Sandra Oša

“Mācību centrs Liepa” Darba aizsardzības vecākā speciāliste

Darba vides risku novērtēšana ir process, kura ietvaros regulāri tiek pārbaudītas darba vietas, nosaka tajās riska faktorus, izlemj, kādi riska faktori rada vai var radīt risku nodarbināto veselībai, izvērtē riska iestāšanās varbūtību, tā iespējamo seku smaguma pakāpi un riska līmeni, veic darba aizsardzības pasākumus risku novēršanai vai samazināšanai.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 660 nosaka, ka darba devējs ne retāk kā reizi gadā plāno darba vides iekšējo uzraudzību, lemjot par darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā, darba aizsardzībai nepieciešamajiem resursiem, atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītajiem jautājumiem. Darba vides riska novērtējums tiek veikts:

  • praktiski uzsākot citu darbības veidu (jāvērtē tikai attiecīgajā darba vietā);
  • ja ir radušās pārmaiņas darba vidē (piemēram, mainījušies darba procesi, metodes, darba aprīkojums, ķīmisko vielu un maisījumu izmantošana, būtiski pārkārtota darba vieta) (jāvērtē tikai attiecīgajā darba vietā);
  • ja konstatē apstākļu pasliktināšanos darba vidē vai neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (jāvērtē tikai attiecīgajā darba vietā);
  • ja noticis nelaimes gadījums darbā (jāvērtē tikai attiecīgajā darba vietā).

 

Ar cieņu,
Sandra Oša
Mācību centrs Liepa” Darba aizsardzības vecākā speciāliste