Darba devējam ir jānodrošina droša darba vide, kā arī pašiem nodarbinātajiem ir jāievēro darba aizsardzības prasības un jārūpējas par savu veselību un drošību darbā.

Kas ir darba vides riski?

Darba aizsardzības likums nosaka, ka darba vides riski ir varbūtība, ka nodarbināto drošībai vai veselībai darba vidē var rasties kaitējums, un šā kaitējuma iespējamā smaguma pakāpe. Katrā darba vietā var identificēt darba vides riskus. Tie var būt dažādi un ar atšķirīgu smagumu pakāpi. Tie var ietekmēt darbinieku veselību un darbaspējas, kā arī radīt zaudējumus uzņēmumam. Ja tiek savlaicīgi atklāti esošie riski darba vietā un veikti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi to novēršanai vai samazināšanai, tad:

 • samazinās nelaimes gadījumi darbā un arodsaslimšanu rašanās iespēja līdz ar to samazinās zaudētās darba dienas un zaudētie ienākumi;
 • palielinās darbinieku apmierinātība;
 • paaugstinās veiktā darba efektivitāte;
 • uzlabojas darba kvalitāte;
 • veidojas pozitīvs uzņēmuma tēls.

Darba vides risku faktorus var iedalīt sešās grupās.

 1. Fizikālie darba vides riska faktori

Fizikālie riska faktori ir neatbilstošs mikroklimats (gaisa temperatūra, relatīvais mitrums, gaisa plūsma) darba vietā, paaugstināts troksnis un vibrācija, nepiemērots apgaismojums, nepietiekama vispārējās ventilācijas sistēmas darbība. Šo risku ietekmē nodarbinātajiem var izraisīt diskomforta sajūtu, miegainību, ar vibrāciju saistītās slimības, dzirdes un redzes traucējumus.

 1. Mehāniskie un traumatisma darba vides riska faktori

Mehāniskie un traumatisma riska faktori – nepareizu darba paņēmienu metožu lietošana, strādājot ar instrumentiem un iekārtām, asu priekšmetu lietošana, šķēršļi, nelīdzenumi grīdā, piegružota apkārtne, slidens grīdas segums, krītoši priekšmeti, kritiens no augstuma, ceļu satiksmes negadījumi utml. Šo risku faktoru ietekmē nodarbinātais var ciest nelaimes gadījumā vai piedzīvot letālu iznākumu.

 1. Ķīmiskie darba vides riska faktori

Ķīmiskie riska faktori var būt dabīgi vai mākslīgi radīti, piemēram, sintētiskie mazgāšanas, dezinfekcijas līdzekļi, auto apkopes līdzekļi un degviela. Pie ķīmiskiem riska faktoriem pieder arī putekļi (abrazīvie, metālu, koksnes, miltu, metālu aerosoli u.c.). Galvenie saslimšanas veidi ir caur gremošanas traktu, caur brūci, ieelpojot vai iesūcoties caur ādu. Šo risku faktoru ietekmē nodarbinātais ir pakļauts nelaimes gadījuma, arodsaslimšanas un onkoloģiskajam riskam.

 1. Bioloģiskie darba vides riska faktori

Bioloģiskie riska faktori var būt dabīgas izcelsmes, piemēram, vīrusi, baktērijas, alergēni, insektu kodumi, dzīvnieku uzbrukumi. Tie var izraisīt infekcijas slimības, alerģijas un saindēšanos.

 1. Psihosociālie darba vides riska faktori

Psiholoģiskie riska faktori ir saistīti ar attiecībām nodarbināto starpā, saspringtiem termiņiem, virsstundām, pārāk liela darba slodzi, paaugstinātu atbildību. Šie stresori var paaugstināt nelaimes gadījumu risku, bet ilgstošā laika periodā var attīstīt paliekošus veselības bojājumus.

 1. Ergonomiskie darba vides riska faktori

Ergonomiskie riska faktori ir smagumu pārvietošana, darbs piespiedu pozā, biežas, monotonas, atkārtotas kustības, redzes sasprindzinājums. Šie riska faktori var izraisīt dažādus veselības traucējumus, tai skaitā arodsaslimšanu.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi: sākums 2021. gada 16. februāris. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā zvaniet  +37125446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI