DATU AIZSARDZĪBA

31/08/2019

IZMAIŅAS PERSONAS DATU APSTRĀDEI KRIMINĀLPROCESĀ UN ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROCESĀ

Personas datu aizsardzība joprojām ir aktuāls temats jebkurā uzņēmējdarbības nozarē. Šī gada 5. augustā stājās spēkā jauns likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma […]
23/07/2019

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA MEDICĪNĀ. GROZĪJUMI MEDICĪNISKO DOKUMENTU LIETVEDĪBAS KĀRTĪBĀ

Personas datu aizsardzība medicīnā ir sarežģīta joma. No 2018. gada 25. maija visā Eiropas Savienībā sāka ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Šī gada 20. jūlijā […]
25/05/2019

DATU AIZSARDZĪBA – “GOOGLE” APTUR “ANDROID OS” LICENCI “HUAWEI”.

Datu aizsardzība un privātās dzīves neaizskaramība ir nozīmīgas pamattiesības. 2018. gada 25. maijā stājās spēkā digitālajam laikmetam pielāgotie ES datu aizsardzības noteikumi, kas nostiprina iedzīvotāju tiesības un vienkāršo […]
24/05/2019

DATU AIZSARDZĪBA – APRIT GADS KOPŠ SĀK PIEMĒROT VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS PRASĪBAS

2019. gada 25. maijā aprit gads kopš sāka piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Datu aizsardzība ir sarežģīta joma un daudzi regulas stāšanos spēkā gaidīja ar […]
16/05/2019

DATU AIZSARDZĪBA JOPROJĀM IR JĀIEVĒRO EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠVĒLĒŠANU LAIKĀ

2019. gada 25. maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Tās būs pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas stāšanās spēkā. Datu aizsardzība ir viens no Eiropas […]
14/05/2019

DATU AIZSARDZĪBA. EID KARTE BŪS OBLIGĀTS DOKUMENTS

No 2018. gada 25. maija visā Eiropas Savienībā sāka ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Joprojām ir vērojams izpratnes trūkums un nav skaidrs, ko īsti nozīmē […]
16/04/2019

DATU AIZSARDZĪBA MEDICĪNĀ. IZMAIŅAS – PACIENTA PERSONAS DATUS KVĪTĪ NERAKSTA

Datu aizsardzība medicīnā ir sarežģīta joma. Šā gada 12. aprīlī  stājās spēkā grozījumi, kas paredz, ka veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem kvītī vairs nebūs jānorāda pacienta vārds, uzvārds un […]