Darba aizsardzība būvniecībā ir ļoti sarežģīta joma. Traumatisms un letālo nelaimes gadījumu skaits, būvniecības nozarē ir viens no visaugstākajiem valstī. Laika posmā no 2015. gada līdz 2019. gadam 25 nodarbinātie gāja bojā, veicot būvdarbus. Biežākie nelaimes gadījumu darbā cēloņi ir darbs nenostiprinātās būvbedrēs un tranšejās, kritieni no liela augstuma, darbs uz nedrošām sastatnēm. Pastāv arī citi problēmjautājumi, kuri saistīti ar būvniecības jomu, piemēram, “aplokšņu” algas un zemais atalgojums.

Kas ir EDLUS?

Pilnā nosaukumā, tā ir elektroniskā darba laika uzskaites sistēma. Sistēma ir jāievieš visās trešās grupas jaunbūvēs un būvdarbos virs 350 000 eiro. To paredz likums “Par nodokļiem un nodevām”. EDLUS nodrošina, ka būvuzņēmējs vienotā sistēmā reģistrē un uztur datus par būvlaukumos nodarbinātām personām un būvlaukumu apmeklētājiem, un reģistrētos datus nodod Valsts ieņēmumu dienestam.

Kāpēc tika ieviesta EDLUS?

EDLUS tika ieviesta, lai:

 • samazinātu ēnu ekonomikas rādītājus;
 • nodrošinātu darbaspēka nostrādāto stundu uzskaiti;
 • veicinātu nodokļu nomaksu;
 • nodrošinātu saimnieciskās darbības izsekojamību.

Kādi ir būvniecības jomas uzlabojumi?

Kopš ieviesta EDLUS:

 • darbaspēka nodokļu ieņēmumi 2019. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, ir pieauguši par 101,35 miljonu eiro jeb 43,3%;
 • samazinājies to darba ņēmēju skaits, par kuriem netiek iesniegtas ziņas Valsts ieņēmumu dienestam;
 • 68,5% būvniecības nozarē nodarbināto darba ņēmēju darba ienākumus saņēma virs valstī noteiktās minimālās darba algas. Salīdzinot šo rādītāju ar periodu pirms ģenerālvienošanās ieviešanas, tas ir palielinājies par 3,6 procentpunktiem;
 • vērojams nozīmīgs darba vietu skaita pieaugums zemākas kvalifikācijas profesijās;
 • gadā, konstatēts, ka “aplokšņu” algu īpatsvars tieši būvniecības nozarē ir samazinājies visstraujāk;
 • vidējā stundas tarifa likme būvniecības nozarē, salīdzinot ar 2018.gadu, ir palielinājusies par 8,6%. Pērn tā bija 7,59 eiro, kas ir par 2,2% lielāka nekā vidēji valstī (7,43 eiro);
 • ir pieaudzis Valsts ieņēmumu dienesta veikto kontroles pasākumu skaits būvniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem. 2017. gadā kontroles pasākumu kopskaits EDLU uzraudzībai bija 204, bet 2019. gadā bija veiktas 837 pārbaudes.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. “Mācību centrs Liepa” piedāvā arī kursus “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 60 stundas. Tuvākie kursi – 2020. gada 07. septembrī (sākums), Braslas ielā 24 C. Apmācības vada profesionāli pasniedzēji ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv, mēs centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem un kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu.

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI