PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA MEDICĪNĀ. GROZĪJUMI MEDICĪNISKO DOKUMENTU LIETVEDĪBAS KĀRTĪBĀ

Personas datu aizsardzība medicīnā ir sarežģīta joma. No 2018. gada 25. maija visā Eiropas Savienībā sāka ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Šī gada 20. jūlijā stājās spēkā grozījumi medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībā.

Personas datu aizsardzība medicīnā ir nozīmīgs jautājums, kuram ir nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību, lai nenotiktu ļaunprātīga datu apstrāde. Joprojām ir vērojams izpratnes trūkums un nav skaidrs, ko īsti nozīmē personas datu aizsardzība. Lielākoties personas datu aizsardzība ir grūti izprotama un rada daudz problēmsituāciju.

Grozījumi medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībā ir:

  • turpmāk pacientu medicīniskās kartes vairs nav jāglabā 75 gadus pēc pēdējā veiktā ieraksta;
  • dokumentu uzglabāšanas laiks ir mainīts arī citai medicīniskajai dokumentācijai, piemēram, dzemdību reģistrācijas žurnāls būs jāuzglabā vienu nevis divus gadus, kā tas bija līdz šim;
  • paredzēts arī atteikties no nepieciešamības aizpildīt veidlapas, kas ir zaudējušas savu aktualitāti. Viens no iemesliem – informācija tiek sniegta tiešsaistes režīmā;
  • Tāpat grozījumos ietvertas prasības dokumentu iznīcināšanai un citi precizējumi, kas atvieglos ārstniecības iestāžu darbu.

Grozījumi veikti, lai mazinātu administratīvo un finansiālo slogu ārstniecības iestādēm. Nav novērots pieprasījums par medicīnisko dokumentāciju, kas vecāka par 10 – 12 gadiem. Izmaiņas atbildīs arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām par personu datu uzglabāšanu. Arī medicīniskie ieraksti reti tiek pieprasīti.

“Mācību centrā Liepa” ir viens no nedaudzajiem mācību centriem, kurš piedāvā datu aizsardzības speciālista apmācības. Kursa ietvaros tiek apskatīti teorētiskie jautājumi un praktiskie piemēri. Par kursa apgūšanu tiks izsniegts sertifikāts, kas šobrīd kalpo kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Pēc apmācībām, kursants var veikt v8isas personas datu aizsardzības speciālista funkcijas. Tuvākie kursi 16. septembrī (sākums), Braslas ielā 24C, Rīgā. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet +371 29263834, vai rakstiet iveta@mcliepa.lv Mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem. Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI