Olivers Lapčinskis

“Mācību centrs Liepa” pasniedzējs

Elektroenerģijas lietošana un elektroiekārtu darbība saistīta ar paaugstinātiem riskiem. Elektroietaišu inspicēšana (profilaktisko mērījumu veikšana, apsekošana) būtiski samazina nelaimes gadījumu riskus, pagarina iekārtu ekspluatācijas laiku, savlaicīgi brīdina par iespējamām problēmām, ļaujot novērst nelaimes gadījumus un neplānotas izmaksas.

Kārtību, kādā veicami elektrotehniskie mērījumi, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 – “Ugunsdrošības noteikumi” (4.1. pants – Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce). Noteikumu 56. punktā minēts, ka elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide, tad reizi divos gados un, ja ķīmiski agresīva vide, tad reizi gadā. Par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu.

Ar cieņu,
Olivers Lapčinskis
“Mācību centrs Liepa” pasniedzējs