17/02/2021
Darba-aizsardziba

DARBA AIZSARDZĪBA. EKONOMISKAIS IZDEVĪGUMS.

Vai darba aizsardzība ir tikai zaudējumi? Vai arī no tās var gūt kādu labumu? Latvijā vairums darba devēju uzskata, ka darba aizsardzība ir izdevumi, nevis iespēja, […]
06/02/2021

DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMA. KAS JĀZINA JAUNIZVEIDOTĀ UZŅĒMUMA VADĪTĀJAM?

Darba aizsardzības likums nosaka, ka darba aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi. Darba aizsardzības sistēmai ir jābūt […]
25/01/2021

CIK DAŽĀDI DARBA VIDES RISKI IR MUMS APKĀRT?

Darba devējam ir jānodrošina droša darba vide, kā arī pašiem nodarbinātajiem ir jāievēro darba aizsardzības prasības un jārūpējas par savu veselību un drošību darbā. Kas ir […]
18/12/2020

ĪPAŠS RISKS. DARBA DEVĒJA PIENĀKUMI.

Darba aizsardzības likuma 1. panta 19. punkts nosaka, ka īpašs risks ir darba vides risks, kas saistīts ar tādu paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai tādu […]
10/12/2020

KĀDA IR PIEĻAUJAMĀ GAISA TEMPERATŪRA ĀRPUS TELPĀM ZIEMĀ?

Iestājoties gada aukstajiem mēnešiem, aktuālāks jautājums kļūst par to, kāda ir pieļaujamā gaisa temperatūra ārpus telpām ziemā? Darba aizsardzības normatīvie akti nosaka, ka darba devējam ir […]
27/11/2020

KĀDĀ GADĪJUMĀ DARBA DEVĒJAM IR JĀIESAISTA KOMPETENTA INSTITŪCIJA?

Kompetento institūciju darba devējs parasti piesaista gadījumā, ja pašam nav vajadzīgo zināšanu vai nav darba aizsardzības speciālista uzņēmumā. Tomēr atsevišķās komercdarbības nozarēs darba devējam ir obligāti […]
20/08/2020

DARBA AIZSARDZĪBA BŪVNIECĪBĀ. EDLUS IEVIEŠANA UN REZULTĀTI