Darba aizsardzības likuma 1. panta 19. punkts nosaka, ka īpašs risks ir darba vides risks, kas saistīts ar tādu paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai tādu paaugstinātu risku nodarbinātā drošībai un veselībai, ko nevar novērst vai līdz pieļaujamam līmenim samazināt ar citiem darba aizsardzības pasākumiem, kā vien saīsinot darba laiku, kurā nodarbinātais pakļauts šim riskam.

Tātad uzskatāms, ka īpašs risks ir tāds darba vides risks, kas ir neatņemama veicamā darba sastāvdaļa, piemēram, lidostu, dispečeru darbs, sociālās aprūpes darbs ar klientiem. To, kuri darbinieki ir pakļauti īpašam riskam, nosaka darba aizsardzības speciālists, balstoties uz darba vides riska novērtējuma rezultātiem.

Ja uzņēmumā ir veikts darba vides risku novērtējums un tiek konstatēts īpašs risks, ko nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem darba aizsardzības pasākumiem, darba devējam ir šādi pienākumi:

  • jānosaka piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku;
  • jānosaka normāli saīsinātais darba laiks, ne vairāk kā septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, ja darbinieks šajā darbā ir nodarbināts ne mazāk kā 50% no normālā dienas vai nedēļas darba laika;
  • jāpiešķir apmaksātais papildatvaļinājums ne mazāk kā trīs darba dienas.

Darba devējam ir  jāveic visi nosauktie pienākumi. Visas šīs garantijas jāpiemēro vienlaicīgi, ja tiek atzīts, ka darbs ir saistīts ar īpašu risku.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi – 2021. gada 11. janvārī (sākums), Braslas ielā 24 C. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI