2019. gada 31. maijā, Saeimas Tautsaimniecības komisijā tika iesniegti priekšlikumi 30 grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā. Elektrodrošība un elektroenerģijas cenu kāpums šī gada sākumā bija aktuāls jautājums daudziem. Elektroenerģijas cena palielinājās aptuveni par 33 %. Elektrodrošība ir saistīta ar jebkuru uzņēmējdarbības jomu un to ir ietekmējis elektroenerģijas cenu kāpums.

Uzņēmēji un mājsaimniecības Latvijā maksā lielākos elektroenerģijas rēķinus Baltijas valstu vidū. Lai stiprinātu uzņēmējdarbību un atslogotu mājsaimniecību tēriņus, tiek plānota elektroenerģijas tarifu samazināšana, lai nodrošinātu ilgtspējīgu elektroenerģijas tirgu.

Šī gada 31. maijā iesniegtie grozījumi tika izstrādāti atbilstoši pieciem noteiktiem rīcības virzieniem elektroenerģijas tirgus reformai:

  • elektroenerģijas gala patērētāju izmaksu samazināšana;
  • efektīva valsts atbalsta sistēmas kontrole;
  • stingrākas prasības atbalsta saņēmējiem;
  • atbalsta apmēra ierobežošana;
  • veicinoši apstākļi elektrostaciju darbam ārpus valsts atbalsta sistēmas.

Papildus grozījumiem ieplānotas arī iniciatīvas, kas saistās ar enerģētikas politikas īstenošanas, tostarp OI uzraudzības, funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam, OIK likmes mazināšanu, izmantojot valsts gūtos PVN ieņēmumus par OIK daļu elektrības rēķinos, kā arī pēc vairākām darba grupām šobrīd Ekonomikas ministrija gaida aprēķinus fiskālajai ietekmei uz valsts budžetu no AS “Augstspriegumu tīkls”, AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls” par sadales un pārvades tarifu mazināšanu.

Izstrādes procesā šobrīd ir arī grozījumi Ministra kabineta  noteikumos Nr. 221 un Nr. 262 attiecībā uz atbalsta kontroli, kā arī drīzumā tiks uzsākts darbs pie grozījumiem citos normatīvajos aktos, piemēram, Ministra kabineta noteikumos Nr. 240, Dabas resursu nodokļa likumā.

Elektrodrošība un enerģētikas joma nebūtu iedomājama bez kvalificētiem elektrodrošības speciālistiem, kuri veic dažādus tehniskos un administratīvos darbus, lai pakalpojums tiktu nodrošināts. “Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Elektrodrošība (A, Bz, B, Cz, C)”. Kursus vada pasniedzējs, praktiķis, kurš enerģētikas nozarē strādā vairāk kā 12 gadus. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus, tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Nākamie kursi – 19. jūnijā, Braslas ielā 24C, Rīgā. Lai saņemtu sīkāku informāciju par kursiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI