Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs spēkā ir Vispārīgā datu aizsardzības regula. Regula nodrošina paaugstinātu personas datu aizsardzības līmeni. Mūsdienu digitālās attīstības apstākļos, datu aizsardzība ieņem būtisku lomu. Personas dati var tikt vienkārši pārsūtīti un glabāti jebkurā pasaules malā. Regula paredz papildu nosacījumus, lai datus nosūtītu uz trešajām valstīm.

Pirmkārt, datu aizsardzības tiesībās ar datu nosūtīšanu saprot tā saucamo juridisko nodošanu. Dati tiek nodoti kādam trešajam pārstāvim attiecīgajā valstī. Piemēram, slēdzot bankas karšu līgumus, bankām būs nepieciešams nodot transakciju datus karšu sistēmai, kas var tikt bāzēta ārpus ES/EEZ.

Otrkārt, datu faktisku novietošanu vai glabāšanu ārpus ES/EEZ. Situācijas, kad dati paliek pārziņa kontrolē, tomēr fiziski tie atrodas vai ir darīti pieejami citā valstī. Piemēram, ja pārzinis īrē vai pats ir iegādājies serveri un novietojis to valstī ārpus ES/EEZ, tā tiek uzskatīta par datu nodošanu trešajai valstij.

Datu aizsardzība un personas datu nosūtīšana uz trešo valsti īpaši aktuāla kļuvusi pieaugot riskam, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES varētu notikt bez vienošanās. Ja tas tā notiks, tad no 30. marta datu plūsma uz Apvienoto Karalisti tiks uzskatīta par datu pārsūtīšanu uz trešo valsti un būs nepieciešams veikt papildu juridiskus un tehniskus drošības pasākumus.

Datu aizsardzība ir sarežģītāka gadījumos, kad personu dati tiek nosūtīti ārpus ES/EEZ. Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz datu pārziņa pienākumu ieviest papildu drošības pasākumus. Tas tiek darīts, lai pārliecinātos, ka ES iedzīvotāju personas datu apstrādē arī trešajās valstīs tiks piemērots līdzvērtīgs fizisko personu datu aizsardzības līmenis – datu apstrāde būs likumīga un samērīga, dati būs drošībā, tiks ievērotas datu subjekta tiesības kontrolēt savus datus.

Vispārīgie principi, kā būtu nodrošināms atbilstošs fizisko personu datu aizsardzības līmenis pēc to nosūtīšanas no ES uz trešajām valstīm, izklāstīti Vispārīgās datu aizsardzības regulas V nodaļā. Datu aizsardzība ir nozīmīgs jautājums, kuram ir nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību, lai tiktu veikta pareiza datu apstrāde.

“Mācību centrā Liepa” ir viens no nedaudzajiem mācību centriem, kurš piedāvā datu aizsardzības speciālista apmācības. Kursa ietvaros tiek apskatīti teorētiskie jautājumi un praktiskie piemēri. Par kursa apgūšanu tiks izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām, kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas. Tuvākie kursi no 15. aprīļa Braslas ielā 24C, Rīgā. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet +37120225542, vai rakstiet iveta@mcliepa.lv Mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem. Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI