DATU AIZSARDZĪBA – 25% UZŅĒMUMU UZSKATA, KA VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA UZ TIEM NEATTIECAS

2018. gada 25. maijā stājās spēkā Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas paredz stingrāku kontroli pār fizisko personu datiem un to uzglabāšanu. Joprojām uzņēmējiem ir vērojams izpratnes trūkums un nav skaidrs, ko īsti nozīmē datu aizsardzība. Regulas ieviešanai bija iespēja gatavoties divus gadus. Lielākoties datu aizsardzība uzņēmēju vidū netika izvirzīta kā prioritāte.

Pēc Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas ierosinājuma, pētījumu centrs SKDS veicis aptauju. Aptauja tika veikta, lai noskaidrotu, kā veikusies Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešana un kāda ir uzņēmēju izpratne. Aptaujā piedalījās visu veidu uzņēmumi gan ražošanas, gan pakalpojumu jomā.

Ar pētījumu iepazinusies arī Datu valsts inspekcija un secinājusi, ka aina ir diezgan dramatiska. Pētījumā atklāts, ka 25% uzņēmumu uzskata, ka regulas prasības uz tiem neatteicas, lai gan ieguldīts liels darbs informēšanām gan Latvijā, gan visā Eiropas Savienības līmenī. 9% uzņēmumu nekas nav veikts, lai nodrošinātu atbilstību regulai.

Apkopojot aptaujas datus secināts, ka jāturpina uzņēmēju izglītošana datu aizsardzības jautājumos. Lielākās problēmas sagādā mazie un mikrouzņēmumi, kuri lielākoties domā, ka uz viņiem datu aizsardzība neatteicas. Datu valsts inspekcija plāno pasākumus uzņēmumu informēšanai un izglītošanai, rīkojot semināru sērijas visos reģionos.

Datu aizsardzība un šo jautājumu sakārtošana prasa finanšu līdzekļu investīcijas. Mazajiem un mikrouzņēmumiem var trūkt finanses, lai piesaistītu speciālistus datu aizsardzībā, tāpēc Datu valsts inspekcija sniedz konsultācijas, iespēju robežās palīdzot.

Datu valsts inspekcija cenšas strādāt preventīvi un soda tikai tad, ja konstatē ļaunprātīgas nelikumības. 2018. gadā ir pieņemti lēmumi 97 lietās, 26 gadījumos ir piemērots sods, bet tikai 12 no tiem ir naudas sodi, pārējos gadījumos ir izteikti brīdinājumi. Sodi bija no 70 līdz 2000 eiro apmērā.

Datu aizsardzība ir nozīmīgs jautājums, kuram ir nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību, lai nenotiktu ļaunprātīga datu apstrāde. Noteikti ir jāturpina izglītot sabiedrība un uzņēmēji šo jautājumu sakārtošanā.

“Mācību centrā Liepa” ir viens no nedaudzajiem mācību centriem, kurš piedāvā datu aizsardzības speciālista apmācības. Kursa ietvaros tiek apskatīti teorētiskie jautājumi un praktiskie piemēri. Par kursa apgūšanu tiks izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām, kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas. Tuvākie kursi no 08. aprīļa Braslas ielā 24C, Rīgā. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet +37120225542, vai rakstiet iveta@mcliepa.lv Mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem. Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI