Mūsdienās strauji attīstās digitālās tehnoloģijas un personas datu aizsardzība kļūst par vienu no būtiskākajiem izaicinājumiem. Šobrīd aizvien vairāk tehnoloģiju attīstība ietekmē biznesa vidi – notiek saziņa ar klientu, preču pasūtīšana un piegāde, norēķini. Kā nodrošināt sava biznesa drošību interneta vidē? Eksperti iesaka trīs soļus, kas jāveic, lai šo risku mazinātu – liekās informācijas izdzēšana, darba un privātās informācijas uzglabāšana atsevišķi un darbinieku apmācīšana.

Liekās informācijas izdzēšana

Apkopot un glabāt tikai nepieciešamo informāciju – šādu pieeju praktizēt iesaka Vispārējā datu aizsardzības regula. Eksperti iesaka, piemēram, telefonā atstāt tās lietotnes, kuras patiešām tiek ikdienā izmantotas, bet pārējās izdzēst, lai neradītu liekus drošības draudus un netiktu apdraudēta personas datu aizsardzība. Šāda pieeja būtu vērtīga arī citu dažādu dokumentu sagatavošanā, taču, ja tas nav iespējams, tad ieviest šo dokumentu kopsavilkumus.

Darba un privātās informācijas uzglabāšana

Mobilais tālrunis mūsu ikdienā ir kļuvis par galveno komunikācijas ierīci – tālrunis tiek lietots gan darba, gan privātām vajadzībām. Piešķirot darbiniekam mobilo tālruni, tiek atrunāti lietošanas nosacījumi un darba devējs nodrošina ar drošu programmatūru, taču drošu lietošanas nosacījumu ievērošana kļūst par katra darbinieka atbildību. Ja darbinieks pienākumu veikšanai izmanto privātās ierīces, tad kļūst grūtāk nodrošināt informācijas drošību, tad šādā gadījumā ir jānošķir darba un privātā informācija, izveidojot divus atsevišķus lietotāja profilus un īpaši svarīgas informācijas piekļuvei nepieciešama papildu parole vai cita drošības pārbaude. Speciālisti iesaka izmantot modernus ierīces atbloķēšanas risinājumus – biometriskās metodes. Noderīgi ir arī izveidot iespēju attālināti piekļūt ar darbu saistītai informācijai ierīcēs uzņēmuma IT speciālistiem. Tas ļaus operatīvi izdzēst to situācijās, ja ierīce ir pazudusi vai, kad darba attiecības tiek pārtrauktas.

Darbinieku apmācības

Personas datu aizsardzība un digitālās drošības apmācības ir ļoti būtiskas jebkurā uzņēmumā. Pastāv daudz un dažādas krāpšanas metodes, kuras mainās ļoti strauji un tāpēc nozīmīgi, lai darbinieki būtu informēti par tām. Apmācībām jābūt regulārām un pietuvinātas konkrētam, reālam biznesam, nevis tikai akadēmisku zināšanu apgūšanai. Visbiežāk digitālās drošības apmācības ietver tādas tēmas kā iekārtu drošība, paroļu izveide un uzglabāšana, droša interneta lietošana. Lietotnes, kas padara mūsu dzīvi vieglāku, var sākt izmantot informāciju, kuras piekļuvei paši lietotāji neuzmanības pēc devuši atļauju.

Personas datu aizsardzība un drošība internetā ir svarīgi jautājum, kuriem ir nepieciešams pievērst īpašu uzmanību, lai nenotiktu ļaunprātīga datu apstrāde.

“Mācību centrā Liepa” ir viens no nedaudzajiem mācību centriem, kurš piedāvā datu aizsardzības speciālista apmācības. Kursa ietvaros tiek apskatīti teorētiskie jautājumi un praktiskie piemēri. Kursa ietvaros tiek pastiprināti akcentēti jautājumi, kuri skar drošu interneta lietošanu. Par kursa apgūšanu tiks izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām, kursants var veikt visas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas. Tuvākie kursi – no 18. februāra Braslas ielā 24C, Rīgā. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet +371 25446635, vai rakstiet iveta@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI