Datu aizsardzība medicīnā ir sarežģīta joma. Šā gada 12. aprīlī  stājās spēkā grozījumi, kas paredz, ka veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem kvītī vairs nebūs jānorāda pacienta vārds, uzvārds un personas kods.

Grozījumi veikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” Noteikumos ir svītrots 71.5. apakšpunkta teksts “Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs par sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem reģistrētajā kvītī un elektroniski sagatavotajā reģistrētajā kvītī norāda preču pircēja vai pakalpojumu saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu”.

Izmaiņas bija nepieciešamas, lai samazinātu administratīvo slogu ģimenes ārstiem un citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ar mazu apgrozījumu un, lai tiktu sakārtota datu aizsardzība medicīnā. Pacienta vārds, uzvārds un personas kods ir veselības dati, kurus nedrīkst apstrādāt bez paša pacienta piekrišanas. Pacienta vārds, uzvārds un personas kods kvītī ir jāraksta pēc paša pacienta pieprasījuma.

Noteikumi attiecas apmēram uz 1200 ģimenes ārstiem un uz 956 citu ārstu speciālistu praksēm, kas atbilst noteikumu Nr. 96 82.1.3. apakšpunkta prasībām (pakalpojumu sniedzēji ar mazu apgrozījumu), un aptuveni 1000 veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem (lietošanā ir aptuveni 1700 elektroniskās ierīces un iekārtas).

Datu aizsardzība medicīnā ir nozīmīgs jautājums, kuram ir nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību, lai nenotiktu ļaunprātīga datu apstrāde. Noteikti ir jāturpina izglītot sabiedrība un uzņēmēji šo jautājumu sakārtošanā.

“Mācību centrā Liepa” ir viens no nedaudzajiem mācību centriem, kurš piedāvā datu aizsardzības speciālista apmācības. Kursa ietvaros tiek apskatīti teorētiskie jautājumi un praktiskie piemēri. Par kursa apgūšanu tiks izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām, kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet +37120225542, vai rakstiet iveta@mcliepa.lv Mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem. Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI