SANDRA OŠA

“Mācību centrs Liepa” Darba aizsardzības vecākā speciāliste


Lai nodrošinātu iegūto rezultātu objektivitāti, precizitāti un ticamību, darba vides mērījumi jāveic akreditētām testēšanas laboratorijām pēc standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Latvijas nacionālā akreditācijas biroja akreditēto laboratoriju saraksti un akreditācijas sfēras atrodamas biroja mājas lapā www.latak.lv.

Ar cieņu,
Sandra Oša
“Mācību centrs Liepa” Darba aizsardzības vecākā speciāliste

SAISTĪTIE RAKSTI

JAUNUMI