DATU AIZSARDZĪBA – APRIT GADS KOPŠ SĀK PIEMĒROT VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS PRASĪBAS

2019. gada 25. maijā aprit gads kopš sāka piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Datu aizsardzība ir sarežģīta joma un daudzi regulas stāšanos spēkā gaidīja ar lielām bažām, jo regula pastiprina pārziņu atbildību un pārkāpumu gadījumā, paredz ļoti lielus naudas sodus.

Diemžēl ļoti daudz pārziņu arī pēc gada joprojām neuzskata, ka datu aizsardzība ir prioritāri risināms jautājums. Lielākā daļa uzņēmumu Latvijā joprojām nav gatavi regulas ieviešanai un ievērošanai. Pārsteidzošu ainu atklāja SKDS un datu aizsardzības biroja “Protectum” 2018. gada nogalē un 2019. gada sākumā kopīgi veiktais pētījums. 25,6% uzņēmums uzskata, ka datu aizsardzība uz to neattiecas un 8,8% nemācēja atbildēt.

Līdz šim Datu valsts inspekcija savā darbībā primāri konsultēja, sniedza atbalstu uzņēmējiem, taču ziņas no Eiropas par pirmajiem lielajiem sodiem un ņemot vērā ievērojamo sūdzību skaitu, saudzējošais pārejas periods tomēr tuvojas beigām.

Šī gada laikā Datu valsts inspekcija ir konsultējusi iedzīvotājus, uzņēmumus, valsts un pašvaldību iestādes un sagatavojusi informatīvus materiālus. 2018. gadā tika izskatītas 1660 sūdzības, konstatēti 26 datu apstrādes vai aizsardzības pārkāpumi, tika piemērots naudas sods 12 gadījumos, 32 gadījumos tika sniegtas rekomendācijas.

Visvairāk datu aizsardzības pārkāpumu saistīti ar:

  • datu noplūdi;
  • neatbilstošu datu apstrādes tiesisko pamatu noteikšanu/to trūkumu;
  • datu subjektu tiesību nepienācīgu nodrošināšanu.

Regulas noteikumi paredz, ka naudas soda apmērs gadījumā, ja netiek ievērota datu aizsardzība, var sasniegt pat 4% no apgrozījuma. Latvijā maksimālais piemērojamais sods lielākajiem uzņēmumiem var sasniegt pat vairāk nekā 30 miljonus eiro.

“Mācību centrā Liepa” ir viens no nedaudzajiem mācību centriem, kurš piedāvā datu aizsardzības speciālista apmācības. Kursa ietvaros tiek apskatīti teorētiskie jautājumi un praktiskie piemēri. Par kursa apgūšanu tiks izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām, kursants var veikt v8isas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas. Tuvākie kursi 10. jūnijā (sākums), Braslas ielā 24C, Rīgā. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet +371 29263834, vai rakstiet iveta@mcliepa.lv Mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem. Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI