30/08/2018

KĀ TIEK PIEŠĶIRTAS ELEKTRODROŠĪBAS GRUPAS?

Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude. Kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude un piešķirta elektrodrošības grupa, nosaka MK Nr. […]
23/08/2018

KĀDI AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI IR NEPIECIEŠAMI DARBAM AR ELEKTROIETAISĒM?

22/08/2018

SPRIEGUMAKTĪVS DARBS. APMĀCĪBA UN KVALIFIKĀCIJA SPRIEGUMAKTĪVAM DARBAM.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 1041 paredz, ka spriegumaktīvs darbs ir darbs, kura veikšanas laikā darbu izpildītājs ir tiešā saskarsmē ar atklātām spriegumaktīvām daļām vai arī iesniedzas spriegumaktīva […]
29/07/2018

ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI. KAS TIE IR?

04/04/2016

NODARBĪBU KALENDĀRS

16/03/2016

Par mums

16/12/2015

KONTAKTI | RĪGA