Sensitīvi dati ir informācija par personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi, tie ir visi dati, pēc kuriem var identificēt cilvēku un ir īpašas kategorijas dati, kuru apstrāde tiek ierobežota un apstrādes pārkāpumu gadījumā sagaidāms bargāks sods.

No citiem datiem šie atšķiras ar to, ka satur privātu informāciju, kas var tikt ļaunprātīgi izmantota, piemēram, diskriminējot darba tirgū. Atšķirība no iepriekšējā regulējuma ir tā, ka regulā sensitīvo datu uzskaitījums ir izvērsts, papildinot ar ģenētiskajiem un biometriskajiem datiem, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, piemēram, pirkstu nospiedumi.

Šādu īpašo kategoriju personas datu apstrādi regula aizliedz, izņemot tās 9. panta 2. punktā noteiktajos gadījumos, piemēram:

  • persona ir devusi nepārprotamu piekrišanu savu personas datu apstrādei;
  • persona savus datus ir apzināti publiskojusi;
  • tiesību akti paredz noteiktu datu apstrādi konkrētā nolūkā, lai īstenotu pārziņa vai datu subjekta tiesības nodarbinātības, sociālās aizsardzības, veselības aprūpes jomā;
  • tiesību akti paredz konkrētu datu apstrādi sabiedrības interesēs;
  • aizstāvot savas likumīgās tiesības, ceļot prasību tiesā u.c.

Visiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar datu profilēšanu, apstrādā sensitīvos fizisko personu datus vai datus par sodāmībām, kā arī publiskā sektora pārziņiem obligāti jāieceļ datu aizsardzības speciālists.
Juridiskām personām sodi par personas datu apstrādes pārkāpumiem var sasniegt 4% no uzņēmuma apgrozījuma vai pat 20 miljonus eiro.

“Mācību centrā Liepa” ir viens no nedaudzajiem mācību centriem, kurš piedāvā datu aizsardzības speciālista apmācības. Kursa ietvaros tiek apskatīti teorētiskie jautājumi un praktiskie piemēri. Par kursa apgūšanu tiks izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām, kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas. Mācību norise: no 27. augusta līdz 06. septembrim, Braslas iela 24C, Rīga. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet +371 20225542, vai rakstiet evita@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

SAISTĪTIE RAKSTI