Olivers Lapčinskis

“Mācību centrs Liepa” pasniedzējs

Gan elektroinstalācijas pārbaudi, gan elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt persona, kura ir apmācīta rīkoties ar mērlīdzekļiem vai ieguvis sertifikātu LEEA vai LEB un atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1041 prasībām ir ieguvusi attiecīgo elektrodrošības grupu.

Ar cieņu,
Olivers Lapčinskis
“Mācību centrs Liepa” pasniedzējs