Vai darba aizsardzība ir tikai zaudējumi? Vai arī no tās var gūt kādu labumu? Latvijā vairums darba devēju uzskata, ka darba aizsardzība ir izdevumi, nevis iespēja, kā uzlabot uzņēmuma darbību un sasniegt augstākus produktivitātes rādītājus, taču darba aizsardzība var būt ekonomiski ļoti izdevīga, tikai jāmāk saskatīt ieguvumus.

Sākotnēji darba aizsardzības sistēmas izveidošana ir saistīta ar zināmiem ieguldījumiem, kuri saistīti ar:

  • darbinieku apmācībām;
  • drošu darba vietu iekārtošanu;
  • individuālo aizsardzības līdzekļu iegādāšanos.

Šie izdevumi ir saistīti ar to, lai nodrošinātu darbiniekiem drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi.

2013. gadā ISSA (International Social Security Association) publicēja pētījumu, kurā tika konstatēts, ka katrs ieguldīto eiro, nes vidēji 2,2 eiro peļņu. Uzņēmumi, kuri iegulda darba aizsardzības sistēmas uzlabošanā, tai skaitā darbinieku veselības uzlabošanā, uzrāda (Watson Wyatt. Staying@Work, 2007):

  • par 16,1% lielāku tirgus vērtību;
  • par gandrīz 57% lielākus ienākumus akcionāriem;
  • par 20% augstāku darbinieku produktivitāti.

Tas norāda, ka darbinieku veselības stāvoklis ietekmē uzņēmuma produktivitāti un, ka darbinieku veselības uzlabošanā ieguldītie līdzekļi atmaksājas. Piemēram, ja savlaicīgi tiek atklāti esošie darba vides riski darba vietās un veikti pasākumi to samazināšanai vai novēršanai, tad ir iespējams:

  • samazināt nelaimes gadījumu skaitu darbā;
  • arodsaslimšanas iespēju.

Balstoties uz augstākminēto, samazinās zaudēto darba dienu skaits un zaudētie ienākumi.

Jebkādi ieguldījumi darba aizsardzībā būtu jāuztver kā ieguldījumi uzņēmuma ilgtermiņa attīstībā un efektīvas darbības nodrošināšanā. Svarīgi tos ieguldīt pēc iespējams labākajā veidā, ņemot vērā gan darbinieku drošību un veselību, gan darba efektivitātes un produktivitātes aspektus.

“Mācību centrs Liepa” ir pilna servisa pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pakalpojumus darba aizsardzībā, sākot ar konsultāciju līdz nepieciešamo darba aizsardzības dokumentu sakārtošanai, izstrādei un organizācijas pilnai darba aizsardzības uzraudzībai, atbilstoši  valsts kontrolējošo institūciju un likumdošanas prasībām. Jautājumu gadījumā, lai saņemtu sīkāku informāciju par pakalpojumiem, tā izmaksām, lūdzu zvaniet  +371 25446635, vai rakstiet liepa@mcliepa.lv Centīsimies sniegt Jums izsmeļošu informāciju par interesējošiem jautājumiem! Kopīgi atradīsim Jums labāko risinājumu!

SPECIĀLISTU VIEDOKĻI

CITI RAKSTI