Datu valsts inspekcija, lai veicinātu sabiedrības izpratni par personas datu aizsardzības speciālista pienākumiem un tiesībām ir izstrādājusi informatīvu materiālu pārziņiem par amata aprakstā iekļaujamo informāciju, ieceļot personas datu aizsardzības speciālistu.
Datu valsts inspekcijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji 2017.gada 6.decembra tikšanās laikā ar Latvijas Pašvaldību savienību un pašvaldību pārstāvjiem izrunāja vadlīniju izstrādes nepieciešamību personas datu aizsardzības speciālista amata aprakstam.
Vēršam uzmanību, ka izstrādātais informatīvais materiāls Datu valsts inspekcijas mājas lapā uzskatāms par vadlīnijām personas datu aizsardzības speciālistu amata apraksta saturam, nevis par izmantošanai gatavu amata apraksta formu. Sīkāku informāciju par amata aprakstu lasi šeit…