SANDRA OŠA
“Mācību centrs Liepa”
Darba aizsardzības vecākā speciāliste

Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 nosaka, ka neplānoto instruktāžu darba aizsardzībā organizē un, ja nepieciešams, instrukciju saturu pārskata un aktualizē, ja:

  • nodarbinātajiem mainās darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, tehnoloģiskais vai darba process vai rodas citi faktori, kas var ietekmēt nodarbinātā drošību;
  • noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība (instruktāžu veic tiem nodarbinātajiem, kuriem ir līdzīgi darba apstākļi vai kuru darbs saistīts ar notikušo nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto arodslimību);
  • nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas ilgāks par 60 kalendāra dienām, bet darbos ar bīstamām iekārtām vai paaugstinātas bīstamības darbos – uz laiku, kas ilgāks par 45 kalendāra dienām.

Svarīgi atcerēties, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 paredz, ja nodarbinātā zināšanas pēc instruktāžas darba vietā ir neapmierinošas un var radīt risku viņa vai citu nodarbināto drošībai un veselībai, viņam aizliegts uzsākt darbu un instruktāža jāveic atkārtoti.

Ar cieņu,
Sandra Oša
“Mācību centrs Liepa” Darba aizsardzības vecākā speciāliste