MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI (TIEŠSAISTĒ LIETOTNĒ ZOOM) UN E-VIDĒ! WWW.EAPMACIBAS.MCLIEPA.LV

RADĪT APMĀCĪBAS KATEGORIJAS

Kategorijas

Ielikt filtru
< 2021 >
Septembris
«
»
Pirm.
Otrd.
Trešd.
Cet.
Piektd.
Sestd.
Svetd.
Augusts
Augusts
1
 • 01. septembris ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) plkst. 09:00
  09:00 -13:30
  01.09.

  Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
  Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

  Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

  A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);

  B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
  B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
  C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
  C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

  B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

  Izsniedzamais dokuments: apliecība

   

  Mācību maksa:

  • pirmreizēja atestācija – 70,00 EUR + PVN,

  • atkārtota atestācija – 40,00 EUR + PVN.

  • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 40,00 EUR + PVN.

  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

  Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

  FIZISKA PERSONA


   *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

   JURIDISKA PERSONA


    *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

     

    IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ELEKTRODROŠĪBA UN AIZPILDI TESTU!

   2
   3
   • 03. septembris UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 160 st. 10:30 ZOOM PLATFORMĀ
    10:30 -17:15
    03.09.-07.10.
    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

    RĪGA 03.09.21.

    RĪGA: 03.09.2021.   PIETEIKTIES

    Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (stājas spēkā 01.09.2016.) kuros noteikts, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:
     saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

    Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

    vadīt un organizēt ugunsdrošības darbu objektos;
    strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;
    izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
    pārzināt, sakārtot un sistematizēt lietvedību ugunsdrošībā;
    veikt ugunsdrošības iekšējo uzraudzību.

    Mērķauditorija
    Personas, kuras vēlas kļūt par ugunsdrošības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju ugunsdrošībā.

    Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie ugunsdrošībā.

    Prasības interesentiem: iepriekš apgūta vismaz pamatizglītība.

    Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:

    Galvenie ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti;
    Ugunsgrēka bīstamie faktori;
    Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība;
    Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā;
    Elektrodrošības pamati;
    Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā;
    Ugunsgrēka iespējamo risku novērtēšana, ugunsdrošības iekšējā uzraudzība;
    Ugunsgrēka klasifikācija;
    Ugunsdrošības dokumentācija;
    Ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības profilakse;
    Praktiskā ugunsdzēšana.

    Kurss sastāv no – teorētiskās daļas ar praktiskiem piemēriem, patstāvīgiem darbiem, prakses un noslēdzas ar EKSĀMENU.

    Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Ugunsdrošība un aizsardzība» apguvi.

    Norises laiks: 03.09.2021. – 07.10.2021.
    Mācību maksa:
    200,00 EUR* (1 dalībniekam)

    Kursu vadīs: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Agnis Pūpols.

    Pieaicinātie lektori: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris, sertificēts būvspeciālists Aleksandrs Drozds un Ugunsdrošības inženiertīklu speciālists Jānis Mūrnieks.

     VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

    Uzzināt vairāk Jūs varat: zvanot: +371 25446635 rakstot: liepa@mcliepa.lv

    [php snippet=2]

    ** PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.

   4
   5
   6
   • 06. septembris AUTOIEKRĀVĒJA vai ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS 09:00 – 12:30
    09:00 -12:30
    06.09.
    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

    iekraveja-kursi-eapmacibas

    Izglītības programmas mērķis:

    sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

    Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

    Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
    • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
    • Vadības aparatūra
    • Darba iekārta
    • Autoiekrāvēju tehniska apkope
    • Darba drošības noteikumi

    Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

    Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.
    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.
    Jautā mums ko velies apgūt, mēs palīdzēsim!

    Izsniedzamais dokuments: apliecība.

    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

    Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

    FIZISKA PERSONA


     *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

     JURIDISKA PERSONA


      *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

      IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “AUTO VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS UN AIZPILDI TESTU!

       

     • 06. septembris STROPĒTĀJS 13:30 – 17:00
      13:30 -17:00
      06.09.-19.09.
      Braslas iela 24c, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

      Braslas iela 24c, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

      stropetajs-pro-1

      Izglītības programmas mērķis:

      apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

      •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
      •    Galvenās prasības elektrodrošībā
      •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
      •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
      •    Stropu brāķēšana
      •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
      •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
      •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
      •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
      •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
      •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

      Izsniedzamais dokuments: apliecība

      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

      Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

      FIZISKA PERSONA


       *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

       JURIDISKA PERSONA


        *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

        IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU STROPĒTĀJS UN AIZPILDI TESTU!

         

       • 06. septembris KRAVAS CELTŅI 13:30 -17:00
        13:30 -17:00
        06.09.
        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

        8 (002)

        Izglītības programmas mērķis:

        Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
        •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
        •    Galvenās prasības elektrodrošībā
        •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
        •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
        •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
        •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
        •    Pārvietojamo kravu iedalījums
        •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
        •    Normatīvo dokumentu apmācība

        Izsniedzamais dokuments: apliecība

        Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

        Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

        FIZISKA PERSONA


         *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

         JURIDISKA PERSONA


          *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

           IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ”KRAVAS CELTŅI” UN AIZPILDI TESTU!

           

         • 06. septembris ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM 13:30 – 17:30
          13:30 -17:30
          06.09.
          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

          8 (002)

          ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI (Latv. valoda)

          Izglītības programmas mērķis:

          Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
          Pienākumos ietilpst:
          •   veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu;
          •    sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā;
          •    nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu;
          •    uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to;
          •    nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu;
          •    izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos.

          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

          •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
          •    Galvenās prasības elektrodrošībā
          •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
          •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
          •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
          •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
          •    Pārvietojamo kravu iedalījums
          •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
          •    Normatīvo dokumentu apmācība

          Izsniedzamais dokuments: apliecība

          Mācību maksa:

          • pirmreizējā apmācība – 80,00 EUR + PVN,

          • atkārtota apmācība – 50,00 EUR + PVN

          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

          Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

          FIZISKA PERSONA


           *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

           JURIDISKA PERSONA


            *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

            IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AUGSTUMĀ” UN AIZPILDI TESTU!

             

           • 06. septembris TRAKTORTEHNIKA (TR1, TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Rīgā 18:00
            18:00 -21:00
            06.09.
            Talsi, Talsu pilsēta, Латвия

            Talsi, Talsu pilsēta, Латвия

            Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

              TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas
             TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)
             TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

            Norises vieta: Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)

            Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

            Praktiskās apmācībasRīgā, Talsos vai Valmierā

            Mācību maksa:

              Atkarīga  no izvēlētās kategorijas;
              Iespējams sadalīt maksājumos;

             Nav nepieciešams veikt pirmo iemaksu, pirms mācību sākuma.

            Mācību maksā iekļauts: 

             teorētiskās mācības;
              praktiskās braukšanas nodarbības;
             mācību materiāli;
             tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

            Ieguvumi:

             individuāla pieeja kursantiem;
             ērts nodarbību laiks;
             teorija attālināti –  veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;
             zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;
             ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;
             viegla saziņa ar pasniedzējiem;

            98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām *

            *Informācija iegūta apkopojot aptauju rezultātus

            Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

            +371 20212064

            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM


             *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

             Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

             Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

             Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: linda.staca@mcliepa.lv

            • 06. septembris TRAKTORTEHNIKA (TR1, TR2, TR3, TR4 KAT.) Reģistrācija Talsos 18:00
             18:00 -21:00
             06.09.
             Talsi, Talsu pilsēta, Латвия

             Talsi, Talsu pilsēta, Латвия

             Traktori-Talsi-ar-karti

             Apgūsti jebkuru sev nepieciešamo kategoriju, bez priekšzināšanām!

               TR2 kategorijas traktortehnikas vadītājs (visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas
              TR3 kategorijas traktortehnikas vadītājs (meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)
              TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājs (ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas)

             Norises vieta: Teorētiskās apmācības attālināti (zoom platformā)

             Mācies datorā, telefonā, planšetē, vai citā ierīcē, jebkurā sev ērtā vietā.

             Praktiskās apmācībasRīgā, Talsos vai Valmierā

             Mācību maksa:

               Atkarīga  no izvēlētās kategorijas;
               Iespējams sadalīt maksājumos;

              Nav nepieciešams veikt pirmo iemaksu, pirms mācību sākuma.

             Mācību maksā iekļauts: 

              teorētiskās mācības;
               praktiskās braukšanas nodarbības;
              mācību materiāli;
              tehnikas nodrošinājums valsts praktiskajam eksāmenam;

             Ieguvumi:

              individuāla pieeja kursantiem;
              ērts nodarbību laiks;
              teorija attālināti –  veic apmācības no jebkuras sev ērtas vietas;
              zinoši, pieredzējuši pasniedzēji un instruktori;
              ērta un ātra informācijas apmaiņa mācību laikā;
              viegla saziņa ar pasniedzējiem;

             98% kursantu, ieteiktu apmeklēt Mācību kursus citām personām *

             *Informācija iegūta apkopojot aptauju rezultātus

             Piesakies kursiem uzreiz vai saņem konsultāciju:

             +371 20212064

             PIETEIKTIES MĀCĪBĀM


              *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

              Mūsu pedagogi sniegs Jums plašas zināšanas, dalīsies pieredzē, lai Jūs veiksmīgi nokārtotu traktortehnikas tiesības, un efektīvi pielietotu zināšanas praksē, kas Jums palīdzēs iekļauties darba tirgū un gūt panākumus

              Vietu skaits ierobežots, iepriekš pieteikšanās obligāta

              Uzzināt vairāk: >>> zvanot: +371 20212064 >>> rakstot: linda.staca@mcliepa.lv

             7
             • 07. septembris GĀZES IEKĀRTU OPERATORS (ATSLĒDZNIEKS) AR TIESĪBĀM IZPILDĪT GĀZBĪSTAMOS DARBUS (mācību sākums 10:00)
              10:00 -16:00
              07.09.-08.09.
              Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

              Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija


              Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

              Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

              Izglītības programmas mērķis: ir  apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
              •    Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā
              •    Normatīvo aktu prasības
              •    Deggāzes un to īpašības
              •    Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija
              •    Ūdens sildāmie katli
              •    Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai
              •    Gāzes patēriņa uzskaite
              •    Mērinstrumentu ekspluatācija
              •    Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde
              •    Prasības gazificētām katlu mājām
              •    Degļu ierīces
              •    Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika
              •    Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija

              Izsniedzamais dokuments: apliecība

              Mācības norisināsies 2 dienas – 07.09. un 08.09.2021.

              Mācību maksa: Gāzes iekārtu operators (atslēdznieks) ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus – pirmreizēja apmācība – 220,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 150,00 EUR + PVN.

              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

              Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

              FIZISKA PERSONA


               *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

               JURIDISKA PERSONA


                *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU UN AIZPILDI TESTU!

               • 07. septembris GĀZES IEKĀRTU OPERATORS (mācību sākums 10:00)
                10:00 -17:00
                07.09.-08.09.
                Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā un gāzes operatori ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un veic personu instruktāžu.

                Latvijas Standarts (LVS) „Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzes apgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka: Speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un Lietotāja gāzapgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par Lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                Izglītības programmas mērķis: ir  apmācīt gāzes iekārtu operatorus un/vai apkalpes atslēdzniekus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.
                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                •    Vispārīgās prasības darba tiesībās un aizsardzībā
                •    Normatīvo aktu prasības
                •    Deggāzes un to īpašības
                •    Siltumapgādes sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                •    Ūdens sildāmie katli
                •    Kontroles mērinstrumenti gāzes parametru mērīšanai
                •    Gāzes patēriņa uzskaite
                •    Mērinstrumentu ekspluatācija
                •    Gāzes tīkli, gāzes tīklu iekārtas un uzņēmuma gāzes apgāde
                •    Prasības gazificētām katlu mājām
                •    Degļu ierīces
                •    Bīstamo gazificēto iekārtu un katlu drošības un regulēšanas automātika
                •    Gāzes saimniecības tehniskā ekspluatācija

                Izsniedzamais dokuments: apliecība

                Mācības norisināsies 2 dienas – 07.09. un 08.09.2021.

                Mācību maksa: Gāzes iekārtu operators – pirmreizēja apmācība – 170,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 110,00 EUR + PVN.

                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                FIZISKA PERSONA


                 *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                 JURIDISKA PERSONA


                  *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                   

                  IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSUS

                 8
                 • 08. septembris ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) plkst. 09:00
                  09:00 -13:30
                  08.09.

                  ee-1

                  Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                  Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                  Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                  A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);

                  B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                  B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                  C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                  C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                  B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                   

                  Mācību maksa:

                  • pirmreizēja atestācija – 70,00 EUR + PVN,

                  • atkārtota atestācija – 40,00 EUR + PVN.

                  • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 40,00 EUR + PVN.

                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                  Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                  FIZISKA PERSONA


                   *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                   JURIDISKA PERSONA


                    *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                     

                    IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ELEKTRODROŠĪBA UN AIZPILDI TESTU!

                   9
                   • 09. septembris DARBS AUGSTUMĀ, SASTATŅU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA 09:00 – 12:30
                    09:00 -12:30
                    09.09.
                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                    da-sastatnes-2021 (1)

                    Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm (par sastatnēm atbildīgais speciālists).

                    Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

                    Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                    Katram kursa dalībniekam tiek izsniegts apjomīgs mācību materiāls, kurš pēc kursa noklausīšanās paliek katra īpašumā.

                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                    • Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
                    • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                    • Sastatņu montāža/demontāža
                    • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana
                    • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                    • Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai
                    • Pareiza aprīkojuma lietošana
                    • Aprīkojuma pārbaude
                    • Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                    Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                    Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                    FIZISKA PERSONA


                     *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                     JURIDISKA PERSONA


                      *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                      IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU DARBS AUGSTUMĀ UN AIZPILDI TESTU!

                       

                     • 09.septembris ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATŅU MONTĀŽU, DEMONTĀŽU UN LIETOŠANU 09:00 – 13:00
                      09:00 -13:00
                      09.09.
                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                      da-sastatnes-2021 (1)

                      MK noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) nosaka, ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm.

                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                      •    Drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā
                      •    Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju
                      •    Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību
                      •    Pieļaujamā sastatņu slodze
                      •    Citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi

                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, sagatavosim individuālu mācību kursa piedāvājumu.

                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                      Mācību maksa:

                      • pirmreizējā apmācība – 105,00 EUR + PVN,

                      • atkārtota apmācība – 55,00 EUR + PVN

                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                      Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                      FIZISKA PERSONA


                       *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                       JURIDISKA PERSONA


                        *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                        IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AUGSTUMĀ” UN AIZPILDI TESTU!

                       • 09. septembris DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) 09:00 -12:30
                        09:00 -12:30
                        09.09.
                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                        darbs-augstuma-1

                        Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:

                        •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                        •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                        •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                        •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                        •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                        •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                        •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                        •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                        •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                        •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                        Izsniedzamais dokuments: apliecība

                        Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                        Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                        FIZISKA PERSONA


                         *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                         JURIDISKA PERSONA


                          *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                          IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU DARBS AUGSTUMĀ UN AIZPILDI TESTU!

                           

                         • 09. septembris ATBILDĪGAIS SPEC. PAR CILVĒKU CELŠANU 13:30-17:30
                          13:30 -17:30
                          09.09.
                          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                          atb-spec-cilv-celsana

                          ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI

                          Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                          •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                          •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                          •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                          •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                          •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                          •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                          •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                          •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                          •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                          •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                          Kursa ilgums:
                          8 akadēmiskās stundas

                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.

                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, sagatavosim individuālu mācību kursa piedāvājumu.

                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                          Mācību maksa:

                          • pirmreizējā apmācība – 80,00 EUR + PVN,

                          • atkārtota apmācība – 50,00 EUR + PVN

                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                          Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                          FIZISKA PERSONA


                           *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                           JURIDISKA PERSONA


                            *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                            IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AUGSTUMĀ” UN AIZPILDI TESTU!

                             

                           • 09. septembris CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS 13:30-17:00
                            13:30 -17:00
                            09.09.
                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                            atb-spec-cilv-celsana

                            Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                            •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                            •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                            •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                            •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                            •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                            •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                            Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                            1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                            •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                            •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                            •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                            •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                            2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                            •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                            •    visos virzienos.

                            Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                            •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                            •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                            •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                            •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                            Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                            Izsniedzamais dokuments: apliecība

                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                            Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                            FIZISKA PERSONA


                             *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                             JURIDISKA PERSONA


                              *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                              IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ” PACĒLĀJA OPERATORS” UN AIZPILDI TESTU!

                             10
                             • 10. septembris ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) (Krievu valoda) 9:00-13:30
                              09:00 -13:30
                              10.09.

                              ee-1

                              Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                              Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                              Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                              A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);

                              B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                              B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                              C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                              C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                              B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                              Izsniedzamais dokuments: apliecība

                               

                              Mācību maksa:

                              • pirmreizēja atestācija – 70,00 EUR + PVN,

                              • atkārtota atestācija – 40,00 EUR + PVN.

                              • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 40,00 EUR + PVN.

                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                              Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                              FIZISKA PERSONA


                               *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                               JURIDISKA PERSONA


                                *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                 

                                IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ELEKTRODROŠĪBA UN AIZPILDI TESTU!

                               11
                               12
                               13
                               • 13. septembris DARBS AUGSTUMĀ, INDUSTRIĀLAIS ALPĪNISMS (mācību sākums 9:00)
                                09:00 -16:00
                                13.09.
                                Braslas iela 24c, Видземское предместье, Рига, Латвия

                                Braslas iela 24c, Видземское предместье, Рига, Латвия

                                darbs-augstuma-1

                                Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā” ar darbu augstumā saprot darbu, kas tiek veikts 1,5 m un augstāk par līmeni, uz kuru nelaimes gadījuma rezultātā varētu nokrist nodarbinātais.

                                Par augstkāpēja darbu uzskata darbu, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsargnožogojuma, vai darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

                                Kursus pasniedz augsti kvalificēti (IRATA sertificēti) speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.
                                Kursa ietvaros 4 dienas (13.09., 14.09., 15.09., un 16.09.2021.) notiek praktiskās nodarbības instruktora uzraudzībā:

                                1.diena
                                 Aprīkojums
                                 Izmantojamās ierīces
                                 Mezgli un virves marķēšana, pašdrošināšanu uzsiešana
                                 Darba palīglīdzekļu piedrošināšana
                                 Divi neatkarīgi drošināšanas un darba virves punkti
                                 Pamata staciju veidošana
                                 Y-tipa stacijas

                                2.diena
                                 Pārvietošanās ar pašdrošināšanām (3gb.)
                                 Nolaišanās, Pacelšanās
                                 Pārsēšanās no nolaišanās ierīces uz pacelšanās ierīci un otrādāk
                                 Pacelšanās izmantojot nolaišanās ierīci
                                 Nolaišanās izmantojot pacelšanās ierīci
                                 Pacelšanās/nolaišanās pār mezglu

                                3.diena
                                 Deviācija
                                 Re-belays
                                 Pārsēšanās no virves uz virvi
                                 Vienkārša nolaišanās/pacelšanās pār karnīzi/jumtu
                                 Virves aizsarglīdzekļi un to apiešana

                                4.diena
                                 Sēdeklīša izmantošana
                                 Glābšanas darbi pie nolaišanās
                                 Nocelšana no stopera
                                 Nocelšana no krūšu žumāra
                                 Eksāmens – iziet cauri visiem punktiem

                                Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                Mācību maksa: 375,00 EUR + PVN. 

                                Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                FIZISKA PERSONA


                                 *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                 JURIDISKA PERSONA


                                  *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                  IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU DARBS AUGSTUMĀ UN AIZPILDI TESTU!

                                   

                                 • 13. septembris AUTOIEKRĀVĒJA VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS (krievu valodā) 09:00-12:30
                                  09:00 -12:30
                                  13.09.
                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                  iekraveja-kursi-eapmacibas

                                  Izglītības programmas mērķis:

                                  sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                                  Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                                  Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                  • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                                  • Vadības aparatūra
                                  • Darba iekārta
                                  • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                                  • Darba drošības noteikumi

                                  Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

                                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.
                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.
                                  Jautā mums ko velies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                  Izsniedzamais dokuments: apliecība.

                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                  Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                  FIZISKA PERSONA


                                   *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                   JURIDISKA PERSONA


                                    *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                    IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “AUTO VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS UN AIZPILDI TESTU!

                                     

                                   • 13. septembris DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA 60 st. 10:00 ZOOM PLATFORMĀ
                                    10:00 -17:00
                                    13.09.-05.10.
                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                    DA-majis-2020

                                    Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

                                      vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
                                      pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
                                      izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
                                      izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
                                      pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
                                      paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.

                                    Mērķauditorija
                                      Personas, kuras vēlas kļūt par darba aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu uzraudzību un dokumentāciju darba aizsardzībā.
                                      Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par darba aizsardzību.

                                    Prasības interesentiem: iepriekš apgūta vismaz pamatizglītība.

                                    Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
                                      Darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti;
                                      Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
                                      Darba vides riska faktori, to novērtēšana, metodes;
                                      Darba vides risku samazināšana;
                                      Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
                                      Kontroles un uzraudzības sistēma;
                                      Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra;
                                      Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā;
                                      Darba tiesiskās attiecības;
                                      Bīstamās iekārtas uzņēmumos;
                                      Elektrodrošības pamati;
                                      Ugunsdrošības pamati;
                                      Pirmā palīdzības nelaimes gadījumos darbā.

                                    Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem, patstāvīgiem darbiem un prakses.
                                    Kursa noslēgumā – prakses darbs un EKSĀMENS.

                                    Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» apguvi, atbilstoši MK noteikumu Nr. 902 prasībām.

                                    Norises laiks: 13.09.2021.- 05.10.2021.
                                    Norises vieta:  RĪGA – Braslas iela 24C*
                                    Mācību maksa:  
                                    185,00 EUR  (1 dalībniekam).

                                    Maksā iekļauts: Izdales materiāli elektroniskā formātā un apliecības izgatavošana.

                                    *vai Zoom platformas tiešsaistē.

                                    Šo kursu vada seši jomas speciālisti

                                    1. Darba aizsardzībā un ergonomikā
                                    2. Pirmās palīdzības sniegšanā
                                    3. Elektrodrošībā
                                    4. Darba tiesiskajās attiecībās
                                    5. Bīstamās iekārtās uzņēmumā
                                    6. Ugunsdrošībā (būvniecība)

                                    Uzzināt vairāk Jūs varat:       zvanot: +371 25446635      rakstot: liepa@mcliepa.lv   

                                    * PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu.

                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.

                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                    Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                    FIZISKA PERSONA


                                     *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                     JURIDISKA PERSONA


                                      *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                      IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSUS!

                                       

                                     • 13. septembris STROPĒTĀJS (Krievu valoda) 13:30-17:00
                                      13:30 -17:00
                                      13.09.

                                      stropetajs-pro-1

                                      Izglītības programmas mērķis:

                                      apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                      •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                      •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                      •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                      •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
                                      •    Stropu brāķēšana
                                      •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
                                      •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
                                      •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
                                      •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                      •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                      •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

                                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                      Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                      FIZISKA PERSONA


                                       *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                       JURIDISKA PERSONA


                                        *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                        IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU STROPĒTĀJS UN AIZPILDI TESTU!

                                         

                                       • 13. septembris ATB. SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM (Krievu val.) 13:30 – 17:30
                                        13:30 -17:30
                                        13.09.
                                        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                        8 (002)

                                        ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI (Latv. valoda)

                                        Izglītības programmas mērķis:

                                        Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
                                        Pienākumos ietilpst:
                                        •   veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu;
                                        •    sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā;
                                        •    nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu;
                                        •    uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to;
                                        •    nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu;
                                        •    izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos.

                                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                        •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                        •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                        •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                        •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                        •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                        •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                        •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                        •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                        •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                        Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                        Mācību maksa:

                                        • pirmreizējā apmācība – 80,00 EUR + PVN,

                                        • atkārtota apmācība – 50,00 EUR + PVN

                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                        Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                        FIZISKA PERSONA


                                         *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                         JURIDISKA PERSONA


                                          *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                          IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AUGSTUMĀ” UN AIZPILDI TESTU!

                                           

                                         • 13. septembris KRAVAS CELTŅI (Krievu valoda) 13:30-17:00
                                          13:30 -17:00
                                          13.09.

                                          8 (002)

                                          Izglītības programmas mērķis:

                                          Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

                                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                          •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                          •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                          •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                          •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                          •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                          •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                          •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                          •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                          •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                          Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                          FIZISKA PERSONA


                                           *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                           JURIDISKA PERSONA


                                            *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                             IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ”KRAVAS CELTŅI” UN AIZPILDI TESTU!

                                             

                                           14
                                           • 14. septembris ATB. SPECIĀLISTS PAR DABASGĀZES SAIMNIECĪBU (sākums 10:00)
                                            10:00 -17:00
                                            14.09.-16.09.
                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                            Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

                                            Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                            Izglītības programmas galvenais mērķis:

                                            Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                            • Dabasgāzes apgādes sistēma
                                            • Dabasgāzes parametri un īpašības
                                            • Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
                                            • Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
                                            • Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
                                            • Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
                                            • Dabasgāzes izmantošanas iespējas
                                            • Gāzesvadu elementi
                                            • Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
                                            • Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā.

                                            Mācības norisināsies trīs dienas – 14.,15. un 16.09.2021.

                                            Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus

                                            Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 220,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 115,00 EUR + PVN.

                                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                            Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                            FIZISKA PERSONA


                                             *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                             JURIDISKA PERSONA


                                              *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                              IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU DARBS AUGSTUMĀ UN AIZPILDI TESTU!

                                               

                                             • 14. septembris ATB. SPECIĀLISTS PAR DABASGĀZES SAIMNIECĪBU AR TIESĪBĀM VADĪT (IZPILDĪT) GĀZBĪSTAMOS DARBUS (sākums 10:00)
                                              10:00 -17:00
                                              14.09.-16.09.
                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                              “Sadales un lietotāju dabasgāzes apgades sistēmas ekspluatācijas un tehniskās apkopes atbildīgais specialists ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzes bīstamos darbus (ar darba spiedienu PN līdz 16 bar)”

                                              Ministru kabineta noteikumi Nr. 78  (Rīgā, 2017. gada 7. februārī) par “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka atbildīgā persona par gāzes saimniecību gazificētā objektā ne retāk kā reizi gadā rūpīgi pārbauda dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē dabasgāzes apgādes sistēmu.

                                              Latvijas Standarts (LVS 445-1:2011) par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, ka speciālistiem, kuri nodarbojas ar sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi, remontdarbiem un ekspluatāciju, gazificētu telpu ventilācijas un gāzes iekārtu dūmvadu sistēmu pārbaudi un apkopi, atbildīgajiem par lietotāja gāzes apgādes sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju, jāapgūst šī standarta u.c. tehniskās drošības dokumentu prasības specialitātes apjomā atbilstoši Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS) akceptētai mācību programmai.

                                              Izglītības programmas galvenais mērķis:

                                              Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes darbā ar dabasgāzi, orientēties pielietojamo materiālu, iekārtu un palīgierīču izvēlē un to drošā ekspluatācijā. Pēc apmācību procesa spēt veikt darbu uzraudzību, strādājot kā atbildīgajam speciālistus par dabasgāzes saimniecību saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām.

                                              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                              • Dabasgāzes apgādes sistēma
                                              • Dabasgāzes parametri un īpašības
                                              • Gāzapgādē pielietojamās mērvienību sistēmas, mērvienības, mērierīces
                                              • Gāzesvadu tīkli, to sadalījums
                                              • Sadales gāzesvadu konstruktīvā uzbūve, apkope un remonts
                                              • Gāzes spiediena režīmi sadales tīklā, gāzes regulēšanas iekārtas
                                              • Dabasgāzes izmantošanas iespējas
                                              • Gāzesvadu elementi
                                              • Pazemes gāzesvadu noslēgierīces, gāzes aparātu veidi
                                              • Darba drošība, ugunsdrošība un elektrodrošība gāzes saimniecībā.

                                              Mācības norisināsies trīs dienas – 14.09., 15.09. un 16.09.2021.

                                              Izsniedzamais dokuments: apliecība – derīga 5 gadus.

                                              Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 260,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 145,00 EUR + PVN.

                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                              Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                              FIZISKA PERSONA


                                               *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                               JURIDISKA PERSONA


                                                *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU UN AIZPILDI TESTU!

                                               15
                                               • 15. septembris ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) plkst. 09:00
                                                09:00 -13:30
                                                15.09.

                                                Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);

                                                B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                 

                                                Mācību maksa:

                                                • pirmreizēja atestācija – 70,00 EUR + PVN,

                                                • atkārtota atestācija – 40,00 EUR + PVN.

                                                • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 40,00 EUR + PVN.

                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                FIZISKA PERSONA


                                                 *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                 JURIDISKA PERSONA


                                                  *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                   

                                                  IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ELEKTRODROŠĪBA UN AIZPILDI TESTU!

                                                 16
                                                 • 16. septembris ATB. SPEC. PAR CILVĒKU CELŠANU (Krievu valodā) 09:00-13:00
                                                  09:00 -13:00
                                                  16.09.
                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                  atb-spec-cilv-celsana

                                                  Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                                                  •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                                  •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                                  •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                                  •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                  •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                  •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                  •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                  •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                  •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                  •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi
                                                  Kursa ilgums: 8 akadēmiskās stundas

                                                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 80,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 50,00 EUR + PVN.

                                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                  Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                  FIZISKA PERSONA


                                                   *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                   JURIDISKA PERSONA


                                                    *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                    IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ” PACĒLĀJA OPERATORS” UN AIZPILDI TESTU!

                                                   • 16. septembris CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS (Kriev.val.) 09:00-12:30
                                                    09:00 -12:30
                                                    16.09.
                                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                    Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                    atb-spec-cilv-celsana

                                                    Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                                                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                    •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                    •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                    •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                    •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                    •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                    •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                    Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                                                    1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                                                    •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                    •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                    •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                    •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                    2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                                                    •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                    •    visos virzienos.

                                                    Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                                                    •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                    •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                                                    •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                    •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                                                    Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                    Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                    FIZISKA PERSONA


                                                     *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                     JURIDISKA PERSONA


                                                      *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                      IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ” PACĒLĀJA OPERATORS” UN AIZPILDI TESTU!

                                                     • 16. septembris ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI 09:00 – 16:00
                                                      09:00 -16:00
                                                      16.09.
                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                      ee-1

                                                      Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                                      Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                                      Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                                      Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: formālā elektrotehniskā izglītība vai ETP kurss

                                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                      • Izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām

                                                      • Zemējuma pārejas pretestības mērīšana

                                                      • Darba vides riska faktori

                                                      • Pielietojamie instrumenti, aprīkojums

                                                      • Individuālie aizsardzības līdzekļi

                                                      • Izolācijas pretestības mērīšana

                                                      • Kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana

                                                      • Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana

                                                      Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                                      Mācību maksa: 135.00 EUR + PVN.

                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                      Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                      FIZISKA PERSONA


                                                       *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                       JURIDISKA PERSONA


                                                        *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                         

                                                        IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ELEKTRODROŠĪBA UN AIZPILDI TESTU!

                                                       • 16. septembris DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) ( krievu valodā) 13:30 – 17:00
                                                        13:30 -17:00
                                                        16.09.
                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                        darbs-augstuma-1

                                                        Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:

                                                        •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                                        •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                                        •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                                        •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                        •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                        •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                        •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                        •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                        •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                        •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                        Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                        Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                        Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                        FIZISKA PERSONA


                                                         *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                         JURIDISKA PERSONA


                                                          *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                          IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU DARBS AUGSTUMĀ UN AIZPILDI TESTU!

                                                           

                                                         • 16. septembris DARBS AUGSTUMĀ, SASTATŅU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA (krievu valodā) 13:30-17:00
                                                          13:30 -17:00
                                                          16.09.
                                                          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                          Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                          da-sastatnes-2021 (1)

                                                          Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm (par sastatnēm atbildīgais speciālists).

                                                          Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

                                                          Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                          Katram kursa dalībniekam tiek izsniegts apjomīgs mācību materiāls, kurš pēc kursa noklausīšanās paliek katra īpašumā.

                                                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                          • Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
                                                          • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                          • Sastatņu montāža/demontāža
                                                          • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana
                                                          • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                          • Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai
                                                          • Pareiza aprīkojuma lietošana
                                                          • Aprīkojuma pārbaude
                                                          • Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                                          Cena norādīta par vienu personu vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                          Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                          FIZISKA PERSONA


                                                           *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                           JURIDISKA PERSONA


                                                            *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                            IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AUGSTUMĀ” UN AIZPILDI TESTU!

                                                           • 16. septembris ATB. SPEC. PAR SASTATNĒM (krievu valodā) 13:30-17:30
                                                            13:30 -17:30
                                                            16.09.
                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                            da-sastatnes-2021 (1)

                                                            MK noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) nosaka, ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm.

                                                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                            •    Drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā
                                                            •    Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju
                                                            •    Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību
                                                            •    Pieļaujamā sastatņu slodze
                                                            •    Citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi

                                                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, sagatavosim individuālu mācību kursa piedāvājumu.

                                                            Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                            Mācību maksa:

                                                            • pirmreizējā apmācība – 105,00 EUR + PVN,

                                                            • atkārtota apmācība – 55,00 EUR + PVN

                                                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                            Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                            FIZISKA PERSONA


                                                             *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                             JURIDISKA PERSONA


                                                              *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                              IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AUGSTUMĀ” UN AIZPILDI TESTU!

                                                             17
                                                             • 17. septembris Lekcija “RUDENS DARBI DARZĀ” 18:00 – 21:00
                                                              18:00 -21:00
                                                              17.09.
                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                              darzkopiba

                                                              Lekcijā ietvertās galvenās tēmas:

                                                              • Siltumnīcas sagatavošana ziemai;
                                                              • Augu aizsardzība rudenī;
                                                              Kokaugu, lakstaugu un zāliena mēslošana;
                                                              Dārza kopšanas darbi rudenī.

                                                              Lekciju vadīs: Iveta Ozola
                                                              Dārzkopības nozarē pasniedzēja strādā vairāk kā 14 gadus. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi agronoma un parka dārznieka kvalifikāciju. Ir dendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja, stādaudzētāja. Vairākus gadus bijusi skolotāja Bulduru dārzkopības vidusskolā.

                                                              Mācības tiešsaistē (online) Zoom platformā:

                                                              2021. gada 17. septembrī no plkst. 18:00 līdz 21:00 

                                                              * iepriekšēja pieteikšanās ir OBLIGĀTA.

                                                              Iegūstamais dokuments: Sertifikāts

                                                              Mācību maksa: vienam dalībniekam  EUR 35.00 (t.sk. PVN). 

                                                              Mācību ilgums: 3 stundas.

                                                              Uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:

                                                              Irēna Keiša
                                                              SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                              Mācību darba koordinatore
                                                              Tālr. +371 26161157
                                                              E-pasts: irena@mcliepa.lv
                                                              www.mcliepa.lv

                                                               

                                                              Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                              FIZISKA PERSONA


                                                               *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                               JURIDISKA PERSONA


                                                                *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                 

                                                                IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSUS!

                                                               18
                                                               19
                                                               20
                                                               • 20. septembris PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS sākums 9:00
                                                                09:00 -16:00
                                                                20.09.-29.09.
                                                                Kroņu iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                                                Kroņu iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                                                pers-datu-aizsardziba1920x1080px-lv

                                                                Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes fizisko personu datu aizsardzības jomā:

                                                                  kā izvairīties no situācijām, kas rada pārkāpumu datu aizsardzības jomā;
                                                                  kā piemērot preventīvus pasākumus personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai;
                                                                  analizēt un noteikt uzņēmuma darbības projektu atbilstību normatīvajam regulējumam fizisko personu datu aizsardzības jomā;
                                                                  kādi faktori jāņem vērā sadarbojoties ar pārrobežu uzņēmumiem;
                                                                  būt kompetentam valsts uzraudzības iestāžu funkciju, pilnvaru un kompetences jautājumos.

                                                                Mērķauditorija

                                                                Personas, kuras vēlas kļūt par personu datu aizsardzības speciālistu, lai nodrošinātu likumam un ES regulai par fizisku personu datu aizsardzību atbilstošu fizisko personas datu apstrādi iestādē vai uzņēmumā
                                                                  Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas, kā atbildīgie par fizisko personu datu apstrādi atbilstoši likumam un ES regulai par fizisku personu datu aizsardzību

                                                                Prasības interesentiem: Bez priekšzināšanām, tomēr veiksmīgākai apguvei būtu vēlama augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

                                                                Kursa ietvaros tiks apgūtas šādas tēmas:
                                                                  Ievads Fizisko personu datu aizsardzības tiesībās;
                                                                  Personas datu apstrādes pamatprincipi;
                                                                  Likumīgas datu apstrādes nodrošināšana;
                                                                  Datu subjekta tiesības;
                                                                  Pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi;
                                                                  Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
                                                                  Speciālie datu apstrādes noteikumi (speciālās normas);
                                                                  Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde un atbildība par datu aizsardzības pārkāpumiem;
                                                                  Atbildība un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos.

                                                                Kurss sastāv no – teorētiskās daļas  ar praktiskie piemēriem un patstāvīgiem darbiem.
                                                                Kursa noslēgumā – pārbaudes darbs.

                                                                 

                                                                LEKTORS


                                                                IVO KRIEVS


                                                                Fizisko personu datu aizsardzības speciālists, CIPP/E”

                                                                Iesaistīts vairāku nozaru rīcības kodeksu izstrādē, kā arī piedalījies Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektoram

                                                                Pēc sekmīga kursa apguves tiek izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas.

                                                                Norises laiks: 20.09.2021. – 29.09.2021.
                                                                Maksā iekļauts: Izdales materiāli, sertifikāta izgatavošana

                                                                MĀCĪBU GRAFIKS  

                                                                DIENADATUMSLAIKS
                                                                Pirmdiena20.09.2021.9:00-16:00
                                                                Trešdiena22.09.2021.9:00-16:00
                                                                Piektdiena24.09.2021.9:00-16:00
                                                                Pirmdiena27.09.2021.9:00-16:00
                                                                Trešdiena29.09.2021.9:00-16:00

                                                                 VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, IEPRIEKŠ PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA

                                                                Uzzināt vairāk Jūs varat:
                                                                zvanot: +371 29263834      rakstot: iveta@mcliepa.lv

                                                                Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                 

                                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM


                                                                FIZISKA PERSONA


                                                                 *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                 JURIDISKA PERSONA


                                                                  *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                   

                                                                 • 20. septembris STROPĒTĀJS 09:00 -12:30
                                                                  09:00 -12:30
                                                                  20.09.
                                                                  Braslas iela 24c, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                                  Braslas iela 24c, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                                  stropetajs-pro-1

                                                                  Izglītības programmas mērķis:

                                                                  apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                  •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                  •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                  •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                  •    Kravas satveršana palīgierīces un tara
                                                                  •    Stropu brāķēšana
                                                                  •    Pārvietojamo kravu klasifikācija
                                                                  •    Kravu piekabināšana un iesaitēšanas tehnoloģija
                                                                  •    Pamatprasības kravas nokraušanas vietām: laukumi, gabarīti, ejas un brauktuves
                                                                  •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                  •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                  •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana

                                                                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                  Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                  FIZISKA PERSONA


                                                                   *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                   JURIDISKA PERSONA


                                                                    *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                    IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU STROPĒTĀJS UN AIZPILDI TESTU!

                                                                     

                                                                   • 20. septembris ATB. SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅIEM 09:00-13:00
                                                                    09:00 -13:00
                                                                    20.09.
                                                                    Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                    Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                    8 (002)

                                                                    ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI (Latv. valoda)

                                                                    Izglītības programmas mērķis:

                                                                    Izglītības procesa rezultātā apmācīt atbildīgo speciālistu par kravas celtņiem atbilstoši  tā veicamajiem pienākumiem.
                                                                    Pienākumos ietilpst:
                                                                    •   veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu;
                                                                    •    sagatavot kravas celtni tehniskajām pārbaudēm un būt klāt šo pārbaužu veikšanā;
                                                                    •    nodrošināt kravas celtņa operatora zināšanu pārbaudi par kravas celtņa lietošanu;
                                                                    •    uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā un brāķēt to;
                                                                    •    nodrošināt dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu;
                                                                    •    izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos.

                                                                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                    •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                    •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                    •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                    •    Pamatprasības kravas celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                    •    Kravas celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                    •    Kravas celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                                                    •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                                                    •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                                                    •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                                                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                    Mācību maksa:

                                                                    • pirmreizējā apmācība – 80,00 EUR + PVN,

                                                                    • atkārtota apmācība – 50,00 EUR + PVN

                                                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                    Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                    FIZISKA PERSONA


                                                                     *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                     JURIDISKA PERSONA


                                                                      *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                      IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AUGSTUMĀ” UN AIZPILDI TESTU!

                                                                       

                                                                     • 20. septembris KRAVAS CELTŅI 09:00 – 12:30
                                                                      09:00 -12:30
                                                                      20.09.
                                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                      8 (002)

                                                                      Izglītības programmas mērķis:

                                                                      Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar kravu celšanas, pārvietošanas un izkraušanas darbiem. Šie darbinieki vada un apkalpo tilta tipa celtņus vai līdzīgas iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iepakotas vai neiepakotus dažāda tipa un sastāva materiālus, lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās, bet tiek vadīti no zemes.

                                                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                      •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                      •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                      •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                      •    Pamatprasības tilta celtņiem un to galvenajiem mehānismiem
                                                                      •    Tilta celtņa raksturlielumi un aprīkojums
                                                                      •    Tilta celtņu  satveršanas palīgierīces un taras
                                                                      •    Pārvietojamo kravu iedalījums
                                                                      •    Kravas celtņu uzstādīšana darbam un lietošana
                                                                      •    Normatīvo dokumentu apmācība

                                                                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                      Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                      FIZISKA PERSONA


                                                                       *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                       JURIDISKA PERSONA


                                                                        *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                         IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ”KRAVAS CELTŅI” UN AIZPILDI TESTU!

                                                                         

                                                                       • 20. septembris DĀRZKOPĪBAS PAMATI (160 stundas) (sākums 18:00)
                                                                        09:00 -16:00
                                                                        20.09.
                                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                        Izglītības programmas mērķis:

                                                                        Izglītības procesa rezultātā iepazīstināt izglītojamos ar augu audzēšanas tehnoloģijām, to kopšanu, pavairošanu, ražas novākšanu, uzglabāšanu un pārstrādi.

                                                                        Mācību kursā ietvertās galvenās tēmas:

                                                                        • augsnes vai substrāta sagatavošana stādu, dārzeņu, augļaugu vai puķu audzēšanai, pielietojot metodes atbilstoši augsnes fizikālajām īpašībām un augu prasībām;

                                                                        • barības vielu sabalansētība, atbilstošu mēslošanas līdzekļu lietošana, barības elementu trūkumu vai pārbagātības novēršana;

                                                                        • augu pavairošana atbilstoši kultūrai, audzēšanas apstākļiem un stādaudzēšanas mērķiem;

                                                                        • augu audzēšanas, kopšanas un veidošanas darbi atbilstoši audzēšanas tehnoloģijām;

                                                                        • augu slimību un kaitēkļu radītie bojājumi augiem. Augu aizsardzības pasākumi, izmantojot atbilstošus agrotehniskos, bioloģiskos un ķīmiskos paņēmienus;

                                                                        • ievērot darba vietai un aprīkojumam atbilstošas darba drošības un veselības aizsardzības prasības.

                                                                        Mācību kursu vadīs: Iveta Ozola
                                                                        Dārzkopības nozarē pasniedzēja strādā vairāk kā 14 gadus. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi agronoma un parka dārznieka kvalifikāciju. Ir dendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja, stādaudzētāja. Vairākus gadus bijusi skolotāja Bulduru dārzkopības vidusskolā.

                                                                        Izsniedzamais dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

                                                                        Mācību maksa: vienam dalībniekam  EUR 450.00 (PVN 0%, pamatojoties uz likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.panta 1.daļas 12.punktu).

                                                                        Uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:

                                                                        Irēna Keiša
                                                                        SIA „Mācību centrs Liepa”

                                                                        Mācību darba koordinatore
                                                                        Tālr. +371 26161157
                                                                        E-pasts: irena@mcliepa.lv
                                                                        www.mcliepa.lv

                                                                         

                                                                        Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                        FIZISKA PERSONA


                                                                         *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                         JURIDISKA PERSONA


                                                                          *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                           

                                                                          IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSUS!

                                                                           

                                                                         • 20. septembris ATB. SPECIĀLISTS PAR KRAVAS DROŠU PĀRVIETOŠANU 13:30-16:00
                                                                          13:30 -16:00
                                                                          20.09.
                                                                          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                          Izglītības programmas mērķis ir apmācīt personu, kuras pienākumi ir saistīti ar kravas celšanu, pārvietošanu, izkraušanu un nostiprināšanu, kā arī sagatavošanās darbu organizēšana pirms kravas pacelšanas (kravu novērtēšanas principi, kam pievērst uzmanību, kā pārbaudīt, kravas norobežošana u.c. pasākumi.)

                                                                          Izglītības programmas uzdevumi:

                                                                          Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes:

                                                                          • Pārzināt un spēt rīkoties atbilstoši normatīvo aktu prasībām
                                                                          • Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
                                                                          • Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā
                                                                          • Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos
                                                                          • Pārzināt un ievērot darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus

                                                                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 85,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 55,00 EUR + PVN.
                                                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.
                                                                          Jautā mums ko velies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                          Izglītības programmas apguves novērtēšana:

                                                                          Pēc izglītības programmas apguves, apmācāmie kārto zināšanu pārbaudi. Balstoties uz eksāmena komisijas protokolu, tiek piešķirts izglītības dokuments, kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi.

                                                                          Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                          FIZISKA PERSONA


                                                                           *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                           JURIDISKA PERSONA


                                                                            *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                             

                                                                            IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AR KRAUŠANAS UN CELŠANAS IEKĀRTĀM” UN AIZPILDI TESTU!

                                                                           • 20. septembris AUTOIEKRĀVĒJA vai ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS 13:30 – 17:00
                                                                            13:30 -17:00
                                                                            20.09.
                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                            iekraveja-kursi-eapmacibas

                                                                            Izglītības programmas mērķis:

                                                                            sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces, instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot MK noteikumu prasības; veikt autoiekrāvēja tehnisko apkopi; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļa iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējastabulām un ievērot darba drošības noteikumus.

                                                                            Piedāvājam licencētu mācību programmu, pēc kuru noklausīšanās apmācītajām personām ir tiesības strādāt ar autoiekrāvēju slēgtās teritorijās – noliktavās, būvobjektos, ostās, slēgtās lauku teritorijās.

                                                                            Nepieciešamā izglītība: pamatizglītība

                                                                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                            • Autoiekrāvēja uzbūve vai elektroiekrāvēja uzbūve
                                                                            • Vadības aparatūra
                                                                            • Darba iekārta
                                                                            • Autoiekrāvēju tehniska apkope
                                                                            • Darba drošības noteikumi

                                                                            Šie kursi regulāri (vismaz reizi mēnesī) notiek mūsu filiāļu telpās. Iespējams izvēlēties mācību valodu – latviešu vai krievu.

                                                                            Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.
                                                                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.
                                                                            Jautā mums ko velies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                            Izsniedzamais dokuments: apliecība.

                                                                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties. Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                            Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                            FIZISKA PERSONA


                                                                             *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                             JURIDISKA PERSONA


                                                                              *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                              IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “AUTO VAI ELEKTROIEKRĀVĒJA VADĪTĀJS UN AIZPILDI TESTU!

                                                                               

                                                                             • 20. septembris ATB. SPECIĀLISTS PAR KRAVAS DROŠU PĀRVIETOŠANU 13:30-16:00
                                                                              13:30 -16:00
                                                                              20.09.
                                                                              Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                              Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                              Izglītības programmas mērķis ir apmācīt personu, kuras pienākumi ir saistīti ar kravas celšanu, pārvietošanu, izkraušanu un nostiprināšanu, kā arī sagatavošanās darbu organizēšana pirms kravas pacelšanas (kravu novērtēšanas principi, kam pievērst uzmanību, kā pārbaudīt, kravas norobežošana u.c. pasākumi.)

                                                                              Izglītības programmas uzdevumi:

                                                                              Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes:

                                                                              • Pārzināt un spēt rīkoties atbilstoši normatīvo aktu prasībām
                                                                              • Veikt iekraušanas un izkraušanas darbu un celtniecības montāžas darbu drošības pasākumus un, ja nepieciešams, organizēt attiecīgo darbu vadīšanu
                                                                              • Uzturēt kravas satveršanas palīgierīces un taru lietošanas kārtībā
                                                                              • Izsniegt norīkojumu darbiem paaugstinātas bīstamības apstākļos
                                                                              • Pārzināt un ievērot darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus

                                                                              Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                              Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 85,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 55,00 EUR + PVN.
                                                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.
                                                                              Jautā mums ko velies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                              Izglītības programmas apguves novērtēšana:

                                                                              Pēc izglītības programmas apguves, apmācāmie kārto zināšanu pārbaudi. Balstoties uz eksāmena komisijas protokolu, tiek piešķirts izglītības dokuments, kas apliecina izglītības programmas sekmīgu apguvi.

                                                                              Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                              FIZISKA PERSONA


                                                                               *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                               JURIDISKA PERSONA


                                                                                *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                 

                                                                                IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AR KRAUŠANAS UN CELŠANAS IEKĀRTĀM” UN AIZPILDI TESTU!

                                                                               21
                                                                               • 21. septembris ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI 09:00 – 16:00
                                                                                09:00 -16:00
                                                                                21.09.
                                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                ee-1

                                                                                Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (Pants – 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce)

                                                                                Elektrotehniskie mērījumi, veicot apsekošanu un profilaktiskos mērījumus, sniedz informāciju par tīklu tehnisko stāvokli, kas samazina nelaimes gadījumu riskus, paildzina iekārtu darbības laiku, kā arī palīdz novērst avārijas un ugunsbīstamības situācijas.

                                                                                Programmas mērķis: sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar iekārtām un instrumentiem, sniegt praktiskus padomus, veicot mērījumus.

                                                                                Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: formālā elektrotehniskā izglītība vai ETP kurss

                                                                                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                                • Izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām

                                                                                • Zemējuma pārejas pretestības mērīšana

                                                                                • Darba vides riska faktori

                                                                                • Pielietojamie instrumenti, aprīkojums

                                                                                • Individuālie aizsardzības līdzekļi

                                                                                • Izolācijas pretestības mērīšana

                                                                                • Kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana

                                                                                • Cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana

                                                                                Izsniedzamais izglītības dokuments: SERTIFIKĀTS

                                                                                Mācību maksa: 135.00 EUR + PVN.

                                                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                FIZISKA PERSONA


                                                                                 *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                 JURIDISKA PERSONA


                                                                                  *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                   

                                                                                  IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ELEKTRODROŠĪBA UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                 • 21. septembris SPIEDIENIEKĀRTU KOMPLEKSA OPERATORS 09:00-12:30
                                                                                  09:00 -12:30
                                                                                  21.09.
                                                                                  Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                                  Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                                  Spiedieniekārtu kompleksi atkarībā no to lietošanas mērķa un rakstura iedalās:
                                                                                  •    elementāri spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens;
                                                                                  •    karsējami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, kuru temperatūra pārsniedz 110 °C, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens un temperatūra;
                                                                                  •    īpaši bīstami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst I grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens, bīstamā vide un temperatūra.

                                                                                  Uzņēmumam jānodrošina spiedieniekārtu kompleksa apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīts un instruēts par attiecīgā spiedieniekārtas kompleksa lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, ņemot vērā spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju.
                                                                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                  •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                  •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                                  •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                                  •    Pamatprasības spiedieniekārtām
                                                                                  •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, spiedieniekārtu raksturlielumi
                                                                                  •    Spiediekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                                                  •    Spiedieniekārtu uzbūve
                                                                                  •    Kontrolmēraparāti, automātika un drošības ierīces

                                                                                  Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt iekārtu tehnisko stāvokli; strādāt ar tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                                                                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN. 

                                                                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                  FIZISKA PERSONA


                                                                                   *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                   JURIDISKA PERSONA


                                                                                    *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                     IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ”KRAVAS CELTŅI” UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                   • 21. septembris KATLIEKĀRTAS OPERATORS 09:00 – 12:30
                                                                                    09:00 -12:30
                                                                                    21.09.
                                                                                    Saldus, Saldus pilsēta, Latvia

                                                                                    Saldus, Saldus pilsēta, Latvia

                                                                                    Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt katliekārtu tehnisko stāvokli; ievērot darba drošības noteikumus strādājot ar katliekārtām.

                                                                                    Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                    •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                    •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                                    •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                                    •    Pamatprasības katliekārtām
                                                                                    •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, katliekārtu raksturlielumi
                                                                                    •    Katliekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                                                    •    Likumdošanas akti
                                                                                    •    Rīcība ārkārtas situācijās
                                                                                    •    Pirmās palīdzības sniegšana

                                                                                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                    Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                                                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                    Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!


                                                                                    Pieteikties mācībām


                                                                                     *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.


                                                                                      *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                     • 21. septembris ATBILDĪGAIS SPEC. PAR KATLIEKĀRTĀM 9:00-13:00
                                                                                      09:00 -13:00
                                                                                      21.09.
                                                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                      Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar katliekārtu uzraudzīšanu. Šie darbinieki uzrauga katliekārtu tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izpildīt likumdošanas prasības par katliekārtu tehnisko uzraudzību, ievērot vides aizsardzības noteikumus, darba drošības noteikumus, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

                                                                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                      •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                      •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                                      •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                                      •    Pamatprasības katliekārtām
                                                                                      •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, katliekārtu raksturlielumi
                                                                                      •    Katliekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                                                      •    Likumdošanas akti
                                                                                      •    Rīcība ārkārtas situācijās
                                                                                      •    Pirmās palīdzības sniegšana

                                                                                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                      Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 80,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 50,00 EUR + PVN. 

                                                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                                      FIZISKA PERSONA


                                                                                       *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                       JURIDISKA PERSONA


                                                                                        *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                         IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ”KRAVAS CELTŅI” UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                         

                                                                                       • 21. septembris ATB. SPEC. PAR SPIEDIENIEKĀRTĀM 09:00-13:00
                                                                                        09:00 -13:00
                                                                                        21.09.
                                                                                        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                                                                        Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035, Latvia

                                                                                        Spiedieniekārtu kompleksi.
                                                                                        Spiedieniekārtu kompleksi atkarībā no to lietošanas mērķa un rakstura iedalās:
                                                                                        •    elementāri spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens;
                                                                                        •    karsējami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, kuru temperatūra pārsniedz 110 °C, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens un temperatūra;
                                                                                        •    īpaši bīstami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst I grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens, bīstamā vide un temperatūra.

                                                                                        Uzņēmumam jānodrošina spiedieniekārtu kompleksa apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīts un instruēts par attiecīgā spiedieniekārtas kompleksa lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, ņemot vērā spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju.

                                                                                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                        •    Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                        •    Galvenās prasības elektrodrošībā
                                                                                        •    Galvenās prasības ugunsdrošībā
                                                                                        •    Pamatprasības spiedieniekārtām
                                                                                        •    Siltumtehnikas pamati, materiālmācība, spiedieniekārtu raksturlielumi
                                                                                        •    Spiediekārtu sistēmu uzbūve un ekspluatācija
                                                                                        •    Spiedieniekārtu uzbūve
                                                                                        •    Kontrolmēraparāti, automātika un drošības ierīces

                                                                                        Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši veicamajam darbam; pārbaudīt iekārtu tehnisko stāvokli; strādāt ar tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.

                                                                                        Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                        Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 80,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 50,00 EUR + PVN. 

                                                                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursu piedāvājumus.

                                                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                        FIZISKA PERSONA


                                                                                         *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                         JURIDISKA PERSONA


                                                                                          *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                           IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ”KRAVAS CELTŅI” UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                         22
                                                                                         • 22. septembris ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) plkst. 09:00
                                                                                          09:00 -13:30
                                                                                          22.09.

                                                                                          ee-1

                                                                                          Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                                                          Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                                          Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                                          A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);

                                                                                          B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                                          B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                                          C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                                          C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                                          B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                           

                                                                                          Mācību maksa:

                                                                                          • pirmreizēja atestācija – 70,00 EUR + PVN,

                                                                                          • atkārtota atestācija – 40,00 EUR + PVN.

                                                                                          • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 40,00 EUR + PVN.

                                                                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                          Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                          FIZISKA PERSONA


                                                                                           *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                           JURIDISKA PERSONA


                                                                                            *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                             

                                                                                            IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ELEKTRODROŠĪBA UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                           23
                                                                                           • 23. septembris DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) 13:30 -17:00
                                                                                            13:30 -17:00
                                                                                            23.09.
                                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                            darbs-augstuma-1

                                                                                            Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:

                                                                                            •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                                                                            •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                                                                            •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                                                                            •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                                                                            Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                            •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                                                            •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                                                            •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                                                            •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                                                            •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                                                            •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                                                            Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                            Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                                                                            Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                            Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                            Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                            FIZISKA PERSONA


                                                                                             *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                             JURIDISKA PERSONA


                                                                                              *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                              IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU DARBS AUGSTUMĀ UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                               

                                                                                             • 23. septembris DARBS AUGSTUMĀ (1.5-5M) 13:30 -17:00
                                                                                              13:30 -17:00
                                                                                              23.09.
                                                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                              Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                              darbs-augstuma-1

                                                                                              Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:

                                                                                              •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                                                                              •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                                                                              •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                                                                              •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                                                                              Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                              •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                                                              •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                                                              •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                                                              •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                                                              •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                                                              •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                                                              Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                              Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                                                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                              Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                              FIZISKA PERSONA


                                                                                               *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                               JURIDISKA PERSONA


                                                                                                *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU DARBS AUGSTUMĀ UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                                 

                                                                                               • 23.septembris ATB. SPEC. PAR SASTATNĒM 13:30 – 17:30
                                                                                                13:30 -17:30
                                                                                                23.09.
                                                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                da-sastatnes-2021 (1)

                                                                                                MK noteikumi Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) nosaka, ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm.

                                                                                                Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                •    Drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā
                                                                                                •    Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju
                                                                                                •    Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību
                                                                                                •    Pieļaujamā sastatņu slodze
                                                                                                •    Citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi

                                                                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, sagatavosim individuālu mācību kursa piedāvājumu.

                                                                                                Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                Mācību maksa:

                                                                                                • pirmreizējā apmācība – 105,00 EUR + PVN,

                                                                                                • atkārtota apmācība – 55,00 EUR + PVN

                                                                                                Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                                Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                                PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                FIZISKA PERSONA


                                                                                                 *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                 JURIDISKA PERSONA


                                                                                                  *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                  IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AUGSTUMĀ” UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                                 • 23. septembris DARBS AUGSTUMĀ, SASTATŅU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA 13:30 – 17:00
                                                                                                  13:30 -17:00
                                                                                                  23.09.
                                                                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                  Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                  da-sastatnes-2021 (1)

                                                                                                  Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm (par sastatnēm atbildīgais speciālists).

                                                                                                  Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

                                                                                                  Kursus pasniedz augsti kvalificēti speciālisti ar lielu praktisko pieredzi, kas jums sniegs visas nepieciešamās zināšanas jūsu drošībai strādājot augstumā.

                                                                                                  Katram kursa dalībniekam tiek izsniegts apjomīgs mācību materiāls, kurš pēc kursa noklausīšanās paliek katra īpašumā.

                                                                                                  Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

                                                                                                  • Normatīvie akti un to prasības, kas reglamentē darbu augstumā
                                                                                                  • Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi
                                                                                                  • Sastatņu montāža/demontāža
                                                                                                  • Nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot augstumā, kritienu riska novērtēšana
                                                                                                  • Pareiza rīcība dažādu bīstamību gadījumā
                                                                                                  • Piemērota aprīkojuma izvēle konkrētai darba situācijai
                                                                                                  • Pareiza aprīkojuma lietošana
                                                                                                  • Aprīkojuma pārbaude
                                                                                                  • Pirmā palīdzība negadījuma gadījumā

                                                                                                  Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                  Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                                                                                  Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                                  Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                  Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                                  PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                  FIZISKA PERSONA


                                                                                                   *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                   JURIDISKA PERSONA


                                                                                                    *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                    IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU DARBS AUGSTUMĀ UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                                     

                                                                                                   24
                                                                                                   • 24. septembris ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) (Krievu valoda) 9:00-13:30
                                                                                                    09:00 -13:30
                                                                                                    24.09.

                                                                                                    ee-1

                                                                                                    Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                                                                    Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                                                    Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                                                    A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);

                                                                                                    B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                                                    B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                                                    C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                                                    C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                                                    B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                                                    Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                     

                                                                                                    Mācību maksa:

                                                                                                    • pirmreizēja atestācija – 70,00 EUR + PVN,

                                                                                                    • atkārtota atestācija – 40,00 EUR + PVN.

                                                                                                    • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 40,00 EUR + PVN.

                                                                                                    Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                                    Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                    Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                                    PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                    FIZISKA PERSONA


                                                                                                     *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                     JURIDISKA PERSONA


                                                                                                      *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                       

                                                                                                      IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ELEKTRODROŠĪBA UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                                     • 24. septembris ATBILDĪGAIS SPEC. PAR CILVĒKU CELŠANU 13:30 – 17:30
                                                                                                      13:30 -17:30
                                                                                                      24.09.
                                                                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                                                                      Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                                                                      atb-spec-cilv-celsana

                                                                                                      ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI

                                                                                                      Izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes:
                                                                                                      •    Ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā
                                                                                                      •    Ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus
                                                                                                      •    Ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību
                                                                                                      •    Ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā

                                                                                                      Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                      •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                                                                      •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                                                                      •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                                                                      •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                                                                      •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                                                                      •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                                                                      Kursa ilgums:
                                                                                                      8 akadēmiskās stundas

                                                                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.

                                                                                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, sagatavosim individuālu mācību kursa piedāvājumu.

                                                                                                      Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                      Mācību maksa:

                                                                                                      • pirmreizējā apmācība – 80,00 EUR + PVN,

                                                                                                      • atkārtota apmācība – 50,00 EUR + PVN

                                                                                                      Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                                      Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                      Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                                      PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                      FIZISKA PERSONA


                                                                                                       *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                       JURIDISKA PERSONA


                                                                                                        *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                        IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “DARBS AUGSTUMĀ” UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                                         

                                                                                                       • 24. septembris CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS 13:30 17:00
                                                                                                        13:30 -17:00
                                                                                                        24.09.
                                                                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                                                                        Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzeme Suburb, Riga, Riga, Latvia

                                                                                                        atb-spec-cilv-celsana

                                                                                                        Izglītības programmas mērķis: sniegt zināšanas un prasmes ievērot normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu ekspluatācijā; ievērot cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā bīstamos faktorus; ievērot cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtību; ievērot darba drošības prasības strādājot augstumā.

                                                                                                        Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                        •    Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
                                                                                                        •    Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
                                                                                                        •    Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
                                                                                                        •    Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
                                                                                                        •    Darba organizācija. Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
                                                                                                        •    Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

                                                                                                        Atkarībā no konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:
                                                                                                        1.  pārvietojami pacēlāji, kas darba laikā:
                                                                                                        •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                                        •    ir stacionāri novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                                                                        •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma  pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                                        •    netiek novietoti uz izbīdāmiem atbalstiem un kuriem grozs vai platforma pārvietojas visos virzienos;
                                                                                                        2. stacionāri nostiprināti pacēlāji, kuriem grozs vai platforma pārvietojas:
                                                                                                        •    tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli);
                                                                                                        •    visos virzienos.

                                                                                                        Uzņēmumā kurā uztur un lieto pacēlāju jābūt vismaz vienam atbildīgam speciālistam par noteikto pacēlāju, kurš ir atbildīgs par pacēlāju tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi:
                                                                                                        •    Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                                                                        •    Atbildīgais speciālists par trošu ceļa iekārtas tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi
                                                                                                        •    Atbildīgais speciālists par cilvēku pārvietošanai paredzētā eskalatora un konveijera tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
                                                                                                        •    Atbildīgais speciālists par publisko atrakciju iekārtas tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību

                                                                                                        Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 65,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 35,00 EUR + PVN.

                                                                                                        Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                        Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                                        Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                        Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                                        PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                        FIZISKA PERSONA


                                                                                                         *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                         JURIDISKA PERSONA


                                                                                                          *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                          IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU “CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ” PACĒLĀJA OPERATORS” UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                                         25
                                                                                                         26
                                                                                                         27
                                                                                                         28
                                                                                                         • 28. septembris METINĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS (MIG, MAG, MMA, TIG, Plazmas) 10:00-13:00
                                                                                                          10:00 -13:00
                                                                                                          28.09.
                                                                                                          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                                                          Braslas iela 24c, Vidzemes priekšpilsēta, Riga, Latvia

                                                                                                          Metinasana

                                                                                                          Elektriskā loka metināšanas procesi sevī ietver MIG/MAG, TIG un plazmas metināšanas metodes, griešanu ar plazmu un plazmas iesmidzināšanu. Enerģiju šajos procesos nodrošina elektriskais loks.
                                                                                                          icon-check-square-o  Rokas elektroloka metinašana ar elektrodu (MMA)
                                                                                                          icon-check-square-o Elektriskā loka metināšana inertā gāzē (MIG pusautomātiskā), izmanto monolīto stiepli un pulverveida stiepli. Šos elektrodus padod caur metināšanas pistoli. Lokā ģenerēto enerģiju rada elektriskās metināšanas barošanas avots. Loku un metināšanas vanniņu ietver aizsarggāzes plūsma.
                                                                                                          icon-check-square-o Elektriskā loka metināšana aktīvā gāzē (MAG pusautomātiskā), izmanto monolīto stiepli un pulverveida stiepli. Šos elektrodus padod caur metināšanas pistoli. Lokā ģenerēto enerģiju rada elektriskās metināšanas barošanas avots. Loku un metināšanas vanniņu ietver aizsarggāzes plūsma.
                                                                                                          icon-check-square-o  Loka metināšana ar volframa elektrodu inertā gāzē (TIG) lieto gandrīz visos ražošanas, remonta un uzstādīšanas procesos metināšanas jomā. Tā ir īpaši piemērota plānu materiālu un nelielu komponentu metināšanai, un to var izmantot, strādājot gandrīz ar visiem metāliskajiem materiāliem.
                                                                                                          icon-check-square-o Plazmas metināšana darbojas atbilstoši tiem pašiem principiem kā TIG metināšana, izņemot to, ka lokam ir lielāks enerģijas blīvums. Tādēļ tā ir lieliski piemērota biezāku metālu, piemēram, augsti leģēta tērauda un krāsaino metālu, metināšanai, taču labus rezultātus var panākt arī, metinot plānus materiālus un metālus, jo ir iespējams panākt arī mazu enerģijas blīvumu (ar mikroplazmu).

                                                                                                          icon-check-square-o Metāla griešana, izmantojot sašķidrināto propāna/butāna gāzes liesmu

                                                                                                          Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:
                                                                                                          icon-check-square-o Vispārīgie darba aizsardzības jautājumi uzņēmumā
                                                                                                          icon-check-square-o Metināšanas veidi, šuves, savienojumi
                                                                                                          icon-check-square-o Metināto savienojumu šuvju kvalitāte
                                                                                                          icon-check-square-o Dažādas konstrukcijas izstrādājumu metināšanas īpatnības
                                                                                                          icon-check-square-o Deformācijas un spriegumi metināšanā
                                                                                                          icon-check-square-o Metināšanas elektrodi
                                                                                                          icon-check-square-o Materiālmācība
                                                                                                          icon-check-square-o Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija un elektrodrošība
                                                                                                          icon-check-square-o Iekārtu montāža

                                                                                                          Loka metināšanas procesos izmantoto aizsarggāzu primārā funkcija ir elektroda (un izkausēto un sakarsēto metālu) aizsardzība pret apkārtējā gaisa kaitīgo iedarbību, kā arī optimālu apstākļu izveide elektriskajam lokam. Noteiktās situācijās ir nepieciešama arī saknes aizsardzība.

                                                                                                          Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                          Mācību maksa: pirmreizējā apmācība – 105,00 EUR + PVN, atkārtota apmācība – 55,00 EUR + PVN. 

                                                                                                          Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                                          Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                          Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                                          PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                          FIZISKA PERSONA


                                                                                                           *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                           JURIDISKA PERSONA


                                                                                                            *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                            IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU STROPĒTĀJS UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                                             

                                                                                                           • 28. septembris PAMATLIETAS, KAS JĀŅEM VĒRĀ PLĀNOJOT KOKU CIRŠANU PRIVĀTMEŽĀ TIEŠSAISTĒ LEKCIJA (sākums 18:00)
                                                                                                            18:00 -21:00
                                                                                                            28.09.
                                                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                            Mācību centrs Liepa, Braslas iela, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija

                                                                                                            Mezhnieki-mcliepa

                                                                                                            Uzzini, ko iesākt ar savu mežu! Pieredzējis mežzinis, jomas eksperts Raimonds Mežaks sniegs Jums atbildes uz jautājumiem seminārā “Pamatlietas, kas jāņem vērā plānojot koku ciršanu privātmežā” 

                                                                                                            Lekcijas tēmas:

                                                                                                            • Informācija, kurai jābūt augošu koku pārdošanas līgumā;
                                                                                                            • Riski, kas pastāv slēdzot līgumu;
                                                                                                            • Iesniegumi un to pielikumi  koku ciršanai pa ciršu veidiem;
                                                                                                            • Papildus dokumenti, kas var būt nepieciešami plānojot koku ciršanu;
                                                                                                            • Koku ciršanas kārtība plantāciju mežā un ārpus meža zemes.

                                                                                                            Vienas dienas lekcija tiešsaistē lietotnē Zoom no plkst. 18:00 līdz 21:00. 

                                                                                                            Mācību maksa: vienam dalībniekam EUR 35.00 (ieskaitot PVN).

                                                                                                             

                                                                                                            Pieteikties un uzzināt vairāk Jūs variet sazinoties ar:
                                                                                                            Irēna Keiša
                                                                                                            SIA „Mācību centrs Liepa”
                                                                                                            Mācību darba koordinatore
                                                                                                            Tālr.  +371 26161157
                                                                                                            E-pasts: irena@mcliepa.lv

                                                                                                            www.mcliepa.lv

                                                                                                            Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                                            PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                            FIZISKA PERSONA


                                                                                                             *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                             JURIDISKA PERSONA


                                                                                                              *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                               

                                                                                                              IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSUS!

                                                                                                             29
                                                                                                             • 29. septembris ELEKTRODROŠĪBAS GRUPA (A, Bz, B, Cz, C) plkst. 09:00
                                                                                                              09:00 -13:30
                                                                                                              29.09.

                                                                                                              ee-1

                                                                                                              Veicot darbus un ekspluatējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku, ievēro šajos noteikumos un standartā LVS EN 50110-1:2013 “Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” noteiktās prasības.
                                                                                                              Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

                                                                                                              Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām:

                                                                                                              A elektrodrošības grupa (neatkarīgi no sprieguma vērtības);

                                                                                                              B zemsprieguma elektrodrošības grupa (Bz);
                                                                                                              B augstsprieguma elektrodrošības grupa (B);
                                                                                                              C zemsprieguma elektrodrošības grupa (Cz);
                                                                                                              C augstsprieguma elektrodrošības grupa (C).

                                                                                                              B un C augstsprieguma elektrodrošības grupas dod tiesības strādāt arī zemsprieguma ietaisēs.

                                                                                                              Izsniedzamais dokuments: apliecība

                                                                                                               

                                                                                                              Mācību maksa:

                                                                                                              • pirmreizēja atestācija – 70,00 EUR + PVN,

                                                                                                              • atkārtota atestācija – 40,00 EUR + PVN.

                                                                                                              • pirmreizēja atestācija uz A grupu – 40,00 EUR + PVN.

                                                                                                              Cena norādīta par vienu personu, vienam mācību kursam. Atbilstoši personu skaitam tiek piemērotas atlaides gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, par to atsevišķi iepriekš vienojoties.
                                                                                                              Ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vajadzības, tiek sagatavots individuāls mācību kursa piedāvājums.

                                                                                                              Jautā mums ko vēlies apgūt, mēs palīdzēsim!

                                                                                                              PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

                                                                                                              FIZISKA PERSONA


                                                                                                               *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                               JURIDISKA PERSONA


                                                                                                                *Jūsu personas dati netiks izplatīti trešajām personām un tiks izmantoti tikai ’’Mācību centra Liepa’’ kursu nodrošināšanai.

                                                                                                                 

                                                                                                                IZMANTO ARĪ E-VIDES IESPĒJAS! APGŪSTI PATSTĀVĪGI VIDEO KURSU ELEKTRODROŠĪBA UN AIZPILDI TESTU!

                                                                                                               30
                                                                                                               Oktobris
                                                                                                               Oktobris
                                                                                                               Oktobris
                                                                                                               RADĪT APMĀCĪBAS KATEGORIJAS

                                                                                                               Kategorijas

                                                                                                               Ielikt filtru
                                                                                                               < 2021 >
                                                                                                               Jūlijs-Augusts
                                                                                                               «
                                                                                                               »
                                                                                                               • Nav Notikumu

                                                                                                               MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI (TIEŠSAISTĒ LIETOTNĒ ZOOM) UN E-VIDĒ! WWW.EAPMACIBAS.MCLIEPA.LV