AS “Sadales tīkls” jaunākā publiskā informācija liecina, ka šogad uzņēmums ir reģistrējis jau 29 elektrotraumu gadījumus (9 no cietušajiem ir bērni), kuri gūti lietotāju elektroietaisēs. Diemžēl četriem pieaugušajiem un diviem bērniem nelaimes gadījuma sekas ir letālas. Elektrotraumas ir gūtas lietotāju elektroietaisēs un ir saistītas ar elektroiekārtu un to izolācijas bojājumiem, pieskaršanos atkailinātiem vadiem vai bojātām kontaktligzdām. AS “Sadales tīkls” katru gadu reģistrē vairākus desmitus elektrotraumu negadījumu, kuri notikuši lietotāju elektroietaisēs. 2017. gadā reģistrēti 59 elektrotraumu gadījumi, tostarp pieci bija ar letālu iznākumu. 22 no cietušajiem bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, savukārt 2016. gada statistika – 55 cietušie, tajā skaitā 14 bērnu.

Nāvējošās elektrotraumas gūtas ikdienas situācijās, piemēram, pieskaroties nesazemētam boileram un veļas mašīnai, mazgājot mājas fasādi ar augstspiediena sūkni, pieskaroties atkailinātiem vadiem.

Būtiski ir ievērot drošības pasākumus gan ikdienas situācijās, gan profesionālajā darbībā. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1041 nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības. Šī noteikuma izpratnē patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa. Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa, pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs un piedāvā kursus “Elektrodrošība (A, Bz, B, Cz, C)”. Kursus vada pasniedzējs, praktiķis, kurš enerģētikas nozarē strādā vairāk kā 12 gadus. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus, tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Nākamie kursi 19. septembrī (latviešu valodā), Braslas ielā 24C, Rīgā. Lai saņemtu sīkāku informāciju par kursiem, izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI