Darba aizsardzības likums nosaka, ka darba aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi. Darba aizsardzības sistēmai ir jābūt izveidotai katrā uzņēmumā, neatkarīgi no tā lieluma, darbinieku skaita un darbības veida. Tās organizēšanu var uzņemties pats darba devējs vai darba aizsardzības speciālists (darbinieks, kurš ir ieguvis atbilstošu izglītību darba aizsardzībā), kompetentas institūcija vai kompetenta speciālists. Izvēloties atbilstošāko, jāņem vērā uzņēmuma darbības nozare  un darbinieku skaits.

Nodarbināto skaits uzņēmumā Nebīstamo nozaru uzņēmumi

(NAV IEKĻAUTI MK not. Nr. 99. 1. piel.)

Bīstamo nozaru uzņēmumi

(IR IEKĻAUTI MK not. Nr. 99. 1. piel.)

1-5 ·DAS ar 160 stundu apmācību darba aizsardzībā (arī pats DD)

·DAS ar 60 stundu apmācību darba aizsardzībā (arī pats DD)

·DAS ar augstāko izglītību darba aizsardzībā (arī pats DD)

·Kompetentais speciālists (+ DAAP)

·Kompetentā institūcija (+ DAAP)

·DAS ar 160 stundu apmācību darba aizsardzībā (arī pats DD)

·DAS ar 60 stundu (pamatlīmeņa) apmācību darba aizsardzībā un specializēto zināšanu izglītības programmu saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu 40 stundu apmērā (arī pats DD)

·DAS ar augstāko izglītību darba aizsardzībā (arī pats DD)

·Kompetentais speciālists (+ DAAP)

·Kompetentā institūcija (+ DAAP)

6-10 ·DAS ar 160 stundu apmācību darba aizsardzībā (arī pats DD)

·DAS ar 60 stundu apmācību darba aizsardzībā (arī pats DD)

·DAS ar augstāko izglītību darba aizsardzībā (arī pats DD)

·Kompetentais speciālists (+ DAAP)

·Kompetentā institūcija (+ DAAP)

·DAS ar 160 stundu apmācību darba aizsardzībā, kas ieguvis augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un kuram ir vismaz piecu gadu darba pieredze attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā (arī pats DD)

·DAS ar 60 stundu (pamatlīmeņa) apmācību darba aizsardzībā un specializēto zināšanu izglītības programmu saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu 40 stundu apmērā (arī pats DD)

·DAS ar augstāko izglītību darba aizsardzībā (arī pats DD)

·Kompetentā institūcija (+ DAAP)

11 un vairāk ·DAS ar 160 stundu apmācību darba aizsardzībā

·DAS ar 60 stundu apmācību darba aizsardzībā

·DAS ar augstāko izglītību darba aizsardzībā

·Kompetentais speciālists (+ DAAP)

·Kompetentā institūcija (+ DAAP)

·DAS ar augstāko izglītību darba aizsardzībā

·Kompetentā institūcija (+ DAAP)

Lai izveidotu darba aizsardzības sistēmu jaunajā uzņēmumā, jāsāk ar darba vides iekšējo uzraudzības plānošanu, lemjot par darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā, darba aizsardzībai nepieciešamajiem resursiem, atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītajiem jautājumiem. Darba devējs ne retāk kā reizi gadā plāno darba vides iekšējo uzraudzību.

Pēc darba vides iekšējās uzraudzības plānošanas, tiek veikta darba vides risku novērtēšana, lai noteiktu darba vides riskus, kuri potenciāli var radīt kaitējumu nodarbināto drošībai un veselībai. Darba vides risku novērtē ne retāk kā reizi gadā. Darba vides risku novērtēšanas rezultātus jāapkopo atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Pēc darba vides risku novērtēšanas, tiek izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, kurā nosaka darba aizsardzības pasākumus, lai samazinātu vai novērstu atklātos riskus, pasākumu izpildes termiņus un par izpildi atbildīgās personas. Tad tiek sagatavoti darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktie saraksti un dokumenti, piemēram, darbinieku saraksts, kuriem jāveic obligātās veselības pārbaudes. Pēc šo dokumentu izstrādes jāveic darbinieku informēšana par sastopamiem darba vides riskiem, darbinieku apmācības un instruktāžas organizēšana, obligāto veselības pārbaužu organizēšana, individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un uzskaites sakārtošana, drošības zīmju iegāde un izvietošana un citi darba aizsardzības pasākumi.

Pēc nepieciešamo dokumentu sagatavošanas un darba aizsardzības pasākumu ieviešanas, jāveic darba vides iekšējās uzraudzības pārbaude un pilnveidošana, lai varētu atklāt laicīgi nepilnības un veikt nepieciešamos uzlabojumus darba aizsardzības sistēmā. Jāatceras, ka darba vides uzraudzība ir nepārtraukts process.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi – 2021. gada 16. februārī (sākums), Zoom platformā. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI