No 2018. gada 25. maija visā Eiropas Savienībā sāka ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Galvenā un būtiskākā problēma ir tā, ka regulas prasības nav plašākai sabiedrībai saprotamas.

Fizisko personu datu aizsardzības likumā ir noteikts, ka personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Vispārīgajā datu aizsardzības regulā sniegts plašāks skaidrojums (4. panta 1. punkts). Regulas izpratnē identificējama persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru. Nozīmīgs ir identifikators, kas informāciju sasaista ar konkrētu personu.  Ja tāds ir, tad jebkura informācija, kas ir sasaistīta ar identifikatoru, ir konkrētā datu subjekta personas dati. Personas dati ir dažāda informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu. Formula ir vienkārša: Personas dati = identifikators + informācija

Visizplatītākie identifikatori ir vārds, uzvārds, personas kods, taču tie nav vienīgie dati, kas ļauj identificēt personu. Viens pats vārds un uzvārds, kas ir bieži sastopams vēl nebūs personas dati, ja nav papildu informācijas, par kuru konkrēti cilvēku ir runa. Taču, ja šis konkrētais vārds un uzvārds ir sasaistīts ar papildu identifikatoru, piemēram, personas kodu, tie ir personas dati, jo konkrētā persona jau ir identificējama.

Personas dati nav:

  • Jāņa Bērziņa parādsaistības ir 5 000 eiro (trūkst identifikatora, kas nepārprotami norādītu, par kuru Jāni Bērziņu ir runa);
  • mirušais Jānis bija divu bērnu tēvs (nav personas dati, jo persona ir mirusi);
  • SIA “X” ir maksātnespējīgs uzņēmums (uzņēmums nav fiziska, bet juridiska persona);
  • uzņēmuma reģistrācijas numurs;
  • Brīvības iela 15, Rīga;
  • janis99@inbox.lv (nav identificējama sasaiste ar kādu personu);
  • anonimizēti dati.

Iepriekš minētie piemēri var kļūt par personas datiem, ja tie tiek sasaistīti ar konkrētu personu. Piemēram, ja kādā datubāzē ir norādīts, ka Jāņa Bērziņa e-pasta adrese ir janis99@inbox.lv, tad tie kļūst par personas datiem un atkarībā no izmantošanas mērķa piemēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Neskatoties, kādas kategorijas personas datus plānots apstrādāt, jebkuras personas datu apstrādes pamatam ir jābūt tiesiskam.

“Mācību centrā Liepa” ir viens no nedaudzajiem mācību centriem, kurš piedāvā datu aizsardzības speciālista apmācības. Kursa ietvaros tiek apskatīti teorētiskie jautājumi un praktiskie piemēri. Par kursa apgūšanu tiks izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām, kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas. Mācību norise: no 2018. gada 26. jūlija līdz 07. augustam, Braslas iela 24C, Rīga. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 20225542, vai rakstiet evita@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

SAISTĪTIE RAKSTI