materiāli elektroniskā formātā un apliecības izgatavošana.

                                                                Šo kursu vada 6 jomas speciālisti:

                                                                1. Darba aizsardzībā un ergonomikā
                                                                2. Pirmās palīdzības sniegšanā
                                                                3. Elektrodrošībā
                                                                4. Darba tiesiskajās attiecībās
                                                                5. Bīstamās iekārtās uzņēmumā
                                                                6. Ugunsdrošībā (būvniecība)

                                                                Uzzināt vairāk Jūs varat:       zvanot: +371 25446635      rakstot: liepa@mcliepa.lv   

                                                                * PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.

                                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.

                                                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                FIZISKA PERSONA

                                                                 INFORMĀCIJA

                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                 JURIDISKA PERSONA

                                                                  INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                  INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                 29
                                                                 • 29. maijs ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00
                                                                  09:00 -16:00
                                                                  May 29, 2024

                                                                  elektrotehniskie-merijumi-kal

                                                                  Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                                                  Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                                                  Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                                                  Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                                                  Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                                                  Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                  Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
                                                                  Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                                                  Darbu organizēšana
                                                                  Objekta apsekošana
                                                                  Izolācijas pretestības mērījumi
                                                                  Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
                                                                  Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
                                                                  Zemējuma kontūra mērījumi
                                                                  Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
                                                                  Termokameras mērījumi
                                                                  Papildus elektrotehniskie mērījumi
                                                                  Pareiza dokumentācijas aizpilde
                                                                  Praktiskā mērījumu veikšana

                                                                  Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                                                  Mācību maksa: 175.00 EUR + PVN
                                                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                                  Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                  FIZISKA PERSONA

                                                                   INFORMĀCIJA

                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                   JURIDISKA PERSONA

                                                                    INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                    INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                    *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                   30
                                                                   31
                                                                   Jūnijs
                                                                   Jūnijs
                                                                   RĀDĪT KATEGORIJAS

                                                                   Kategorijas

                                                                   NOŅEMT FILTRUS
                                                                   < 2024 >
                                                                   Maijs 22 - Maijs 28
                                                                   «
                                                                   »
                                                                   • 22
                                                                    Maijs 22, 2024

                                                                    22. maijs ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) /HIBRĪDS/ 09:00-13:30

                                                                    09:00 -13:30
                                                                    May 22, 2024
                                                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                    elektriki-kal

                                                                    Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                                    Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                    Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                    A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);
                                                                    B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                    B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                    C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                    C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                    B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                    Mācību maksa:

                                                                    • pirmreizēja atestācija – 80,00 EUR + PVN

                                                                    • atkārtota atestācija – 50,00 EUR + PVN

                                                                    • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 50,00 EUR + PVN

                                                                    • atkārtota atestācija uz A grupu – 35,00 EUR + PVN

                                                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 
                                                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                    FIZISKA PERSONA

                                                                     INFORMĀCIJA

                                                                     *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                     JURIDISKA PERSONA

                                                                      INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                      INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                      *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                       

                                                                      22. maijs PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS 60st. /HIBRĪDS/ 09:00

                                                                      09:00 -16:00
                                                                      May 22, 2024
                                                                      Kroņu iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia
                                                                      Kroņu iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                                                      pers.dati-kalendaram

                                                                      Zināšanas fizisko personu datu aizsardzības jomā ir cieši saistītas ar visu uzņēmumu un iestāžu darbību, jo skar personas datu apstrādi visās tās formās: videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, darbinieku datu apstrāde, fizisko personu datus saturošas datu bāzes.

                                                                      Mācību programmas saturs sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas fizisko personu datu aizsardzības jomā:

                                                                      •  kā nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā;
                                                                      •  kā sagatavot nepieciešamos dokumentus;
                                                                      •  kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumus datu aizsardzības jomā;
                                                                      •  kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai;
                                                                      •  spēt analizēt un noteikt uzņēmuma darbības atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā;
                                                                      •  zināt, kādi faktori jāņem vērā sadarbībā ar pārrobežu uzņēmumiem;
                                                                      •  būt zinošiem valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetenču jautājumos.

                                                                      Mērķauditorija

                                                                      Mērķauditorija – jebkurš komersants, valsts vai pašvaldību iestāde, kas veic fizisko personu datu apstrādi, īpaši, subjekti, kuriem pēc 2018.gada 25.maija ir obligāti jānozīmē vai jāalgo savs personas datu apstrādes speciālists.

                                                                      Prasības interesentiem: Bez priekšzināšanām, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlama augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

                                                                      Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
                                                                      •  Ievads Fizisko personu datu aizsardzības tiesībās.
                                                                      •  Personas datu apstrādes pamatprincipi.
                                                                      •  Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana.
                                                                      •  Datu subjekta tiesības.
                                                                      •  Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi.
                                                                      •  Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.
                                                                      •  Speciālie datu apstrādes noteikumi (speciālās normas).
                                                                      •  Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem.

                                                                      Kursa noslēgumā – pārbaudes darbs.

                                                                      VADOŠAIS LEKTORS


                                                                      IVO KRIEVS


                                                                      Zvērināts advokāts, personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis.
                                                                      Iesaistīts vairāku nozaru rīcības kodeksu izstrādē, kā arī piedalījies Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektoram.

                                                                       

                                                                      Pēc kursa apguves tiek izsniegts sertifikāts.

                                                                      Norises laiks: 22.05.2024. – 31.05.2024.
                                                                      Kursa cena: 550€ + PVN
                                                                      Maksā iekļauts: Teorētiskās apmācības, izdales materiāli, sertifikāta izgatavošana

                                                                      DIENADATUMSLAIKSLEKTORS
                                                                      Trešdiena22.05.2024.09.00-16.00IVO KRIEVS
                                                                      Piektdiena24.05.2024.09.00-16.00IVO KRIEVS
                                                                      Pirmdiena27.05.2024.09.00-16.00IVO KRIEVS
                                                                      Trešdiena29.05.2024.09.00-16.00ARTIS ĀBOLTS
                                                                      Piektdiena31.05.2024.09.00-16.00IVO KRIEVS

                                                                       VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

                                                                      Uzzināt vairāk Jūs varat:
                                                                      zvanot: +371 25446635   rakstot: liepa@mcliepa.lv


                                                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                      FIZISKA PERSONA

                                                                       INFORMĀCIJA

                                                                       *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                       JURIDISKA PERSONA

                                                                        INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                        INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                        *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                         

                                                                       • 23
                                                                        Maijs 23, 2024

                                                                        23. maijs DABASGĀZES IEKĀRTU OPERATORS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00

                                                                        09:00 -16:00
                                                                        May 23, 2024
                                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                        gazes-iek-op-kal

                                                                        Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                                                        Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                        Izglītības programmas mērķis: apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                        •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā;
                                                                        •   Normatīvo aktu prasības;
                                                                           Deggāzes un to īpašības;
                                                                        •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija;
                                                                        •   Ūdens sildāmie katli;
                                                                           Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai;
                                                                        •   Gāzes patēriņa uzskaite;
                                                                           Mērinstrumentu ekspluatācija;
                                                                        •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde;
                                                                           Prasības gazificētām katlu mājām;
                                                                        •   Degļu ierīces;
                                                                        •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika;
                                                                        •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija.

                                                                        Izsniedzamais dokuments:Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu (darbam ar dabasgāzi) operators” apliecība

                                                                        Mācības norisināsies 2 dienas – 23.05. un 24.05.2024.

                                                                        Mācību maksa:
                                                                        •    pirmreizēja apmācība – 190,00 EUR + PVN
                                                                        •    
                                                                        atkārtota apmācība – 120,00 EUR + PVN

                                                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                        FIZISKA PERSONA

                                                                         INFORMĀCIJA

                                                                         *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                         JURIDISKA PERSONA

                                                                          INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                          INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                          *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                          23. maijs DABASGĀZES IEKĀRTU OPERATORS (ATSLĒDZNIEKS) AR TIESĪBĀM IZPILDĪT GĀZBĪSTAMOS DARBUS /ATTĀLINĀTI/ 09:00-16:00

                                                                          09:00 -16:00
                                                                          May 23, 2024

                                                                          gazes-iek-op-kal

                                                                          Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                                                                          Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                                                          Izglītības programmas mērķis:  apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                                                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                          •   Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā
                                                                          •   Normatīvo aktu prasības
                                                                             Deggāzes un to īpašības
                                                                          •   Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                                          •   Ūdens sildāmie katli
                                                                             Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai
                                                                          •   Gāzes patēriņa uzskaite
                                                                             Mērinstrumentu ekspluatācija
                                                                          •   Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde
                                                                             Prasības gazificētām katlu mājām
                                                                          •   Degļu ierīces
                                                                          •   Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika
                                                                          •   Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija

                                                                          Izsniedzamais dokuments: Gazificētu agregātu un gāzes iekārtu operators un tehniskās apkopes atslēdznieks darbam ar dabasgāzi, ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus” apliecība

                                                                          Mācības norisināsies 2 dienas – 23.05. un 24.05.2024.

                                                                          Mācību maksa:  – pirmreizēja apmācība – 240,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 165,00 EUR + PVN.

                                                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                          FIZISKA PERSONA

                                                                           INFORMĀCIJA

                                                                           *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                           JURIDISKA PERSONA

                                                                            INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                            INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                            *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                            23. maijs ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI (1 diena) / 09:00-16:00

                                                                            09:00 -16:00
                                                                            May 23, 2024

                                                                            elektrotehniskie-merijumi-kal

                                                                            Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                                                            Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                                                            Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                                                            Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 
                                                                            Formālā elektrotehniskā izglītība vai zināšanas elektrotehnikas pamatos
                                                                            Elektrodrošības grupa – vismaz Bz (atbilstoši MK not. Nr. 1041 prasībām)

                                                                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                            Saistošie normatīvie dokumenti elektrotehnisko mērījumu veikšanai
                                                                            Individuālie aizsardzības līdzekļi
                                                                            Darbu organizēšana
                                                                            Objekta apsekošana
                                                                            Izolācijas pretestības mērījumi
                                                                            Cilpa “fāze-nulle” mērījumi
                                                                            Zemējuma vada nepārtrauktības mērījumi
                                                                            Zemējuma kontūra mērījumi
                                                                            Zibensaizsardzības sistēmas mērījumi
                                                                            Termokameras mērījumi
                                                                            Papildus elektrotehniskie mērījumi
                                                                            Pareiza dokumentācijas aizpilde
                                                                            Praktiskā mērījumu veikšana

                                                                            Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                                                            Mācību maksa: 175.00 EUR + PVN
                                                                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. 

                                                                            Piedāvājam arī vakara mācību grupas, par iespējamajiem norises laikiem sazinieties ar mums!

                                                                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                            FIZISKA PERSONA

                                                                             INFORMĀCIJA

                                                                             *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                             JURIDISKA PERSONA

                                                                              INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                              INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                              *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                             • 24
                                                                              Maijs 24, 2024
                                                                              NAV NOTIKUMU
                                                                             • 25
                                                                              Maijs 25, 2024
                                                                              NAV NOTIKUMU
                                                                             • 26
                                                                              Maijs 26, 2024
                                                                              NAV NOTIKUMU
                                                                             • 27
                                                                              Maijs 27, 2024

                                                                              27. maijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Talsos 18:00

                                                                              18:00 -21:00
                                                                              May 27, 2024
                                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                              Traktori-Talsi-ar-karti

                                                                               

                                                                              Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                                              • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                              • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                              • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                               

                                                                              Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                                              Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                                              Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                                               

                                                                              Mācību maksa:

                                                                                          TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                          TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                          TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                              • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                                              • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                                               

                                                                              Mācību maksā iekļauts: 

                                                                              • Teorētiskās mācības;

                                                                              • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                                              • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                                              • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                                              • Reģistrācija grupā;

                                                                              • Dokumentu noformēšana;

                                                                              • Skolas CSN eksāmens;

                                                                              Papildus izdevumi:

                                                                              • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                                              • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                                              • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                              • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                               

                                                                              Ieguvumi:

                                                                              • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                                              • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                                              • Ērts nodarbību laiks;

                                                                              • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                                              • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                                              • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                                              • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                                               

                                                                              98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                                               

                                                                              Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                                              +371 20212064

                                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                               INFORMĀCIJA

                                                                               *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                               Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                                               Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                                               Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                                               27. maijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Valmierā 18:00

                                                                               18:00 -21:00
                                                                               May 27, 2024
                                                                               Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                               Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                               Traktori-Valmiera-ar-karti

                                                                                

                                                                               Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                                               • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                               • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                               • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                

                                                                               Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                                               Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                                               Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                                                

                                                                               Mācību maksa:

                                                                                           TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                           TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                           TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                               • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                                               • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                                                

                                                                               Mācību maksā iekļauts: 

                                                                               • Teorētiskās mācības;

                                                                               • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                                               • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                                               • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                                               • Reģistrācija grupā;

                                                                               • Dokumentu noformēšana;

                                                                               • Skolas CSN eksāmens;

                                                                               Papildus izdevumi:

                                                                               • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                                               • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                                               • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                               • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                                

                                                                               Ieguvumi:

                                                                               • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                                               • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                                               • Ērts nodarbību laiks;

                                                                               • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                                               • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                                               • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                                               • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                                                

                                                                               98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                                                

                                                                               Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                                               +371 20212064

                                                                               PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                INFORMĀCIJA

                                                                                *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                                                Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                                                Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                                                27. maijs TRAKTORTEHNIKAS APMĀCĪBAS (TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Rīgā 18:00

                                                                                18:00 -21:00
                                                                                May 27, 2024
                                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                 

                                                                                Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

                                                                                • TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                • TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                • TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

                                                                                 

                                                                                Norises vieta:   Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)
                                                                                Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

                                                                                Praktiskās apmācības – Rīgā, Talsos vai Valmierā

                                                                                 

                                                                                Mācību maksa:

                                                                                            TR2 – 545 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                            TR3 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                            TR4 –  615 Eur (t.sk. PVN)

                                                                                • Iespējams sadalīt maksājumos;

                                                                                • Individuāls apmaksas grafiks;

                                                                                 

                                                                                Mācību maksā iekļauts: 

                                                                                • Teorētiskās mācības;

                                                                                • Praktiskās braukšanas nodarbības;

                                                                                • Elektroniskie mācību materiāli;

                                                                                • Tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

                                                                                • Reģistrācija grupā;

                                                                                • Dokumentu noformēšana;

                                                                                • Skolas CSN eksāmens;

                                                                                Papildus izdevumi:

                                                                                • Atsevišķi ir jāapmaksā valsts eksāmeni un traktortehnikas vadītāja apliecības izgatavošana Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, cenrādi skatīt šeit.

                                                                                • Derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu (traktortehnikas) vadītāju tiesību iegūšanai (atzīme T burts E-CSDD sistēmā);

                                                                                • Pirmās medicīniskās palīdzības apliecība ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                                • Mācību braukšanas atļauja ( ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus);

                                                                                 

                                                                                Ieguvumi:

                                                                                • Mācoties pie mums, apgūsti uzreiz jebkuru nepieciešamo kategoriju (nav nepieciešams sākt ar kādu konkrētu);

                                                                                • Individuāla pieeja kursantiem;

                                                                                • Ērts nodarbību laiks;

                                                                                • Teorija attālināti – veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;

                                                                                • Zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;

                                                                                • Ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;

                                                                                • Viegla saziņa ar pasniedzējiem;

                                                                                 

                                                                                98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām

                                                                                 

                                                                                Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

                                                                                +371 20212064

                                                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                 INFORMĀCIJA

                                                                                 *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                 Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

                                                                                 Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

                                                                                 Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: traktori@mcliepa.lv

                                                                                • 28
                                                                                 Maijs 28, 2024

                                                                                 28. maijs DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 60st. 09:00

                                                                                 09:00 -16:15
                                                                                 May 28, 2024
                                                                                 Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija
                                                                                 Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                 DA-majis-2020

                                                                                 Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

                                                                                 •  vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
                                                                                 •  pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
                                                                                 •  izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
                                                                                   izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
                                                                                 •  pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
                                                                                  paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

                                                                                 Mērķauditorija:
                                                                                 •  Personas, kuras vēlas kļūt par darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju darba aizsardzībā.
                                                                                 •  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par darba aizsardzību.

                                                                                 Prasības interesentiem: iepriekš apgūta vismaz pamatizglītība.

                                                                                 Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
                                                                                 •  Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti;
                                                                                 •  Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
                                                                                 •  Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes;
                                                                                 • 
                                                                                 Darba vides risku samazināšana;
                                                                                 •  Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
                                                                                 •  Kontroles un uzraudzības sistēma;
                                                                                 •  Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra;
                                                                                 •  Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;
                                                                                 •  Darba tiesiskās attiecības;
                                                                                 •  Bīstamās iekārtas uzņēmumos;
                                                                                 •  Elektrodrošības pamati;
                                                                                 •  Ugunsdrošības pamati;
                                                                                 •  Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā.

                                                                                 Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskiem piemēriem, patstāvīgiem darbiem un prakses.
                                                                                 Kursa noslēgumā – prakses darbs un EKSĀMENS.

                                                                                 Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» apguvi.

                                                                                 Mācību datumi:  28.05. – 17.06.2024.

                                                                                 Mācību maksa: 135 EUR
                                                                                 (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu) 

                                                                                 Maksā iekļauts: Izdales materiāli elektroniskā formātā un apliecības izgatavošana.

                                                                                 Šo kursu vada 6 jomas speciālisti:

                                                                                 1. Darba aizsardzībā un ergonomikā
                                                                                 2. Pirmās palīdzības sniegšanā
                                                                                 3. Elektrodrošībā
                                                                                 4. Darba tiesiskajās attiecībās
                                                                                 5. Bīstamās iekārtās uzņēmumā
                                                                                 6. Ugunsdrošībā (būvniecība)

                                                                                 Uzzināt vairāk Jūs varat:       zvanot: +371 25446635      rakstot: liepa@mcliepa.lv   

                                                                                 * PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.

                                                                                 Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.

                                                                                 Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.


                                                                                 PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                 FIZISKA PERSONA

                                                                                  INFORMĀCIJA

                                                                                  *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                  JURIDISKA PERSONA

                                                                                   INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU/-IEM

                                                                                   INFORMĀCIJA RĒĶINA SAGATAVOŠANAI

                                                                                   *Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai “Mācību centrs Liepa” pakalpojumu nodrošināšanai un netiks nodoti trešajām personām. Sīkāka informācija privātuma politika.

                                                                                  APMĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI (Zoom), HIBRĪDA MODELĪ (klātienē un Zoom) vai KLĀTIENĒ (Braslas iela 24C, Rīga).
                                                                                  KURSUS IESPĒJAMS APGŪT ARĪ  MŪSU E-APMĀCĪBU PLATFORMĀ –
                                                                                  WWW.LIEPAMACA.LV