04/03/2019

ELEKTRIĶU KURSI – PERSPEKTĪVAS UN IESPĒJAS

Enerģētikas nozare ir viena no bīstamajām nozarēm, kurā tiek nodarbināti liela daļa speciālistu. Katru gadu aptuveni 40% nelaimes gadījumu notiek apmācību nepilnību, kā arī darba aizsardzības prasību […]
16/02/2019

ELEKTROENERĢIJAS CENA ŠOGAD. VAI MAKSĀSIM MAZĀK?

Elektrodrošība un elektroenerģijas cenu kāpums šī gada sākumā bija aktuāls jautājums daudziem, kā nu ne, ja cena ir palielinājusies aptuveni par 33%. Finansiālais faktors ir nozīmīgs […]
29/11/2018

NO 2019. GADA JANVĀRA PIEAUGS ELEKTROENERĢIJAS CENA APTUVENI PAR 33%

Elektroenerģijas cena un tās izmaiņas – aktuāls jautājums, kurš izskanējis masu medijos. Pamatoti, jo no 2019. gada janvāra, par elektroenerģiju maksāsim vairāk (apmēram 33%). 2018. gadā […]
17/09/2018

ŠOGAD REĢISTRĒTI 29 ELEKTROTRAUMU GADĪJUMI

AS “Sadales tīkls” jaunākā publiskā informācija liecina, ka šogad uzņēmums ir reģistrējis jau 29 elektrotraumu gadījumus (9 no cietušajiem ir bērni), kuri gūti lietotāju elektroietaisēs. Diemžēl […]
31/08/2018

CIK BIEŽI JĀVEIC ELEKTROINSTALĀCIJAS PĀRBAUDE?

31/08/2018

KAS DRĪKST VEIKT ELEKTROINSTALĀCIJAS PĀRBAUDI?

30/08/2018

KĀ TIEK PIEŠĶIRTAS ELEKTRODROŠĪBAS GRUPAS?

Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude. Kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude un piešķirta elektrodrošības grupa, nosaka MK Nr. […]
WhatsApp WhatsApp