30/10/2018

SODU APMĒRI DARBĀ AR DABASGĀZI

Dzīvība – dārgākais, kas mums dots! Bieži problemātiskos jautājumus aktualizē tikai tad, kad jau ir notikusi nelaime. Absurds, jo bīstamās situācijas noteikti ir iespējams novērst pašos […]
22/10/2018

VAI ESI GATAVS APKURES SEZONAI?

Iestājoties aukstam laikam, pieaug arī to ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanu, piemēram, netīrītiem dūmvadiem, bojātu apkures ierīču lietošanu. Ļoti būtiski ir […]
22/10/2018

CIK MAKSĀ DABASGĀZE?

No 2018. gada 01. jūlija pieauga dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām. Ja mājsaimniecības gāzes patēriņš ir līdz 500 kubikmetru gadā, dabasgāzes izmantošanai par kurināmo tarifs (ieskaitot akcīzes nodokli […]
22/10/2018

KAS IR GĀZBĪSTAMIE DARBI?

Latvijas Standarts LVS 445-1:2011 par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, […]
22/10/2018

GĀZBĪSTAMIE DARBI – KAM UN KUR APGŪT?

Latvijas Standarts LVS 445-1:2011 par „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” nosaka, […]
21/10/2018

ATBILDĪGĀ PERSONA PAR GĀZES SAIMNIECĪBU – PIENĀKUMI

Ministra kabineta noteikumi Nr. 78 paredz, ka par gāzes saimniecību atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā pārbauda lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu un instruē personas, kas ekspluatē […]
17/09/2018

ŠOGAD REĢISTRĒTI 29 ELEKTROTRAUMU GADĪJUMI

AS “Sadales tīkls” jaunākā publiskā informācija liecina, ka šogad uzņēmums ir reģistrējis jau 29 elektrotraumu gadījumus (9 no cietušajiem ir bērni), kuri gūti lietotāju elektroietaisēs. Diemžēl […]
WhatsApp WhatsApp