20/08/2020

DARBA AIZSARDZĪBA BŪVNIECĪBĀ. EDLUS IEVIEŠANA UN REZULTĀTI

Darba aizsardzība būvniecībā ir ļoti sarežģīta joma. Traumatisms un letālo nelaimes gadījumu skaits, būvniecības nozarē ir viens no visaugstākajiem valstī. Laika posmā no 2015. gada līdz […]
29/06/2020

PIEĻAUJAMĀ GAISA TEMPERATŪRA TELPĀS VASARĀ

Beidzot pienākusi vasara! Daļa kolēģu bauda atvaļinājumu – jūra, ceļojumi, piedzīvojumi, bet daļa strādā un uz šo laiku raugās citādāk. Valsts darba inspekcija šajā laikā saņem […]
08/06/2020

DARBA AIZSARDZĪBA BŪVNIECĪBĀ. VALSTS DARBA INSPEKCIJA UZSĀK PĀRBAUDES BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMOS.

Latvijā nelaimes gadījumi galvenokārt notiek nodarbināto nepietiekamas uzmanības un noteikto darba aizsardzības prasību neievērošanas dēļ. Darba aizsardzība būvniecībā ir sarežģīta joma. Traumatisms būvniecības nozarē ir viens […]
28/05/2020

ATTĀLINĀTAIS DARBS. APMIERINĀTĪBA AR DARBU.

Šī gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumā. Grozījumos tiks definēts attālinātais darbs, tā jēdziens, kā arī noteikts, kā darbiniekam un darba devējam jāsadarbojas […]
13/05/2020

BŪVSPECIĀLISTU SERTIFICĒŠANA. KOMPETENCI PAAUGSTINOŠIE PASĀKUMI

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu būvniecību un, lai tiktu uzlabota būvspeciālistu sertificēšana un patstāvīgās būvprakses uzraudzība, 2018. gada 20. martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi […]
12/05/2020

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Esi atbildīgs! Kopīgi pārvarēsim šo situāciju! Ar šādiem un daudz dažādiem saukļiem ikviens tiek aicināts atbildīgi rīkoties un sekmēt ārkārtas situācijas pārvarēšanu. Kādas ir darba aizsardzības […]
10/03/2020

ATTAISNOTIE IZDEVUMI PAR IZGLĪTĪBU. IZMANTO IESPĒJU!

Marts ir ne tikai pavasara mēnesis, bet arī nu jau vislatvijas trauksmainākais čeku iesniegšanas mēnesis, kad Elektroniskās deklarēšanas sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties liels lietotāju skaits un […]