VAI VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS STĀŠANĀS SPĒKĀ IETEKMĒ DARBA AIZSARDZĪBAS DOKUMENTU AIZPILDĪŠANU?

No šī gada 25. maija visā Eiropas Savienībā sāka ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.  Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta pirmajā daļā ir sniegts termina (personas dati) skaidrojums. Faktiski ar personas datiem saprot jebkuru informāciju, kas tiešā vai netiešā veidā ļauj identificēt fizisku personu, piemēram,  vārds, uzvārds un personas kods. Visizplatītākie identifikatori ir vārds, uzvārds, personas kods, taču tie nav vienīgie dati, kas ļauj identificēt personu. Viens pats vārds un uzvārds, kas ir bieži sastopams vēl nebūs personas dati, ja nav papildu informācijas, par kuru konkrēti cilvēku ir runa, taču, ja šis konkrētais vārds un uzvārds ir sasaistīts ar papildu identifikatoru, piemēram, personas kodu, tie ir personas dati, jo konkrētā persona jau ir identificējama.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu, datu apstrādes pamatprincipi nemainās. Dati arī turpmāk ir jāvāc konkrētiem, skaidriem un leģitīmiem nolūkiem. Darba aizsardzības un darba tiesību kontekstā datu apstrāde ir likumīga, lai darba devējs izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram:

  • reģistrētu veikto instruktāžu darba aizsardzībā instruktāžu reģistrācijas žurnālos;
  • sagatavotu dokumentus, lai nosūtītu darbiniekus uz obligātajām veselības pārbaudēm;
  • sagatavotu aktu par  nelaimes gadījuma darbā  u.c.;
  • sagatavotu darba līguma vai cita veida līgumu.

Līdz ar to, aizpildot dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, darba devējs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības nepārkāpj.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu programma” 60 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma. Kursus vada 7 profesionāli pasniedzēji ar lielu teorētisko un praktisko pieredzi kursu tematikā, katras jomas profesionāļi. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Nākamā grupa mācības uzsāk 15. augustā, Braslas ielā 24C, Rīgā, un tiek piedāvāta īpaša izdevīga vasaras cena – 20% Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

SAISTĪTIE RAKSTI